Research Article
BibTex RIS Cite

Geçmişten Geleceğe Âsım’ın Nesli

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 189 - 212, 15.12.2021

Abstract

Edebi eserlerde sanatçılar çoğu zaman hayali ya da gerçekte var olan bir kişi üzerinden duygu ve düşüncelerini okura iletirler. Sanat eserinin etkili söylemi kişilerden nesillere intikal eder. Şair Mehmet Akif’in Safahat adlı eserinin altıncı kitabının adı Asım’dır. Bu genç yetenek kendisine verilen değer gereği manzumenin içinde de yer alınmıştır. yer almıştır. Akif bu gencin ruhi ve bedeni alanlardaki özelliklerini saymış onun üzerinden tüm gençliğe seslenmiştir. Bedenen sağlıklı gencin, ruhen nasıl olması gerektiği başlıklar halinde dile getirilmiştir. Sağlıklı, şahsiyetli, başarılı, çalışkan, sorumlu nitelikleriyle bir gencin örnek kimliği safahatın bu bölümünde ele alınmıştır. Bir toplumun mevcut ve gelecek nesillerini nasıl görmek istediği, onlardan neler beklediği kapsamlı bir şekilde bu bölümde bulunmaktadır. Ayrıca bu Safahat’ın Asım adlı bölümü Mehmet Akif’in fikir dünyasını gayet açık olarak şiire aktardığı bölümdür.

References

 • Cündioğlu, Dücane. Âkife Dair. İstanbul: Kapı Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Çantay, Hasan Basri. Âkifname (Mehmed Âkif). İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1. Basım, 1966.
 • Çevik, Sezgin (ed.). Âkiften Âsım’a. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007.
 • Ersoy, Mehmet Âkif. Safahat. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: Bağcılar Belediyesi Yayınları, 1. Basım, 2014.
 • Ersoy, Mehmed Âkif. Safahat. haz. Orhan Okay ve Mustafa İsen. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Basım, 1992.
 • Ersoy, Mehmet Âkif. Safahat. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: İz Yayıncılık, 1. Basım, 1991.
 • Göçgün, Önder. “Mehmet Âkif’in Şiirlerindeki “Âsım” Gerçeği ve “Âsım”dan Dinlediklerim…” BELGİ 2/4 (2012), 422-430.
 • Karakoç, Sezai. Mehmet Âkif (Hayatı, İnanç ve Düşünce Oluşumu Savaşı). İstanbul: Diriliş yayınları, 6. Basım, 1987.
 • Nazif, Süleyman. Mehmet Âkif. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: İz yayıncılık, 1. Basım, 1991.
 • Şentop, Mustafa. Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy. Ankara: TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 1. Basım, 2021.
 • Uğur, Mücteba. “Âsım b. Sâbit”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 3/479-480. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.

Âsım’s Generation from Past to Future

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 189 - 212, 15.12.2021

Abstract

In literary works, authors often convey their feelings and thoughts to the reader through an imaginary character or a real person. The effective discourse of the work of art is transposed from individuals to generations. The name of the sixth book of the poet Mehmet Akif's Safahat is Asım. This young talent is also included in the poem due to the value given to him. Akif mentions the characteristics of this young person in the spiritual and physical areas and calls out to the youth through him. How a physically healthy young person should be mentally has been expressed under several headings in this book. The exemplary identity of a young person with qualifications such as healthy, having a strong personality, successful, hardworking, and responsible is discussed in this part of Safahat. How a society wants to see its current and future generations and what it expects from them are comprehensively included in this section. In addition, Asım is the section in which Mehmet Akif clearly conveys his world of ideas into poetry.


References

 • Cündioğlu, Dücane. Âkife Dair. İstanbul: Kapı Yayınları, 2. Basım, 2010.
 • Çantay, Hasan Basri. Âkifname (Mehmed Âkif). İstanbul: Ahmet Sait Matbaası, 1. Basım, 1966.
 • Çevik, Sezgin (ed.). Âkiften Âsım’a. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 2007.
 • Ersoy, Mehmet Âkif. Safahat. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: Bağcılar Belediyesi Yayınları, 1. Basım, 2014.
 • Ersoy, Mehmed Âkif. Safahat. haz. Orhan Okay ve Mustafa İsen. Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2. Basım, 1992.
 • Ersoy, Mehmet Âkif. Safahat. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: İz Yayıncılık, 1. Basım, 1991.
 • Göçgün, Önder. “Mehmet Âkif’in Şiirlerindeki “Âsım” Gerçeği ve “Âsım”dan Dinlediklerim…” BELGİ 2/4 (2012), 422-430.
 • Karakoç, Sezai. Mehmet Âkif (Hayatı, İnanç ve Düşünce Oluşumu Savaşı). İstanbul: Diriliş yayınları, 6. Basım, 1987.
 • Nazif, Süleyman. Mehmet Âkif. haz. M. Ertuğrul Düzdağ. İstanbul: İz yayıncılık, 1. Basım, 1991.
 • Şentop, Mustafa. Kabulünün 100. Yılında Millî Mutabakat Metnimiz İstiklâl Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy. Ankara: TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı, 1. Basım, 2021.
 • Uğur, Mücteba. “Âsım b. Sâbit”. Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 3/479-480. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.
There are 11 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Nazım Elmas 0000-0003-4758-8801

Publication Date December 15, 2021
Submission Date October 15, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD Elmas, Nazım. “Geçmişten Geleceğe Âsım’ın Nesli”. İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 1/2 (December 2021), 189-212.