İntihal Politikası

iThenticate veya Turnitin’e yüklenen her belge büyük bir veri tabanındaki belgelerle karşılaştırılmaktadır. Bu veri tabanı içinde 90.000’den fazla önemli gazete, dergi, süreli yayınlar ve kitapların yanı sıra tüm bunlara ek olarak 17 milyardan fazla web sayfası ve arşivi bulunmaktadır. iThenticate veya Turnitin, 70.000’den fazla bilimsel dergiden gelen 30 milyon üzerindeki içeriğin ve 150’den fazla yayınevinden 86 milyon üzeri makalenin bulunduğu veri tabanlarını kontrol etmektedir. Yayımlanmak üzere dergimize sunulan her makale dergi yönetimi tarafından iThenticate veya Turnitin programı kullanılarak benzerlik kontrolünden geçirilmektedir.

İş’te Davranış Dergisi benzerlik oranı tespitinde aşağıdaki kuralları benimsemektedir:

Genel benzerlik oranı %20’nin üzerinde olan makaleler hakem sürecine girmeden yazara geri gönderilmektedir. Bu durumda yazarlar yedi gün içerisinde makaleyi düzenleyip tekrar gönderebilirler.
Tek bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten az olmalıdır.
İş’te Davranış Dergisi editörleri hakemlik süreci boyunca veya sonrasında benzerlik kontrolü yapabilirler.

Ayrıca, -benzerlik oranından bağımsız olarak- bir kaynaktan alınan ve ilgili kaynağa gönderme yapılmayan her türlü ifade ve/veya bloklar halinde benzerlikler durumunda çalışma değerlendirme sürecine alınmadan yazara iade edilecektir.

Yukarıda bahsedilen kuralların makale başvurusunda bulunan tüm yazarlar tarafından kabul edilir.

Last Update Time: 9/3/20, 8:43:19 PM

JB@W is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.