Örgütsel Davranış Çalışma Topluluğu Kuruldu


Akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan Örgütsel Davranış Çalışma Topluluğu kuruldu. Topluluk nitelikli yayın, proje ve araştırmalar yapmak üzere yeni arkadaşlarını da aramakta. Katılmak isteyenlerin İş'te Davranış Dergisi Editörlüğüne CV'lerini göndermeleri yeterlidir.

Last Update Time: 2/17/20, 2:01:22 PM

JB@W is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.