e-ISSN: 2602-3377
Founded: 2017
Period: Biannually
Publisher: Hidayet KARA
Cover Image
       

Duyuru: Kıymetli bilim insanları İçtimaiyat Dergisinin şablon ve yazım kurallarında değişikliğe gidilmiştir. Lütfen makalelerinizi, yazım kuralları kısmındaki yeni şablona göre düzenleyiniz. 

Duyuru: Kıymetli bilim insanları İçtimaiyat Dergisi, İngilizce makale alımına devam etmektedir. İngilizce makale yüklemek için dergi sekreterliği ile iletişime geçiniz. 

Duyuru: İçtimaiyat Dergisi Eylül 2022'de yayımlanmak üzere Göç ve Mültecilik Özel Sayısı çağrısına çıkmıştır. Çağrı metni için tıklayınız...

Duyuru: İçtimaiyat Dergisi, 2022 Mayıs sayısı itibariyle 15 Türkçe ve 15 İngilizce olmak üzere en fazla 30 makaleye yer verecektir.

İçtimaiyat, Uluslararası Hakemli bir dergidir

Submission Date: Start: February 1, 2022 End: May 31, 2022

2022 - Volume: 6 Issue: 1

Research Article

1. Atatürk ve Gürcistan

EBSCO

İçtimaiyat Dergisi Cilt 5, Sayı 1 itibari ile EBSCO'da taranmaya başlanmıştır. 

Derginin bulunduğu liste için TIKLAYINIZ.

25196

SOBİAD

İçtimaiyat, SOİAD'da dizinlenmeye başlanmıştır.

SOBİAD

25992