İDEALKENT
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/


İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi, kenti hem disipliner hem de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bir kentleşme dergisidir. İDEALKENT, Kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İDEALKENT bu çerçevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

Akademik, hakemli bir dergi olarak 2010’da yayın hayatına başlayan İDEALKENT, 2018 yayın yılından itibaren açık erişim (open journal) politikasını benimseme kararı almıştır. Elektronik ortamlara göre basılı kopyalar üzerinden okuyucuya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde dergi olarak açık erişim politikasına geçmeyi okuyucularımıza olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Küreselleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında bilginin transferini artık basılı kağıtlar üzerinden gerçekleştirmenin son derece güç olduğunu herkes kabul etmekte. Basılı dergi kopyalarını belki de artık nostaljik bir öğe olarak kabullenmekten başka çaremiz kalmayacak. İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren bilgi transferinin daha kolay olmasını umduğu için, kentlerimizin gün geçtikçe sorunlarının kartopu gibi büyüdüğü bir süreçte daha iyiye, yani “ideal kent”e dair olan bu ütopyaya bir nebze de olsa yakın durmak için açık erişim politikasını benimsiyor. Bu kapsamda öncelikle bu güne kadar basılı olarak yayınlanan bütün sayılarımız internet ortamına aktarılmıştır.  

Bugüne kadar katkı sunmak isteyen herkesin katkısına açık olmaya önem veren İDEALKENT  bundan sonra da bu açıklığını devam ettirme konusunda hassas davranacaktır. Kente ait olana küçük de olsa katkı sunmak isteyenlere imece yöntemi sıcaklığı ile yaklaşmaktayız.

İDEALKENT, artık kentleşme literatüründeki kavramsal şemada ana kulvarlarda alan editörlüğü yöntemini benimseyerek hakem süreçlerini daha nitelikli, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

2016 yılının son sayısından bu yana ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan İDEALKENT dergisi zamanla önemli Uluslararası Indexlerde de taranacaktır.

Bugüne kadar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanan ve her sayısında bir dosya konusu kapsamlı bir şekilde ele alınan İDEALKENT 2018 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanacak ve dosya dışı makalelerinde ağırlığı artacaktır. Derginin kavramsal şeması içinde yer alan alanların tamamında her sayıda makale kabulü yapılacaktır.

“Kör hakem” yöntemini mail üzerinden sürdürmüş olan İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren DergiPark makale yönetim sistemi üzerinden hakem süreçlerini yürütülecektir.  Bu şekilde yazar makalesinin hangi aşamada olduğunu daha kolay öğrenecek, makale yoğunluğundan kaynaklı gecikmeler daha da azaltılacaktır.

Kentleşme bilim alanında bilginin etkileşimini güçlendirmek ve arttırmak amacıyla İngilizce yazılmış makalelere yayın süreçlerimizde yine her zamanki gibi önem vereceğiz. Bu amaçla Türkçe olarak yayınladığımız makalelerde de 900-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce Özete (Extended Abstract) yer vereceğiz.

Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız her çalışma İDEALKENT için önemlidir…

İDEALKENT

ISSN 1307-9905 | e-ISSN 2602-2133 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi | http://www.idealkentdergisi.com/
Kapak Resmi


İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi, kenti hem disipliner hem de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bir kentleşme dergisidir. İDEALKENT, Kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İDEALKENT bu çerçevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

Akademik, hakemli bir dergi olarak 2010’da yayın hayatına başlayan İDEALKENT, 2018 yayın yılından itibaren açık erişim (open journal) politikasını benimseme kararı almıştır. Elektronik ortamlara göre basılı kopyalar üzerinden okuyucuya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde dergi olarak açık erişim politikasına geçmeyi okuyucularımıza olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

Küreselleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında bilginin transferini artık basılı kağıtlar üzerinden gerçekleştirmenin son derece güç olduğunu herkes kabul etmekte. Basılı dergi kopyalarını belki de artık nostaljik bir öğe olarak kabullenmekten başka çaremiz kalmayacak. İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren bilgi transferinin daha kolay olmasını umduğu için, kentlerimizin gün geçtikçe sorunlarının kartopu gibi büyüdüğü bir süreçte daha iyiye, yani “ideal kent”e dair olan bu ütopyaya bir nebze de olsa yakın durmak için açık erişim politikasını benimsiyor. Bu kapsamda öncelikle bu güne kadar basılı olarak yayınlanan bütün sayılarımız internet ortamına aktarılmıştır.  

Bugüne kadar katkı sunmak isteyen herkesin katkısına açık olmaya önem veren İDEALKENT  bundan sonra da bu açıklığını devam ettirme konusunda hassas davranacaktır. Kente ait olana küçük de olsa katkı sunmak isteyenlere imece yöntemi sıcaklığı ile yaklaşmaktayız.

