Volume: 1 Issue: 2, 12/15/21

Year: 2021

Research Articles

Book Reviews

Symposium Reviews

İdrak, Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından, 15 Haziran ve 15 Aralık tarihlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanan bilimsel ve hakemli bir dergidir. İdrak’in öncelikli amacı, alanındaki nitelikli ve özgün akademik çalışmaları desteklemek, ayrıca akademik bilginin üretilmesine ve yayılmasına imkân sunmaktır.

İdrak’te dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) özgün araştırma makaleleri, kitap kritiği, araştırma notu, sempozyum değerlendirmeleri ve çeviri makaleler türlerindeki bilimsel çalışmalara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçe olup makalelerin tamamının 1/3’ünü aşmayacak şekilde İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde yayın yapılabilmektedir.

Dergimizde İSNAD2 atıf sistemi kullanılmaktadır. 


İdrak’te yayımlanacak makale ve eserler, başta akademisyenler olmak üzere tüm bilim dünyasına hitap edeceği için üslup ve ifade bakımından sade ve anlaşılır bir dille; ilmî ve nitelikli bir mahiyette kaleme alınmaları gerekmektedir. Yazımda güncel dil ve gramer kuralları dikkate alınmalı, Türk dilinin yapısına ve gramerine uymayan kelime, ifade ve terkiplere yer verilmemelidir. Yabancı dildeki terimlerin varsa Türkçe çevirilerinin kullanılması; Türkçe ifadenin terimi tam karşılamaması halinde orijinal terimin kullanılması ve gerekli hallerde açıklamasının verilmesi tercih edilmelidir.


İdrak’e gönderilen araştırma makalesi ve diğer eserlerin yazımında güncel İSNAD atıf Sistemi (The Isnad Citation Style) kullanılmalıdır. Ayrıca İSNAD atıf sisteminde değinilmeyen imla ve transkripsiyon kurallarında DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) imla kuralları esas alınmalıdır.


1. Araştırma Makalesi
Kelime Sayısı: Öz ve Kaynakça dâhil azami 8000 kelime olmalıdır. (Özel nitelikli çalışmalar yayın kurulunun görüşü ile yayınlanabilir).
Makale bileşenleri sırasıyla aşağıdaki niteliklerle hazırlanmalıdır:
1. Makale Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Öz: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.
3. Anahtar Kavramlar: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 3, en fazla 5 kavram.
4. İngilizce Makale Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
5. Abstract: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.
6. Keywords: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 3, en fazla 5 kavram.
7. Gövde Metni:
• Alt Başlıklar: Makale başlığı ile aynı niteliklerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır. Başlık numaralandırma sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
• Font: Palatino Linotype.
• Punto: 12.
• Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
• Hizalama: İki yana yasla.
• Satır Aralığı: 1,25.
• Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
• Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
• Alıntı: Üç satırdan az alıntılar “çift tırnak” ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 11 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
• Dipnot:
- Font: Palatino Linotype.
- Punto: 10.
- Satır Aralığı: Tek (1 cm).
- Paragraf Girintisi: Yok.
- Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
8. Kaynakça: Gövde metni ölçülerinde İSNAD’a uygun, soyad veya meşhur isim küçük ve kalın (bold) harflerle yazılmalıdır.
Diğer Hususlar:
• Paragraf aralarına boşluk ve/veya metnin herhangi bir yerine gereksiz herhangi bir karakter eklenmemelidir.
• Başlıklar, gövde metninin paragraf başları ve alıntı metinleri hariç makalenin tüm bölümleri iki yana yaslı bir şekilde yazılmalıdır.
• Arapça metin neşrinde: Okan Kadir Yılmaz’a ait İSAM Tahkikli Neşir Kılavuzu esaslarına riayet edilmelidir.
• Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
- Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Gövde Metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14
• Dergimize gönderilen yazılarda Zotero, Mendeley, Endnote vb. yardımcı programlar kullanılabilir.

2. Kitap/Sempozyum Değerlendirmesi ve Araştırma Notu
Kelime Sayısı: Kitap ve sempozyum değerlendirmelerinin 1000-1500 kelime, araştırma notlarının ise 3000-4000 kelime aralığında olması tercih edilmektedir.
1. Ana Başlık: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Gövde Metni:
Alt Başlıklar ana başlık ile aynı niteliklerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır. Başlık Numaralandırma Sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
• Font: Palatino Linotype.
• Punto: 12.
• Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
• Hizalama: İki yana yasla.
• Satır Aralığı: 1,25.
• Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
• Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
• Alıntı: Üç satırdan az alıntılar çift tırnak ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise tek tırnak kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 11 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
• Dipnot:
- Font: Palatino Linotype.
- Punto: 10.
- Satır Aralığı: Tek (1 cm).
- Paragraf Girintisi: Yok.
- Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
• Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
- Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Gövde metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14

