Dergi Kurulları

Dergi Yöneticisi

Prof. Dr. Fatih Yardımcıoğlu

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

fyoglu@sakarya.edu.tr

Sorumlu Editör

Doç. Dr. İsmail Ediz

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

ismailediz@sakarya.edu.tr

Editör Yardımcıları

Menderes Kurt

Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Türkiye

kurtmndrs@gmail.com

Nurbanu Bulgur

Sakarya Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

nurbanubulgur@gmail.com 

Kitap İncelemesi Editörleri

Arş. Gör. Serkan Yavuz

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

serkanyavuz@sakarya.edu.tr

Arş. Gör. Nurhak Gürel

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

nurhakgurel@sakarya.edu.tr

Arş.Gör. Ayla AKDOĞAN

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye

akdogan@sakarya.edu.tr

DergiPark ve Teknik Destek

Menderes Kurt

Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Türkiye

kurtmndrs@gmail.com

Arş. Gör. Furkan Faydalı

Sakarya Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

furkanfaydali@sakarya.edu.tr 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Tim Jacoby (The University of Manchester, UK)

Prof. Dr. Tuncay Kardaş (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Necmettin Alkan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Arif Bilgin (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Serdar Gülener (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Adrian Jones (La Trobe University, AU)

Prof. Dr. Fatih Savaşan (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Kabasakal (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali Balcı (Sakarya Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Ulusoy (Beykent Üniversitesi)

Prof. Dr. Osman Pehlivan (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet Asutay (Durham University, UK)

Prof. Dr. Ramazan Erdağ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor