Book Review
PDF BibTex RIS Cite

Julia Phillips Cohen, Osmanlılaşmak: Modern Sefarad Yahudileri ve İmparatorluk Yurttaşlığı, Çev.: Feyyaz Şahin, İstanbul: Alfa Yayınları, Haziran 2017, (ss. 320).

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 69 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1221415

Abstract

Osmanlı Yahudileri nasıl oldu da kendilerini “model azınlık” statüsünde değerlendirme talebinde bulundukları bir konumda buldu? Tanzimat (1839) ile başlayan ve 1914 I. Dünya Savaşı’na kadar olan süreçte, Osmanlı Yahudilerin devletin reformlarla değişme çabaları sonucu oluşan yeni sürece nasıl uyum sağladıklarını ele almaktadır.

References

  • Julia Phillips Cohen, Osmanlılaşmak: Modern Sefarad Yahudileri ve İmparatorluk Yurttaşlığı, Çev. Feyyaz Şahin, İstanbul: Alfa Yayınları, (Haziran 2017), ss. 320.

Year 2022, Volume: 8 Issue: 3, 69 - 71, 31.12.2022
https://doi.org/10.25272/icps.1221415

Abstract

References

  • Julia Phillips Cohen, Osmanlılaşmak: Modern Sefarad Yahudileri ve İmparatorluk Yurttaşlığı, Çev. Feyyaz Şahin, İstanbul: Alfa Yayınları, (Haziran 2017), ss. 320.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Political Science
Journal Section Book Review
Authors

Menderes KURT
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, ORTA DOĞU ENSTİTÜSÜ, ORTADOĞU ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
0000-0002-9513-3417
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 31, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 8 Issue: 3

Cite

APA
KURT, M. (2022). Julia Phillips Cohen, Osmanlılaşmak: Modern Sefarad Yahudileri ve İmparatorluk Yurttaşlığı, Çev.: Feyyaz Şahin, İstanbul: Alfa Yayınları, Haziran 2017, (ss. 320). Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 8(3), 69-71. https://doi.org/10.25272/icps.1221415

The International Journal of Political Studies is a free journal. No fee is charged from the authors during the application and publication process of the articles.

The journal is a journal that is published online.

The International Journal of Political Studies is indexed by the following indexes;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


Index Copernicus

ResearchBib

Citefactor