İDEALKENT, artık kentleşme literatüründeki kavramsal şemada ana kulvarlarda alan editörlüğü yöntemini benimseyerek hakem süreçlerini daha nitelikli, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

2016 yılının son sayısından bu yana ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan İDEALKENT dergisi zamanla önemli Uluslararası Indexlerde de taranacaktır.

Bugüne kadar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanan ve her sayısında bir dosya konusu kapsamlı bir şekilde ele alınan İDEALKENT 2018 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanacak ve dosya dışı makalelerinde ağırlığı artacaktır. Derginin kavramsal şeması içinde yer alan alanların tamamında her sayıda makale kabulü yapılacaktır.

“Kör hakem” yöntemini mail üzerinden sürdürmüş olan İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren DergiPark makale yönetim sistemi üzerinden hakem süreçlerini yürütülecektir.  Bu şekilde yazar makalesinin hangi aşamada olduğunu daha kolay öğrenecek, makale yoğunluğundan kaynaklı gecikmeler daha da azaltılacaktır.

Kentleşme bilim alanında bilginin etkileşimini güçlendirmek ve arttırmak amacıyla İngilizce yazılmış makalelere yayın süreçlerimizde yine her zamanki gibi önem vereceğiz. Bu amaçla Türkçe olarak yayınladığımız makalelerde de 900-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce Özete (Extended Abstract) yer vereceğiz.

Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız her çalışma İDEALKENT için önemlidir…

Cilt 10 - Sayı 27 - Ağu 2019
 1. Yerel Yönetim Politikalarında Yenilenebilir Enerji
  Sayfalar 410 - 446
  Asmin Kavas , Deniz Başoğlu Acet
 2. Van Kentsel Gelişimi ve Güncel Konut Piyasası İlişkisinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 447 - 488
  Aysu Uğurlar
 3. Stratejik Planların Teoriden Pratiğe Proje Üretim Sürecinin Analizi: Büyükşehir Ulaşım Ana Planları Örneklemi
  Sayfalar 489 - 517
  Hayri Ulvi
 4. Metanetli ve Sürdürülebilir Bir Gelecek için Tasarım, Sanat ve Oyun: Çocuklar ve Gençler için Atölye Çalışmaları
  Sayfalar 518 - 537
  Aktan Acar , A. Şebnem Soysal Acar , Nalan Akduman , Yıldıray Lise
 5. Çocuklarda Kentsel Koruma ve Kültürel Miras Kavramlarının Gelişiminde Müzelerin Rolü-Santralistanbul Örneği
  Sayfalar 538 - 572
  Hikmet Sivri Gökmen , Nurten Özdemir
 6. Sürdürülebilir Kentler ve Toplumlar İngiltere Prince’s Foundation for Building Community Örneği
  Sayfalar 573 - 593
  Seher Kalender Çetinkaya
 7. Kentsel Dönüşümde Çevresel Sürdürülebilirlik Üzerine Bir Araştırma: Fikirtepe Örneği
  Sayfalar 594 - 629
  Begüm Diker
 8. Smart Bicycle-Sharing System Design for the Historical Peninsula of Istanbul
  Sayfalar 630 - 652
  Gülce Kırdar , Şehnaz Cenani , Gülen Çağdaş
 9. İstanbul’daki Kent İçi Köprülerin Estetik Açıdan İncelenmesi
  Sayfalar 653 - 678
  Ferhat Pakdamar , Cahide Aydın İpekçi
 10. Kent Perspektifinden Ekonomik Boyutuyla Üniversite Algısı: Adıyaman Örneği
  Sayfalar 679 - 713
  Mahmut Gürsoy , Yaşar Erjem
 11. Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik
  Sayfalar 714 - 732
  Abdullah Aydın
 12. Güvensiz Dünyada Bir Belirsizlik Faktörü Olarak Yabancı Korkusu: İstanbul'daki Kapalı Yerleşimler Üzerinden Bir Değerlendirme
  Sayfalar 733 - 768
  Kadir Şahin
 13. Türkiye'de Mahalle Yönetimlerinin Tarihsel Gelişimi ve Hukuki Statüsü
  Sayfalar 769 - 799
  Vedat Yılmaz , Mehmet Mecek
 14. İstanbul Kentinde Silivri - Sabiha Gökçen Havalimanı Arası Ulaşım Alternatiflerinin AHP TOPSIS Yöntemleri ile Analizi
  Sayfalar 800 - 823
  Ömer Görçün
 15. Güncel Teknolojiler Perspektifinde Kentleşme ve Mimarinin E - Dönüşümü
  Sayfalar 824 - 839
  Fatih Çağatay Baz
 16. Bina Vergisine Esas Rayiç Bedellerin Belirlenmesinde Yaşanan Sorunların Analizi:Kayseri İli Talas İlçesi Örneği
  Sayfalar 840 - 873
  Nafiye Işıl Karagöz , Metin Arslan
Dizinler