Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

Zamanın Yükü: Muş’ta Geleneksel Semerciliğin Son Temsilcisi Burhan Usta

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 40 - 50, 22.11.2018
https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.482497

Abstract

Toplumların önemli somut kültürel ürünleri arasında geleneksel el sanatı ürünler yer almaktadır. Teknolojinin ilerlemesi, ihtiyaçların sürekli değişmesi ve ayrıca el sanatlarında üretimin pahalı olması genel olarak el sanatlarına dayalı üretimi durma noktasına getirmiştir. Geleneksel el sanatlarından semercilik, yük ve binek hayvanlarının artık günlük hayatta kullanılmaması nedeniyle semere talep önce azalmış son zamanlarda tamamen durma noktasına gelmiştir.

Muş’ta aile mesleği olarak iki kuşaktır devam eden semercilik mesleğini artık sadece Burhan Usta yapabilmektedir. Semerci Burhan [Bulakçıbaşı] Usta yakın tarihe kadar semer üretmekteydi. Muş’un sınırları içinde yer alan yaylaların tamamına yol yapılması yük ve binek hayvanlarına fazla ihtiyaç kalmaması nedeniyle Burhan Usta da artık semer üretmemektedir. Talebin olması durumunda semer üretmekte ancak bu talepler de geçimi sağlamaktan uzak olduğundan meslek yok olma ve unutulma noktasına gelmiştir.

Çalışmada Muş’ta semercilik mesleği, semercilikte kullanılan araç ve gereçler, semerlerin yapımı üzerinde durulmuştur. Ayrıca turizme yönelik üretim ve mesleğin günümüzün koşullarına dönüşümüne dair öneriler yer almaktadır.

References

 • Arslan, F., Çağlar, İ.M., Gürbıyık, C. (2017). Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Meslekler: Turgutlu Örneği. Studies of The Ottoman Studies, 7(13), 211-247.
 • Basat, E. M. (2013). Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek. Milli Folklor, (100), 61-71.
 • Çelik, S.&Doru Ö. (2016). Turizm ile Bölgesel Kalkınma İlişkisi, Muş Turizm Potansiyeline Yönelik Bir SWOT Analizi. ÜNİDAP Uluslararası Kalkınma Konferansı Kitabı. Erzurum: Muş Alparslan Üniversitesi yayını. 323-336.
 • Fidan, S. (2017). Gaziantep’te Zanaatler: Semercilik, Çulculuk ve Palancılık. Journal of Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 580-593
 • Kardaş, C. (2018). Muş İl Merkezinde Kullanılan Erkek Lakapları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11 (23), 207-226.
 • Oğuz, Ö. M. (2013). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir. Ankara: Grafiker.
 • Öztürk, İ. (2005). Türk El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu (Tarihçe, Sorunlar, Öneriler). Sanat Dergisi,(7), 67-75.
 • Türktaş, Z. (2015). Semercilik, Süpürgecilik ve Sepetçilik. Konya Kitabı XV (Kaybolmuş ve kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler), (Edt. K. Çınar). Konya: Konya Ticaret Odası. 377-387.
 • Yeşilbaş, E. (Tarihsiz). Diyarbakır El Sanatlarından Palan ve Şapka Yapımı. Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, C. 1, 111-124. Ankara: Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayını.
 • Yolcu, M.A. (2014). Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1719-1738.
 • http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html (E.T. 05.11.2018)

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 40 - 50, 22.11.2018
https://doi.org/10.33709/ictimaiyat.482497

Abstract

References

 • Arslan, F., Çağlar, İ.M., Gürbıyık, C. (2017). Kültürel Miras Kapsamında Kaybolmaya Yüz Tutmuş Geleneksel Meslekler: Turgutlu Örneği. Studies of The Ottoman Studies, 7(13), 211-247.
 • Basat, E. M. (2013). Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirası Birlikte Koruyabilmek. Milli Folklor, (100), 61-71.
 • Çelik, S.&Doru Ö. (2016). Turizm ile Bölgesel Kalkınma İlişkisi, Muş Turizm Potansiyeline Yönelik Bir SWOT Analizi. ÜNİDAP Uluslararası Kalkınma Konferansı Kitabı. Erzurum: Muş Alparslan Üniversitesi yayını. 323-336.
 • Fidan, S. (2017). Gaziantep’te Zanaatler: Semercilik, Çulculuk ve Palancılık. Journal of Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16(2), 580-593
 • Kardaş, C. (2018). Muş İl Merkezinde Kullanılan Erkek Lakapları. Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 11 (23), 207-226.
 • Oğuz, Ö. M. (2013). Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir. Ankara: Grafiker.
 • Öztürk, İ. (2005). Türk El Sanatlarının Günümüzdeki Durumu (Tarihçe, Sorunlar, Öneriler). Sanat Dergisi,(7), 67-75.
 • Türktaş, Z. (2015). Semercilik, Süpürgecilik ve Sepetçilik. Konya Kitabı XV (Kaybolmuş ve kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler), (Edt. K. Çınar). Konya: Konya Ticaret Odası. 377-387.
 • Yeşilbaş, E. (Tarihsiz). Diyarbakır El Sanatlarından Palan ve Şapka Yapımı. Diyarbakır Geleneksel El Sanatları, C. 1, 111-124. Ankara: Diyarbakır İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yayını.
 • Yolcu, M.A. (2014). Nevşehir’de Yaşayan Geleneksel Mesleklerin Değişim ve Dönüşümü. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/2 Winter 2014, p. 1719-1738.
 • http://aregem.kulturturizm.gov.tr/TR-12929/yasayan-insan-hazineleri-ulusal-envanteri.html (E.T. 05.11.2018)

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literature
Journal Section Orjinal Makale
Authors

Canser KARDAŞ>
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, TÜRK HALK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
0000-0001-8557-8706
Türkiye

Publication Date November 22, 2018
Application Date November 13, 2018
Acceptance Date November 20, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Kardaş, C. (2018). Zamanın Yükü: Muş’ta Geleneksel Semerciliğin Son Temsilcisi Burhan Usta . İçtimaiyat , 2 (2) , 40-50 . DOI: 10.33709/ictimaiyat.482497