İDEALKENT
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/


MAKALE GÖNDERECEK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE


25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmalarınızı göndermenden önce lütfen www.idealkentdergisi.com adresini inceleyerek yazarlara notlar ve yayın etiği bölümlerini inceleyiniz.

İDEALKENT

ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/
Kapak Resmi


MAKALE GÖNDERECEK ARAŞTIRMACILARIN DİKKATİNE


25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla,"Tüm bilim dalları için (Sosyal bilimler dahil) etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı ETİK KURUL ONAYI alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Çalışmalarınızı göndermenden önce lütfen www.idealkentdergisi.com adresini inceleyerek yazarlara notlar ve yayın etiği bölümlerini inceleyiniz.

Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı Son Sayı
Cilt 11 - Sayı Kentleşme ve Ekonomi Özel Sayısı - 1 Ara 2020
 1. Endüstri Mirasının Korunması ve Dönüşümü: Malatya Şeker Fabrikası Yerleşkesi Örneği
  Sayfalar 972 - 996
  Fahriye YAVAŞOĞLU , Can Giray ÖZGÜL
 2. Endüstriyel Mekân ve Kentsel Hafıza; Sümerbank Denizli İplik Fabrikası Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 997 - 1022
  Dilek AVSAN , Gülçin PULAT GÖKMEN , İşıl UÇMAN ALTINIŞIK
 3. Postmodern Kentleşme ve Yaratıcı Ekonomi: İstanbul’da Medya Endüstrileri
  Sayfalar 1023 - 1048
  Sezen KAYHAN MÜLDÜR
 4. Eskişehir’in Endüstriyel Mirası Fabrikalar Bölgesinin Kent Kimliği Üzerindeki Etkileri
  Sayfalar 1049 - 1072
  Uğur SADİOĞLU , Esma YÜRÜK
 5. Türkiye’de Ekonomik Kümelenme ve Kentler-Arası Çok Merkezli Kentsel Gelişme Açısından Düşündürdükleri
  Sayfalar 1073 - 1100
  Seda EFE , Ahmet ÖZASLAN , Hüseyin GÜL
 6. Yerel Yönetimlerde Şirketleşmenin Siyaseti: İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri Örnekleri
  Sayfalar 1101 - 1125
  Ebru TEKİN BİLBİL
 7. İklim Değişikliğine Karşı Kentsel Dirençliliğin Sağlanması ve Ekonomik Boyutu Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 1126 - 1155
  Çiğdem TUĞAÇ
 8. Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
  Sayfalar 1156 - 1179
  Esma AKSOY KHURAMİ , Özgül Burcu ÖZDEMİR SARI
 9. Yaşamın İlkeleri ile Kenti Yeniden Düşünmek: Biyomimikri Temelli Bir Yaklaşım
  Sayfalar 1180 - 1204
  Zelal ÖZTOPRAK
 10. An Architectural Style Effect on Local Tourism: Bauhaus Architecture in Tel Aviv Example
  Sayfalar 1205 - 1222
  Kadriye Burcu YAVUZ , Sezen SAVRAN
 11. A Hidden Node in the Build-and-Sell System: Estate Agents
  Sayfalar 1223 - 1251
  Işıl RUHİ SİPAHİOĞLU
 12. Kent ve Kıyı İlişkisi: Trabzon Kenti Yüzme Alanları Düzenleme Kriterleri
  Sayfalar 1252 - 1280
  Aysun AYDIN ÖKSÜZ , Bahar KÜÇÜK KARAKAŞ , Gizem SEYMEN , Büşra TOPDAĞI YAZICI
 13. Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Mevcut Yasal Durumu ve Uygulamadaki Sorunlar
  Sayfalar 1281 - 1312
  Atila GÜL , Gizem DİNÇ , Tuğba AKIN , Aslı İlayda KOÇAK
 14. Yapılı Çevre Üretiminde Kentsel Tasarımın Yasal, Politik ve Ekonomik Boyutu
  Sayfalar 1313 - 1338
  Çağla BOSTAN , Atila GÜL , Tuğba AKIN
 15. Neoliberalizm, Evsizliğin Yönetimi ve Evsizlerin Hayatta Kalma Stratejileri
  Sayfalar 1339 - 1378
  Yüksel BEKAROĞLU DOĞAN
 16. Mekânsal Ayrışmayı Yürüyerek Okumak: Karaköy’ün Hayali Sınırları
  Sayfalar 1379 - 1406
  Yasemin BAHÇEKAPILI
Dizinler