3. Çeviri
Orijinal kaynağı tam ve açık bir şekilde ifade edilmek koşuluyla bir makalenin başka bir dilde çeviri türünde yayımlanması yayın etiği açısından herhangi bir sorun teşkil etmemektedir. (Bkz: Committee On Publication Ethics Guidelines On Good Publication Practice)
1. Çeviri Başlığı: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
2. Öz: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.
3. Anahtar Kavramlar: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 3, en fazla 5 kavram.
4. İngilizce Başlık: Font: Palatino Linotype; punto: 12; yazı tipi: kalın (bold) ve küçük harflerle satırda ortaya hizalanarak yazılmalıdır.
5. Abstract: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 150, en fazla 200 kelimeden oluşmalıdır.
6. Keywords: Font: Palatino Linotype; punto: 11; en az 3, en fazla 5 kavram.
7. Gövde Metni:
Alt Başlıklar ve metindeki diğer başlıklar çeviri başlığı ile aynı niteliklerle, paragrafa hizalanarak İSNAD’a uygun yazılmalıdır. Başlık Numaralandırma Sistemi: Rakamla ve otomatik, mesela: 1.; 2.; 3.; 1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.2.1.; 1.2.2.; 1.2.3. şeklinde olmalıdır.
• Font: Palatino Linotype.
• Punto: 12.
• Sayfa Kenar Boşlukları: Üst: 3 cm, Alt: 3 cm, Sol: 3 cm, Sağ: 3 cm.
• Hizalama: İki yana yasla.
• Satır Aralığı: 1,25.
• Paragraf Aralığı: Önce 6 nk, sonra: 6 nk.
• Paragraf Girintisi: İlk satır: 1 cm.
• Alıntı: Üç satırdan az alıntılar “çift tırnak” ile metin içinde verilmelidir. Alıntı içindeki alıntılarda ise ‘tek tırnak’ kullanılır. Alıntı üç satırdan fazla ise ayrı paragraf halinde ve çift tırnak kullanmadan, Palatino Linotype, 11 punto ile sayfanın sağ ve sol tarafından birer (1) cm içeride olacak şekilde yazılmalıdır.
• Dipnot:
- Font: Palatino Linotype.
- Punto: 10.
- Satır Aralığı: Tek (1 cm).
- Paragraf Girintisi: Yok.
- Dipnot metni iki yana yaslı yazılmalıdır.
8. Kaynakça: Gövde metni ölçülerinde İSNAD’a uygun, soyad veya meşhur isim küçük ve koyu (bold) harflerle yazılmalıdır.
Diğer Hususlar
• Çeviri başlığı, çevrilen metnin başlığı olmalıdır.
• Çeviri başlığında yazarın ismi olmamalıdır.
• Çevirinin ana metninde çevirmenin ismi ve bilgileri yazılmamalıdır.
• Arapça metin ve ifadelerin yazımında:
- Ana Başlık: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Gövde metni: Font: Traditional Arabic, punto: 16
- Dipnot: Font: Traditional Arabic, punto: 14

Not: Gönderilen makalenin dergi yazım kurallarına uygunluğu için hazır makale şablonu hazırlanmıştır. 


ETİK İLKELER
İdrak, etik ilkeleri en yüksek standartlarda uygulamayı taahhüt eder. Ayrıca bu konuda tüm paydaşlarının da aynı hassasiyeti göstermesini beklemektedir. Yayıncı, editör, hakemler ve yazarlar bu ilkeleri uygulamayı kabul ve taahhüt ederler. Ayrıca İdrak, uluslararası standartlarda, yayın etiği kapsamında tüm paydaşların etik sorumlulukları taşımasını beklemektedir. Bu kapsamda İdrak, COPE (Yayın Etiği Komitesi) tarafından hazırlanan Yürütme Kılavuzu (Code of Conduct) ve Uygulama Rehberini (Principles of Transparency and Best Practice) izlemeyi taahhüt eder. Editörler için COPE Rehberi’nin (COPE Guidance for Editors) izlenmesi Editörlerin görevi kapsamında olup, Hakemler için Etik Rehberi (COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers) dergi hakemleri tarafından izlenmek durumundadır.

