Year 2010, Volume 1 , Issue 2, Pages 116 - 139 2010-12-31

The Neigborhood: The mysterious union of space and life
Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği

Köksal ALVER [1]


The neigborhood is the city's main element, the essence and the core. The neigborhood, as one of the mandatory venue of the city, symbolizes the space that the place and life are intertwined. It is an example to that the place and life shape and complement each other mutually. The neigborhood is a place and format as well as a certain way of life. Therefore, the main element of the neigborhood is human relations and spatial formats. The foundation of a neigborhood is the environment of space that shapes the multi-faceted human relations. The Neigborhood is the mysterious union of space and life.  

Mahalle, kentin ana unsuru, özü ve çekirdeğidir. Kentin zorunlu mekânlarından biri olan mahalle, mekân ile hayatın iç içe geçmişliğini sembolize eder. Mekân ile hayatın birbirini tamamlaması ve biçimlendirmesinin bir örneğidir. Mahalle, hem bir mekân biçimi hem de belli bir hayat tarzıdır. Bu yüzden mahallenin asıl öğesi insan ilişkileri ve mekânsal biçimlerdir. Mahalle kurmak, mekân üretmek olduğu kadar çok yönlü insan ilişkilerine ortam hazırlamaktır. Mahalle, mekân ve hayatın esrarengiz birlikteliğidir. 

 • Akay, Ali, 2002, “Bir Mahalle İnşası”, İstanbul, Sayı: 40, Ocak.
 • Alada, Adalet Bayramoğlu, 2008, Osmanlı Şehrinde Mahalle, Sümer Kitabevi, İstanbul.
 • Bauman, Zygmunt, 2009, Akışkan Aşk, çev. Işık Ergüden, Versus Kitap, İstanbul.
 • Bayartan, Mehmet, 2005, “Osmanlı Şehrinde Bir İdari Birim”, İÜ Coğrafya Dergisi, Sayı: 13.
 • Baysaling, Ömer, 2003, Yaşadığım İstanbul, Mozaik yay., İstanbul.
 • Behar, Cem, 1998, “Kasap İlyas Mahallesi”, İstanbul Araştırmaları, Sayı: 4.
 • Beydilli, Kemal, 2001, Osmanlı Döneminde İmamlar ve Bir İmamın Günlüğü, Tarih ve Tabiat Vakfı yay., İstanbul.
 • Bourse, Michel, 2009, Melezliğe Övgü, çev. Işık Ergüden, Ayrınıt yay., İstanbul.
 • Ca, Yang Gui, 2009, Uzak ve Güzel Mahalle, çev. S. Göksel Türközü, Delta yay., İstanbul.
 • Cansever, Turgut, 2006, İslam’da Şehir ve Mimari, Timaş yay., İstanbul.
 • Çadırcı, Musa, 1970, “Türkiye’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması Üzerine Bir İnceleme”, Belleten, Sayı: 35.
 • Dağlı, Muhtar Yahya, 1948, İstanbul Mahalle Bekçilerinin Destan ve Mâni Katarları, Türk Neşriyat Yurdu yay., İstanbul.
 • Duralı, Şaban Teoman, 2010, Omurgasızlaştırılmış Türklük, Dergah yay., İstanbul.
 • Ergenç, Özer, 1984, “Osmanlı Şehrindeki Mahallenin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, Osmanlı Araştırmaları, Sayı: IV.
 • Ergin, Osman, 1936, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İÜ İktisat ve İçtimaiyat Enstitüsü yay., İstanbul.
 • Foucault, Michel, 1992, Deliliğin Tarihi 1, çev. M. Ali Kılıçbay, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Işın, Ekrem, 2006, İstanbul’da Gündelik Hayat, YKY, İstanbul.
 • İnalcık, Halil, 1998, “Istanbul: an Islamic City”, Essays in Otoman History içinde, Eren yay., İstanbul.
 • Karakoç, Sezai, 2000, “Çeşmeler”, Gün Doğmadan (Şiirler) içinde, Diriliş yay., İstanbul.
 • Kuban, Doğan, 1994, “Mahalleler (Osmanlı Dönemi)”, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 5.
 • Kuban, Doğan, 2007, Osmanlı Mimarisi, YEM yay., İstanbul.
 • LaFollette, Hugh, 1999, Kişisel İlişkiler, çev. Ferma Lekesizalın, Ayrıntı yay., İstanbul.
 • Lynch, Sandra M., 1997, Dostluk Üzerine, çev. Ferma Lekesizalın, Ayrıntı yay., İstanbul.
 • Mayol, Pierre, 2009, “Konut”, Gündelik Hayatın Keşfi II içinde, M. De Certeau-L. Giard-P. Mayol, çev. Ç. Eroğlu-E. Ataçay, Dost Kitabevi, Ankara.
 • Mumford, Lewis, 2007, Tarih Boyunca Kent, çev. G. Koca-T. Tosun, Ayrıntı yay., İstanbul.
 • Özcan, Nusret, 2003, Sokak Sesleri, Timaş yay., İstanbul.
 • Pratolini, Vasco, 1972, Mahalle, çev. Süleyman Z. Nebioğlu, E yay., İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Köksal ALVER (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2010

Bibtex @review { idealkent416950, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {116 - 139}, doi = {}, title = {Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği}, key = {cite}, author = {Alver, Köksal} }
APA Alver, K . (2010). Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği . İDEALKENT , 1 (2) , 116-139 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36625/416950
MLA Alver, K . "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği" . İDEALKENT 1 (2010 ): 116-139 <https://dergipark.org.tr/en/pub/idealkent/issue/36625/416950>
Chicago Alver, K . "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği". İDEALKENT 1 (2010 ): 116-139
RIS TY - JOUR T1 - Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği AU - Köksal Alver Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 116 EP - 139 VL - 1 IS - 2 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2010 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği %A Köksal Alver %T Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Alver, Köksal . "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği". İDEALKENT 1 / 2 (December 2010): 116-139 .
AMA Alver K . Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği. İDEALKENT. 2010; 1(2): 116-139.
Vancouver Alver K . Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği. İDEALKENT. 2010; 1(2): 116-139.
IEEE K. Alver , "Mahalle: Mekân ve Hayatın Esrarlı Birlikteliği", İDEALKENT, vol. 1, no. 2, pp. 116-139, Dec. 2011