Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti

Year 2015, Volume: 1 Issue: 2, 12 - 24, 17.01.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.02

Abstract

Bu çalışmada parlamenter, yarı-başkanlık ve başkanlık sistemleri güçlü tek parti hükümetini elde edebilme hedefi açısından çeşitli örnekler üzerinden değerlendirilmektedir.

References

 • Aktaş, Murat. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa Modeli ve Türkiye”, Başkanlık Sistemi içinde, Editör: Murat Aktaş ve Bayram Coşkun, Ankara: Liberte, ss. 119-152. BBCTÜRKÇE. (2010), “İngiltere’nin
 • Liberal-Muhafazakar koalisyonu işbaşında”
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/05/100512_cameron_cabinet.shtml
 • Bilgin, Murat. (201η), “Parlamenter Sistemin Doğduğu Ülke: İngiltere”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1κ9-235.
 • CσσTÜRK. (201η), “İşte Türkiye’de bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetleri…” http://www.cnnturk.com/turkiye/iste-turkiyede-bugune-kadar-kurulan-koalisyon- hukumetleri?page=1
 • Dağlı, Taha. (201η), “İngiltere’de %3ι ile demokrasi, Türkiye’de %η2 ile diktatörlük ” http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/05/09/ingilterede-37-ile-demokrasi-turkiyede-52-ile- diktatorluk
 • Dursun, Davut. (2006), Siyaset Bilimi, 3. Baskı. İstanbul: Beta.
 • Elgie, Robert. (200η), “A Fresh Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme”, Journal of Democracy, Vol. 16(3), ss. 98-112.
 • Elgie, Robert. (2011), “Semi-presidentialism: An Increasingly Common Constitutioanl Choice”, Semi- Presidentialism and Democracyiçinde. Editör: Robert Elgie, Sophia Moestrup ev Yu-Shan Wu, New York: Palgrave Macmillan, ss. 1-20.
 • Erdem, Kasım. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1-26.
 • Göze, Ayferi. (199η), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta.
 • Gözler, Kemal. (2000), “Türkiye’de Hükümetlere σasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Üzerine bir Deneme)”, Türkiye Günlüğü, Sayı θ2, Eylül-Ekim, ss.25-47.
 • Gözler, Kemal. (2011), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin (17. Baskı).
 • Jones, B. ve Kavanagh, D. (2003), British Politics Today, (ι.baskı), Manchester: Manchester University.
 • Koçak, Konur Alp. (201η), “ABD Başkanlık Sistemi: ‘Ayrı’ ama ‘Birlikte’ Çalışan τrganlar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 23-78.
 • Morris, Peter. (1994), French Politics Today, Manchester: Manchester University.
 • Nordlinger, Eric A. (19θη), “ Democratic Stability and Instability: The French Case”, World Politics, Vol. 18, No. 1, ss. 127-157.
 • Power, T. J. ve Gaiorowski, M. J. (199ι), “Institutional Design and Democratic Consolidation in the Third World”, Comparative Political Studies, 30(2), 123-155.
 • Roper, Steven D. (2002), “Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier- Presidential Regimes”, Comparative Politics, Vol. 34, No. 3, ss.. 253-272.
 • Sartori, G. (1994), “σeither Presidentialism nor Parliamentarism” The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, Vol. 1, Editör: Juan J. Linz ve Arturo Valenzuela, Baltimore: The John Hopkins University, ss. 106-118.
 • Solak, Mehmet. (201η), “Koalisyoncu Başkanlık Sistemi: Brezilya”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1ιι-220.
 • Şencan, Hüdai. (201η), “Çatışmacı Parlamentarizmden Melez bir Çözüme: Fransa’da Yarı-Başkanlık Sistemi”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı- Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları,ss. 2ι-98.
 • Teziç, E. (19κθ), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta.
 • Tosun, Gülgün E. ve Tosun, Tanju. (1999), Türkiye’nin Siyasal İstikrar Arayışı: Başkanlık ve Yarı- Başkanlık Sistemleri, İstanbul: Alfa.
 • Türk, Hikmet S. (200θ), “Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih”, Anayasa Yargısı, sayı 23.

Presidential Government and Strong Single-Party Government

Year 2015, Volume: 1 Issue: 2, 12 - 24, 17.01.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.02

Abstract

This study analyzes the relation between different governmental systems and electoral systems in terms of obtaining single party government.

