e-ISSN: 2149-8539
Başlangıç: 2015
Yayıncı: Politik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi
Kapak Resmi
       

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Yazar adına yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu minvalde araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle dergimiz yazarlardan ORCID numarası talep etmektedir. ORCID numarasını www.orcıd.org adresinden alabilirsiniz.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Yazar adına yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu minvalde araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle dergimiz yazarlardan ORCID numarası talep etmektedir. ORCID numarasını www.orcıd.org adresinden alabilirsiniz.

Yayın Etiği

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Kamu Yönetim, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji gibi sosyal bilimler bilim dallarında çalışmaları yayımlayan hakemli ve akademik bir dergidir.

Dergimiz çift kör-hakem değerlendirme sistemini kullanmaktadır. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır.

Dergimize gönderilecek makaleler DergiPark sistemi üzerinden açılan kullanıcı hesabı ile iletilmelidir. Dergimizde yayımlanan makaleler için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergimizin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Dergimizin Ağustos 2023 sayısı için son makale kabul tarihi 1 Ağustos 2023’dür. 

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor