Year 2015, Volume 1 , Issue 1, Pages 11 - 17 2015-08-18

Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması

Yasemin ÖZDEMİR [1] , Evrim ÜNSAL [2] , Canan HÜRDAĞ [3]


Objectives: In this study we aimed to examine the effect of these alternative agents on sperm motility and fine morphology.Patients and methods: The semen samples obtained from normozoospermic man (20 million/mL, motility 50% and above, n=20) were treated with pentoxifylline (PF) and platelet-activating factor (PAF). A control group was created with this samples and we also aimed to examine by considering sperm morphology without applying any PF and PAF.Results: In the control group obtained from normozoospermic individuals no change was observed in the head of the spermatozoon nucleus, the plasma membrane and axoneme. Pentoxifylline treated spermatozoa were found to have deterioration in various places in the glycocalyx structure of the head. 9+2 axoneme located in the mid-section of the tail which plays an important role in motility was observed to have had no structural changes and the cristae in the mitochondria had disappeared. Structural distortions were observed in the plasma membrane of the elongated spermatozoa in the sperm head groups exposed to PAF.Conclusion: As a result, the application of PF and PAF had a negative effect on the ultrastructure of the head and flagellum of the spermatozoa. We believe that PF and PAF used in ART might have an adverse effect on embryo development. Increasing research on PF and PAF can help enlightened the fine structure and comparison of sperm in this context
Amaç: Bu çalışma ile alternatif ajanların spermatozoon motilitesi ve ince yapısı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçladık. Hastalar ve yöntemler: Çalışmaya, infertilite merkezine başvurmuş olan normozoospermik (sayı 20 milyon/mL ve üzeri, motilite %50 ve üzeri, n=20) bireylerden elde edilen semen örnekleri dahil edildi. Elde edilen spermatozoonlara pentoksifilin (PF) ve platelet aktive edici faktör (PAF) ile muamele edildi. Pentoksifilin ve PAF ile muamele edilen spermatozoonların ince yapıları ve kontrol grubunda hiçbir ajanla muamele olmamış spermatozoonların ince yapıları geçirimli elektron mikroskobunda kıyaslanarak incelendi. Bulgular: Kontrol grubundaki normozoospermik bireylerlerden elde edilen spermatozoonların baş kısmındaki nukleusun, plazma membranın ve aksonem yapısının korunmuş olduğu görüldü. Pentoksifilin ile muamele edilen spermatozoonlarda, baş kısmında glikokaliks yapısında yer yer bozulmalara sahip olduğu görüldü. Kuyruk kısmının orta parçasında motilitede önemli rolü olan 9+2 aksonem yapısının düzgün olduğu ve çevresindeki mitokondri yapılarında kristaların kaybolduğu görüldü. Platelet aktive edici faktöre maruz bırakılan spermatozoon grubunda elonge başlı spermatozoonlar, plazma membran yapılarında yer yer bozulmalar olduğu gözlendi. Sonuç: Çalışmamızda, spermatozoonların PF ve PAF’ye maruz kalmasının spermatozoon baş ve kuyruk yapısındaki olumsuz etkileri gösterilmiştir. Yardımlı üreme tekniklerinde de kullanılan bu ajanların olumsuz etkilerinin embriyo gelişimi üzerinde de etkili bir faktör olabileceğini düşünmekteyiz. Bu bağlamda PF ve PAF ile ilgili spermatozoon ince yapısının incelenmesi ve kıyaslanması ile ilgili araştırmaların artırılması bu konuda yardımcı olacaktır.
 • Delilbaı L. In vitro fertilization (IVF) labaratuvar yöntemleri. ‹stanbul: Güne Tıp Kitabevleri; 2008.
 • Krausz C, Gervasi G, Forti G, Baldi E. Effect of platelet- activating factor on motility and acrosome reaction of human spermatozoa. Hum Reprod 1994;9:471-6.
 • Tesarik J, Mendoza C. Sperm treatment with pentoxifylline improves the fertilizing ability in patients with acrosome reaction insufficiency. Fertil Steril 1993;60:141-8.
 • Tesarik J, Thébault A, Testart J. Effect of pentoxifylline on sperm movement characteristics in normozoospermic and asthenozoospermic specimens. Hum Reprod 1992;7:1257-63.
 • Toledo AA, Mitchell-Leef D, Elsner CW, Slayden SM, Roudebush WE. Fertilization potential of human sperm is correlated with endogenous platelet-activating factor content. J Assist Reprod Genet 2003;20:192-5.
 • Zhu J, Brackett NL, Aballa TC, Lynne CM, Witt MA, Kort HI, et al. High seminal platelet-activating factor acetylhydrolase activity in men with spinal cord injury. J Androl 2006;27:429-33.
 • Roudebush WE, Massey JB, Elsner CW, Shapiro DB, Mitchell-Leef D, Kort HI. The significance of platelet- activating factor and fertility in the male primate: a review. J Med Primatol 2005;34:20-4.
 • Roudebush WE, Toledo AA, Kort HI, Mitchell-Leef D, Elsner CW, Massey JB. Platelet-activating factor significantly enhances intrauterine insemination pregnancy rates in non-male factor infertility. Fertil Steril 2004;82:52-6.
 • Erdemir F, Fırat F, Gençten Y. Sperm morfolojisinin de¤erlendirilmesi ve klinik önemi. Turk Urol Sem 2011;2:11-7.
 • Boivin J, Bunting L, Collins JA, Nygren KG. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Hum Reprod 2007;22:1506-12.
 • Zegers-Hochschild F, Adamson GD, de Mouzon J, Ishihara O, Mansour R, Nygren K, et al. The International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 2009. Hum Reprod 2009;24:2683-7.
 • Wilkes S, Chinn DJ, Murdoch A, Rubin G. Epidemiology and management of infertility: a population-based study in UK primary care. Fam Pract 2009;26:269-74.
 • HFEA: Latest UK IVF figures-2009 and 2010. [http://www.infea.gov.uk/ivffigures-2006.html]
 • Nasr-Esfahani MH, Deemeh MR, Tavalaee M. Artificial oocyte activation and intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril 2010;94:520-6.
 • Yovich JM, Edirisinghe WR, Cummins JM, Yovich JL. Influence of pentoxifylline in severe male factor infertility. Fertil Steril 1990;53:715-22.
 • Tournaye H, Devroey P, Camus M, Van der Linden M, Janssens R, Van Steirteghem A. Use of pentoxifylline in assisted reproductive technology. Hum Reprod 1995;10:72-9.
 • Henkel RR, Schill WB. Sperm preparation for ART. Reprod Biol Endocrinol 2003;1:108.
 • Aliabadi E, Karimi F, Talaei-Khozani T. Effects of L-carnitine and pentoxifylline on carbohydrate distribution of mouse testicular sperm membrane. Iran J Med Sci 2013;38:107-15.
 • Roudebush WE. Seminal platelet-activating factor. Semin Thromb Hemost. 2007;33:69-74.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yasemin ÖZDEMİR