References

 • Aktaş, Murat. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Fransa Modeli ve Türkiye”, Başkanlık Sistemi içinde, Editör: Murat Aktaş ve Bayram Coşkun, Ankara: Liberte, ss. 119-152. BBCTÜRKÇE. (2010), “İngiltere’nin
 • Liberal-Muhafazakar koalisyonu işbaşında”
 • http://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/05/100512_cameron_cabinet.shtml
 • Bilgin, Murat. (201η), “Parlamenter Sistemin Doğduğu Ülke: İngiltere”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Parlamenter Sistem içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1κ9-235.
 • CσσTÜRK. (201η), “İşte Türkiye’de bugüne kadar kurulan koalisyon hükümetleri…” http://www.cnnturk.com/turkiye/iste-turkiyede-bugune-kadar-kurulan-koalisyon- hukumetleri?page=1
 • Dağlı, Taha. (201η), “İngiltere’de %3ι ile demokrasi, Türkiye’de %η2 ile diktatörlük ” http://www.sabah.com.tr/dunya/2015/05/09/ingilterede-37-ile-demokrasi-turkiyede-52-ile- diktatorluk
 • Dursun, Davut. (2006), Siyaset Bilimi, 3. Baskı. İstanbul: Beta.
 • Elgie, Robert. (200η), “A Fresh Look at Semipresidentialism: Variations on a Theme”, Journal of Democracy, Vol. 16(3), ss. 98-112.
 • Elgie, Robert. (2011), “Semi-presidentialism: An Increasingly Common Constitutioanl Choice”, Semi- Presidentialism and Democracyiçinde. Editör: Robert Elgie, Sophia Moestrup ev Yu-Shan Wu, New York: Palgrave Macmillan, ss. 1-20.
 • Erdem, Kasım. (201η), “Yarı-Başkanlık Sistemi: Teori, Pratik ve Tartışmalar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı-Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1-26.
 • Göze, Ayferi. (199η), Siyasal Düşünceler ve Yönetimler, İstanbul: Beta.
 • Gözler, Kemal. (2000), “Türkiye’de Hükümetlere σasıl İstikrar ve Etkinlik Kazandırılabilir? (Başkanlık Sistemi ve Rasyonelleştirilmiş Parlâmentarizm Üzerine bir Deneme)”, Türkiye Günlüğü, Sayı θ2, Eylül-Ekim, ss.25-47.
 • Gözler, Kemal. (2011), Anayasa Hukukuna Giriş, Bursa: Ekin (17. Baskı).
 • Jones, B. ve Kavanagh, D. (2003), British Politics Today, (ι.baskı), Manchester: Manchester University.
 • Koçak, Konur Alp. (201η), “ABD Başkanlık Sistemi: ‘Ayrı’ ama ‘Birlikte’ Çalışan τrganlar”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 23-78.
 • Morris, Peter. (1994), French Politics Today, Manchester: Manchester University.
 • Nordlinger, Eric A. (19θη), “ Democratic Stability and Instability: The French Case”, World Politics, Vol. 18, No. 1, ss. 127-157.
 • Power, T. J. ve Gaiorowski, M. J. (199ι), “Institutional Design and Democratic Consolidation in the Third World”, Comparative Political Studies, 30(2), 123-155.
 • Roper, Steven D. (2002), “Are All Semipresidential Regimes the Same? A Comparison of Premier- Presidential Regimes”, Comparative Politics, Vol. 34, No. 3, ss.. 253-272.
 • Sartori, G. (1994), “σeither Presidentialism nor Parliamentarism” The Failure of Presidential Democracy: Comparative Perspectives, Vol. 1, Editör: Juan J. Linz ve Arturo Valenzuela, Baltimore: The John Hopkins University, ss. 106-118.
 • Solak, Mehmet. (201η), “Koalisyoncu Başkanlık Sistemi: Brezilya”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları, ss. 1ιι-220.
 • Şencan, Hüdai. (201η), “Çatışmacı Parlamentarizmden Melez bir Çözüme: Fransa’da Yarı-Başkanlık Sistemi”, Yayın Yönetmeni: Ahmet Yıldız, Karşılaştırmalı Hükümet Sistemleri: Yarı- Başkanlık Sistemi içinde, Ankara: TBMM Araştırma Merkezi Yayınları,ss. 2ι-98.
 • Teziç, E. (19κθ), Anayasa Hukuku, İstanbul: Beta.
 • Tosun, Gülgün E. ve Tosun, Tanju. (1999), Türkiye’nin Siyasal İstikrar Arayışı: Başkanlık ve Yarı- Başkanlık Sistemleri, İstanbul: Alfa.
 • Türk, Hikmet S. (200θ), “Seçim, Seçim Sistemleri ve Anayasal Tercih”, Anayasa Yargısı, sayı 23.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Zeynel Abidin KILINÇ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 17, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
KILINÇ, Z. A. (2016). Başkanlık Sistemi ve Güçlü Tek Parti Hükümeti. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 12-24. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.02

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor