İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi
pesapolitikarastirmalar@gmail.com

Başeditör

Doç. Dr. İsmail Ediz
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ismailediz@sakarya.edu.tr

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals

Index Copernicus

ResearchBib 

Citefactor