Author: Evrim ÜNSAL

Author: Canan HÜRDAĞ

Dates

Publication Date : August 18, 2015

Bibtex @ { ibufntd103947, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {}, publisher = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {11 - 17}, doi = {10.5606/fng.btd.2015.003}, title = {Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması}, key = {cite}, author = {Özdemi̇r, Yasemin and Ünsal, Evrim and Hürdağ, Canan} }
APA Özdemi̇r, Y , Ünsal, E , Hürdağ, C . (2015). Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi , 1 (1) , 11-17 . DOI: 10.5606/fng.btd.2015.003
MLA Özdemi̇r, Y , Ünsal, E , Hürdağ, C . "Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması" . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 (2015 ): 11-17 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ibufntd/issue/7896/103947>
Chicago Özdemi̇r, Y , Ünsal, E , Hürdağ, C . "Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 (2015 ): 11-17
RIS TY - JOUR T1 - Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması AU - Yasemin Özdemi̇r , Evrim Ünsal , Canan Hürdağ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.5606/fng.btd.2015.003 DO - 10.5606/fng.btd.2015.003 T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 17 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - doi: 10.5606/fng.btd.2015.003 UR - https://doi.org/10.5606/fng.btd.2015.003 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması %A Yasemin Özdemi̇r , Evrim Ünsal , Canan Hürdağ %T Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması %D 2015 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 1 %N 1 %R doi: 10.5606/fng.btd.2015.003 %U 10.5606/fng.btd.2015.003
ISNAD Özdemi̇r, Yasemin , Ünsal, Evrim , Hürdağ, Canan . "Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 / 1 (August 2015): 11-17 . https://doi.org/10.5606/fng.btd.2015.003
AMA Özdemi̇r Y , Ünsal E , Hürdağ C . Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2015; 1(1): 11-17.
Vancouver Özdemi̇r Y , Ünsal E , Hürdağ C . Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2015; 1(1): 11-17.
IEEE Y. Özdemi̇r , E. Ünsal and C. Hürdağ , "Pentoksifilin ve platelet aktive edici faktör sonrası spermatozoada meydana gelen ultrastrüktürel değişikliklerin kıyaslanması", İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 11-17, Aug. 2015, doi:10.5606/fng.btd.2015.003