e-ISSN: 2564-7997
Başlangıç: 2016
Yayımcı: Bilal ÇANKIR
Kapak Resmi
 

Journal of Behavior at Work (JB@W) is a biannually indexed scientific open access journal for the publication of research and studies covering all aspects of organizational behavior, management and organization, human resource management, work, industry and organizational psychology, and work sociology fields. JB@W is indexed in international and Turkish indexes: Index Copernicus, DRJI, ASOS Index, ResearchBib, Turkish Education Index, WorldCat, RePEc, SOBIAD, Google Scholar and Ideal Online.


İş'te Davranış Dergisi (İDD), örgütsel davranış, yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, çalışma psikolojisi, endüstri ve örgüt psikolojisi ve çalışma sosyolojisi alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlayan alan indeksli hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Dergimiz uluslararası ve ulusal alan indeksleri olan: Index Copernicus, DRJI, ASOS Index, ResearchBib, Türk Eğitim İndeksi, WorldCat, RePEc, SOBİAD, Google Scholar ve Ideal Online'da taranmaktadır.


2023 - Cilt: 8 Sayı: 2

JB@W is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.