Year 2010, Volume 1 , Issue 1, Pages 126 - 137 2010-05-31

Can Buildings with Brick Facade be one of the Elements Determining The Identity of a City?: The Case of Eskişehir
Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği

Emrah GÖKALTUN [1]


The condition that the production facilities of the terra-cotta building materials are developed in Eskisehir, is a significant design data for developing the city identity of Eskisehir. The driving force, which uses this design data in a wider sense and enables the formation a sustainable city identity, on the other hand, is the aforementioned implementations in the campus buildings of Anadolu University. The dynamic effect brought forth by these implementations enabled the formation of the city identity and the sustainable structure of this city identity by integrating the local materials, again obtained from the natural resources of the city, with a contemporary structuring; and the “brick material” became an element that “defines the city” and “describes the city” with its pattern and color.  

Pişmiş toprak yapım malzemeleri üretim imkânlarının Eskişehir’de gelişmiş olması, Eskişehir kent kimliğinin oluşturulmasında önemli bir tasarım verisidir. Bu tasarım verisini günümüzde geniş çaplı olarak kullanan ve sürdürülebilir bir kent kimliği oluşmasını sağlayan itici güç ise, Anadolu Üniversitesi’nin kampüs binalarındaki söz konusu uygulamalardır. Bu uygulamaların getirdiği dinamik etki, yine kentin doğal kaynaklarından elde edilen yerel malzemelerle çağdaş bir yapılanmayı birleştirerek, kent kimliğinin oluşumunu, oluşan bu kimliğin de sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını olanaklı kılmış ve “tuğla malzeme”, doku ve rengi ile kent kimliğini belirleyici öğelerden birisi olmuştur.

  • Curaoğlu, F. ve Sipahioğlu, D. (2002). Kent kimliğinin belirlenmesinde pişmiş toprak yapı malzemelerinin kullanımı: Eskişehir kenti örneği. 2. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu. (25-29). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları.
  • Çotuksöken, B. (2009). Kent, kimlik ve kültür. 02 Nisan 2010, (Erişim) http://akademik.maltepe.edu.tr/~betulc/Kent,%20Kimlik%20ve%20K%FClt%FCr.doc.
  • Esin, N. (2008). Kenti okumak. Sanayi kentleri ve mimarlık/mimarlık ve kent buluşmaları: Eskişehir. (53-63). Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayını.
  • Kuban, D. (1990). Mimarlık kavramları. (3. baskı). İstanbul: YEM Yayını.
  • Soygeniş, M. (2007). Orta büyüklükte Türkiye kentlerinde mimarlık sorunları. Türkiye’de mimarlık - Yıldız buluşmaları (77-80). İstanbul: Çanakkale Seramik-Kalebodur Yayınları.
  • Tuna, H. B. (2008). Açılış konuşması. Sanayi kentleri ve mimarlık / mimarlık ve kent buluşmaları: Eskişehir. (3-6). Ankara: TMMOB Mimarlar Odası Yayını.
  • Tunçer, M. (2006). Anadolu'da yeniden kentsel rönesans. 06 Nisan 2010, (Erişim) http://www.tayproject.org/texts/SanatveKent.html.
  • Tutal, O. ve Gökaltun, E. (2001). Bina cephe karakteristiğini belirlemede tuğla kullanımı ve kentsel mekan biçimlenmesine yansıması: Eskişehir örneği, 1. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu (159-167). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları
  • Tutal, O. ve Üstün, B. (2003). Modern mimaride tuğla yüzeyler: Louis Kahn ve Mario Botta mimarlığı. 3. Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu. (225-237). Eskişehir: Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Yayınları.
  • Yeğin, M. (2007). Kentleşme ve Adana’da mimarlık. Türkiye’de mimarlık-Yıldız buluşmaları. (8-11). İstanbul: Çanakkale Seramik-Kalebodur Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emrah GÖKALTUN (Primary Author)
Institution: Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Eskişehir, Türkiye
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 31, 2010

Bibtex @review { idealkent416852, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {126 - 137}, doi = {}, title = {Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği}, key = {cite}, author = {Gökaltun, Emrah} }
APA Gökaltun, E . (2010). Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği . İDEALKENT , 1 (1) , 126-137 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416852
MLA Gökaltun, E . "Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği" . İDEALKENT 1 (2010 ): 126-137 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36617/416852>
Chicago Gökaltun, E . "Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği". İDEALKENT 1 (2010 ): 126-137
RIS TY - JOUR T1 - Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği AU - Emrah Gökaltun Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 126 EP - 137 VL - 1 IS - 1 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2010 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği %A Emrah Gökaltun %T Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Gökaltun, Emrah . "Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği". İDEALKENT 1 / 1 (May 2010): 126-137 .
AMA Gökaltun E . Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği. İDEALKENT. 2010; 1(1): 126-137.
Vancouver Gökaltun E . Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği. İDEALKENT. 2010; 1(1): 126-137.
IEEE E. Gökaltun , "Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği", İDEALKENT, vol. 1, no. 1, pp. 126-137, May. 2010