Translation
PDF BibTex RIS Cite

İslami Siyasal Düşüncede Demokrasi

Year 2015, Volume: 1 Issue: 2, 46 - 58, 17.01.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.05

Abstract

Bu çalışma son iki asırda demokrasi kavramının İslam siyasal düşüncesi üzerindeki etkisini ve bu etkinin farklı aşamalarını inceler. İncelemenin kapsadığı düşünürler şunlardır: Rifâa et- Tahtâvî (1801-73), Hayreddin et-Tunusî [Hayreddin Paşa] (1810-99), Cemâleddin Efganî (1838-97), Muhammed Abduh (1849-1905), Abdurrahman el-Kevâkibî (1849-1903), Reşîd Rızâ (1865-1935), Hasan el- Bennâ (1904-49), Ali Abdurrazzak (1888-1966), Seyyid Kutub (1906-66), Saîd Havvâ ve Malik Bennabi (1905-73). Seyyid Kutub’un düşüncesi üzerine Mevdûdî’nin tesirine atıfta bulunuldu. Ayrıca Bennabi’nin düşüncesinin Raşid el-Gannuşi ve günümüz İslami hareketleri üzerindeki etkisinden da bahsedildi.

References

  • Dr. Azzam S. Tamimi, “Democracy in Islamic Political Thought”, 1997.

Democracy in Islamic Political Thought

Year 2015, Volume: 1 Issue: 2, 46 - 58, 17.01.2016
https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.05

Abstract

References

  • Dr. Azzam S. Tamimi, “Democracy in Islamic Political Thought”, 1997.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Translation
Authors

Zeynel Abidin KILINÇ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date January 17, 2016
Published in Issue Year 2015 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA
KILINÇ, Z. A. (2016). İslami Siyasal Düşüncede Demokrasi. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 1(2), 46-58. https://doi.org/10.25272/j.2149-8539.2015.1.2.05

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor