Amaç ve Kapsam

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından 2015 yılında kurulmuş, siyaset bilimi başta olmak üzere sosyal bilimlerin çeşitli dallarını disiplinler arası bir yaklaşımla inceleyip, ortaya çıkan ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayımlayarak bilim dünyasına kazandırmayı hedefleyen uluslararası hakemli akademik bir dergidir. 

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda üç sayı olarak internet ortamında yayımlanır. Dergi, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji gibi sosyal bilimler alanında gerçekleştirilen akademik çalışmaları kapsamaktadır. 


Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor