Year 2015, Volume 1 , Issue 1, Pages 18 - 27 2015-08-18

Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği

Birkan TAPAN [1] , Nurdan YILDIRIM [2] , Selin ALICI [3]


Objectives: The aim of this study is to examine the effects of Caesarean Clinical Care Maps used in a Foundation Hospital on the quality improvement works during the patient care services.Materials and methods: Three hundred forty-six caesarean clinical care maps filled in a foundation hospital during 2014 were examined. During the evaluation of study data, descriptive statistical methods such as frequency, percentage, and average were used. Results: Upon the evaluation of findings, it was concluded that the deviations arose from the tests-laboratory results, medication and duration of hospitalization. As a result of multidisciplinary evaluations conducted on the clinical care maps, it was specified that the length of hospitalization might decrease to 2.5 from three days. The second result concluded from the deviations in the Care Map is that patients were not effectively trained. Patient training services were re-planned and arrangements were made for the measurement of training activity. Shortening the duration of hospitalization and training the patients effectively increased the patient satisfaction from 82% to 98%. Furthermore, Clinical Care Map improved cooperation and communication between employees and increased professional satisfaction.Conclusion: In monthly comparison, more deviation was observed on the second day of preoperation and postoperation period. Furthermore, in annual comparisons, it was observed that deviations increased in all the attempts on the first day of preoperation and second day of postoperation period
Amaç: Bu çalışmada bir Vakıf Hastanesinde kullanılmakta olan Sezaryen Klinik Bakım Haritası’nın bakım sürecindeki kalite iyileştirme çalışmalarındaki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntemler: Vakıf hastanesi’nde 2014 yılında doldurulan 346 sezaryen klinik bakım haritası incelendi. Çalışma verileri değerlendirilirken frekans, yüzde, ortalama gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler kullanıldı. Bulgular: Bulgular değerlendirildiğinde sapmaların; test-laboratuvar, ilaç ve hastanede kalış süreleri ile ilgili meydana geldiği tespit edildi. Klinik bakım haritasındaki sapmalar üzerine bakım sağlayıcılar tarafından yapılan multidisipliner değerlendirmeler sonucu hasta yatış süresinin üç günden 2.5 güne çekilebileceği tespit edildi. Bakım Haritasındaki sapmaların ortaya koyduğu ikinci sonuç ise hasta eğitimlerinin etkin şekilde gerçekleştirilememesi oldu. Bu alana yönelik olarak hasta eğitimleri yeniden planlandı ve eğitim etkinliğinin ölçülmesine yönelik düzenlemeler yapıldı. Yatış süresinin kısaltılması ve hasta eğitimlerinin daha etkin şekilde gerçekleştirilmesinin hasta memnuniyetini %82’den %98 seviyesine çektiği görüldü. Ayrıca Klinik Bakım Haritasının çalışanlar arasında işbirliği ve iletişimi artırdığı ve iş doyumunu yükselttiği gözlemlendi. Sonuç: Aylık karşılaştırmada ameliyat öncesi ve sonrası ikinci günde daha fazla sapma gözlemlendi. Yıllık bazda yapılan karşılaştırmalarda ise ameliyat öncesi birinci gün ve ameliyat sonrası ikinci günde yapılan tüm girişimlerde sapmaların daha fazla olduğu gözlemlendi.
 • Da Z. Vaka yönetimi ve bakım protokolü. C.Ü. Hemirelik Yüksekokulu Dergisi 1999;3:11.
 • Gürel A. Medikal süreçlerin tasarımı, izlenmesi ve kontrolünde multidisipliner aksiyon planlarının uygulanması. Kamu Yönetiminde Kalite. 1. Ulusal Kongre Kitabı 1999;2:129-32.
 • ‹bilen S. Klinik bakım haritaları ve maliyete etkisi. [Yayımlanmamı Yüksek Lisans Tezi], ‹stanbul: Bahçeehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 2007.
 • Çakır N. Klinik bakım haritaları. MFNH JCI akreditasyon standartları. Klinik Bakım Haritaları Sunumu. ‹stanbul; 2006.
 • Bailey DA, Litaker DG, Mion LC. Devoloping better critical paths in health care. JONE 1998;28:21-6.
 • Bower KA. Case management and clinical paths: strategies to support the perinatal experience. JOGNN; 1997;26:329-33.
 • Molyneux E, Malenga G. Forms of better care. World Health Forum 1998;19:201-4.
 • Ireson CL. Critical pathways: effectiveness in achieving patient outcomes. JONA, 1997;27:16-23.
 • Gorrie TM, Mecinneyb ES, Murray SS. Foundation of Maternal-Newborn Nursing. 2nd ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1998.
 • Pearson SD, Gaulort-Fisher D, Lee TH. Critical pathways as a strategy for improving care: problems and oatential. Annals of Internal Medicine 1995;123:941-8.
 • Benson T. Open Clinical Briefing Paper: Care Pathways. Available from: http://www.openclinical. org/briefingpaperBenson.html [Eriim Tarihi: 15.01.2015]
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Birkan TAPAN

Author: Nurdan YILDIRIM

Author: Selin ALICI

Dates

Publication Date : August 18, 2015

Bibtex @ { ibufntd103948, journal = {İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi}, issn = {2149-4401}, eissn = {2547-9466}, address = {}, publisher = {Bayçınar Tıbbi Yayıncılık ve Reklam Hiz. Tic. Ltd. Şti.}, year = {2015}, volume = {1}, pages = {18 - 27}, doi = {10.5606/fng.btd.2015.004}, title = {Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği}, key = {cite}, author = {Tapan, Birkan and Yıldırım, Nurdan and Alıcı, Selin} }
APA Tapan, B , Yıldırım, N , Alıcı, S . (2015). Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi , 1 (1) , 18-27 . DOI: 10.5606/fng.btd.2015.004
MLA Tapan, B , Yıldırım, N , Alıcı, S . "Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği" . İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 (2015 ): 18-27 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ibufntd/issue/7896/103948>
Chicago Tapan, B , Yıldırım, N , Alıcı, S . "Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 (2015 ): 18-27
RIS TY - JOUR T1 - Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği AU - Birkan Tapan , Nurdan Yıldırım , Selin Alıcı Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - doi: 10.5606/fng.btd.2015.004 DO - 10.5606/fng.btd.2015.004 T2 - İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 27 VL - 1 IS - 1 SN - 2149-4401-2547-9466 M3 - doi: 10.5606/fng.btd.2015.004 UR - https://doi.org/10.5606/fng.btd.2015.004 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği %A Birkan Tapan , Nurdan Yıldırım , Selin Alıcı %T Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği %D 2015 %J İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi %P 2149-4401-2547-9466 %V 1 %N 1 %R doi: 10.5606/fng.btd.2015.004 %U 10.5606/fng.btd.2015.004
ISNAD Tapan, Birkan , Yıldırım, Nurdan , Alıcı, Selin . "Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği". İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi 1 / 1 (August 2015): 18-27 . https://doi.org/10.5606/fng.btd.2015.004
AMA Tapan B , Yıldırım N , Alıcı S . Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2015; 1(1): 18-27.
Vancouver Tapan B , Yıldırım N , Alıcı S . Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği. İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi. 2015; 1(1): 18-27.
IEEE B. Tapan , N. Yıldırım and S. Alıcı , "Klinik bakım haritalarının bakım sürecinin iyileştirilmesine etkisinin incelenmesi: Bir hastane örneği", İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Tıp Dergisi, vol. 1, no. 1, pp. 18-27, Aug. 2015, doi:10.5606/fng.btd.2015.004