Editörler Kurulu

        Mustafa ALTUNOĞLU


        Zafer ÇELİK


        Şerife GENİŞ


        Pınar ÇOBANYILMAZ ÖZTÜRK

        

        Orçun İMGA


        Emir OSMANOĞLU

Yardımcı Editör

        Duygu Hazal Simser

Hakem ve Danışma Kurulu

Leyla Alkan (Gazi Üniversitesi)

Alim Arlı (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Ahmet Kemal Bayram (Marmara Üniversitesi)

Zeynep Yılmaz Bayram (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Hasan Bozgeyikli (Selçuk Üniversitesi)

L. Funda Şenol Cantek

Tayfun Çınar (Ankara Üniversitesi)

Didem Danış (Galatasaray Üniversitesi)

Neslihan Demirtaş-Milz (İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Şebnem Gökçen Dündar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

H. İbrahim Düzenli (İstanbul Şehir Üniversitesi)

Tahire Erman (Bilkent Üniversitesi)

Michael Goldman (Minnesota Üniversitesi)

Kemal Görmez (Gazi Üniversitesi)

Fuat Güllüpınar (Anadolu Üniversitesi)

Berin Gür (TED Üniversitesi)

Murat Güvenç (Kadir Has Üniversitesi)

Şükrü Karatepe (TCCB)

Filiz Kartal (Ankara Üniversitesi)

Ayşe Çolpan Kavuncu (AYBÜ)

Serap Kayasü (ODTÜ)

Ruşen Keleş (Ankara Üniversitesi)

Emine Köseoğlu (Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi)

Tuna Kuyucu (Boğaziçi Üniversitesi)

Faranak Miraftap (İllinois Üniversitesi)

Göktuğ Morçöl (Pennsylvania State University)

Hakan Olgun (Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi)

Tuncay Önder (Gazi Üniversitesi)

Metin Sözen (Çekül Vakfı)

Yusuf Şahin (Aksaray Üniversitesi)

Tarık Şengül (ODTÜ)

Yıldırım Şentürk (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Uğur Tanyeli (Şehir Üniversitesi)

Coşkun Taştan (Polis Akademisi)

İlhan Tekeli (ODTÜ)

Korkut Tuna (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Mehmet Tunçer (Çankaya Üniversitesi)

Aysu Uğurlar (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)

Sutay Yavuz (Gazi Üniversitesi)

H. Sevgi Zengin (Niğde Üniversitesi)

*Soyadına göre alfabetik sırada In alphabetical order