PAYDAŞLARIN SORUMLULUKLARI
1.Editörlerin Sorumlulukları
1.1. Tarafsızlık ve Yayıncıya Ait Özgürlük: Editörler gönderilen makale önerilerini derginin kapsamına uygun olması ve çalışmalarının önemi ve orijinalliğini dikkate alarak değerlendirirler. Editörler, makale önerisini sunan yazarların ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, uyruk veya politik görüşlerini dikkate almazlar. Düzeltme ya da yayınlama kararına dergi editör kurulu dışında diğer kurumlar etki edemez. Editörler, yayımlanan sayıların okuyucuya, araştırmacıya, uygulayıcıya ve bilimsel alana katkıda bulunmasına ve özgün nitelikte olmasına özen gösterir.
1.2. Bağımsızlık: Editörler ile yayıncı arasındaki ilişki editör bağımsızlığı ilkesine dayanmaktadır. Editörler ve yayıncı arasındaki yazılı anlaşmaya göre, editörlerin tüm kararları yayıncıdan ve dergi sahibinden bağımsızdır. Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.
1.3. Gizlilik: Editörler gönderilen bir yazıyla ilgili bilgileri, sorumlu yazar, hakemler ve yayın kurulu dışında başka herhangi biriyle paylaşmazlar. En az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.
1.4. Bilgilendirme ve Görüş Ayrılıkları: Editörler ve yayın kurulu üyeleri, yazarların açık yazılı izni olmaksızın kendi araştırma amaçları için sunulan bir makalede yayınlanmamış bilgileri kullanmazlar. Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.
1.5. Basım Kararı: Editörler, yayınlanmak üzere kabul edilen tüm makalelerin, alanında uzman en az iki hakem tarafından değerlendirmesine tabi tutulmasını sağlar. Editörler, dergiye gönderilen makalelerden hangi eserin yayınlanacağına, söz konusu çalışmanın geçerliliğine, araştırmacılara ve okurlara olan önemine, hakemlerin yorumlarına ve bu gibi yasal şartlara göre karar vermekten sorumludur. Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Dolayısıyla sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.
1.6. Etik Kaygılar: Editörler sunulan bir yazıya veya yayınlanmış makaleye ilişkin etik kaygılar ortaya çıktığında tedbirler alacaktır. Nitekim fikri mülkiyet haklarından ve etik standartlardan ödün vermeden iş süreçlerine devam ederler. Yayınlandıktan yıllar sonra ortaya çıksa bile, bildirilen her etik olmayan yayınlama davranışı incelenecektir. Editörler, etik kaygılar oluşması durumunda COPE Flowcharts’ı takip eder. Etik sorunların önemli olması durumunda düzeltme, geri çekme uygulanabilir veya konu ile ilgili endişeler dergide yayınlanabilir.
1.7. Dergi Kurullarıyla İş Birliği: Editörler, danışma komitesi üyelerinin tümünün yayın politikalarına ve yönergelerine uygun olarak süreçleri ilerletmesini sağlar. Danışma kurulu üyelerine yayın politikaları hakkında bilgi verir. Danışma kurulu üyelerinin çalışmalarını bağımsız olarak değerlendirmesini sağlar. Yeni danışma kurulu üyelerine katkıda bulunabilir ve uygun şekilde karar verir. Değerlendirme için danışma kurulu üyelerinin uzmanlığına uygun çalışmaları göndermelidir. Danışma kurulu ile düzenli olarak etkileşime geçer. Yayın politikaları ve dergi gelişimi için yayın kurulu ile düzenli toplantılar düzenler.
2. Yazarların Sorumlulukları
2.1. Raporlaştırma Standartları: Orijinal araştırmanın yazarları, yapılan çalışmanın ve sonuçların doğru bir şekilde sunulmasını ve ardından çalışmanın öneminin objektif bir şekilde tartışılmasını sağlamalıdır. Makale önerisi yeterli detay ve referans içermelidir.
2.2. Veri Erişimi ve Saklama: Yazarların, çalışmalarının ham verilerini saklamaları gerekmektedir. Gerektiğinde, dergi tarafından talep edilmesi durumunda editör incelemesi için sunmalıdırlar.
2.3. Özgünlük ve İntihal: Yazarlar, tamamen orijinal eserler göndermelidirler ve başkalarının çalışmalarını veya sözlerini kullanmışlarsa, bu uygun şekilde alıntılanmış olmalıdır. İntihal, tüm biçimlerinde etik olmayan yayıncılık davranışını oluşturur ve kabul edilemez. Bu nedenle dergiye makale gönderen tüm yazarlardan benzerlik oranı raporu istenmektedir.
2.4. Birden Çok, Yinelenen, Yedekli veya Eş Zamanlı Gönderim / Yayın: Yazarlar başka bir dergide daha önce yayınlanmış bir makaleyi değerlendirilmek üzere göndermemelidir. Bir makalenin birden fazla dergiye eşzamanlı olarak sunulması etik olmayan yayıncılık davranışıdır ve kabul edilemez.
2.5. Makalenin Yazarlığı: Sadece yazarlık kriterlerini yerine getiren kişiler, yazının içeriğinde yazar olarak listelenmelidir. Bu yazarlık kriterleri şu şekildedir; (i) tasarım, uygulama, veri toplama veya analiz aşamalarına katkı sağlamıştır (ii) yazıyı hazırlamış veya önemli entelektüel katkı sağlamış veya eleştirel olarak revize etmiştir veya (iii) makalenin son halini görmüş, onaylamış ve yayınlanmak üzere teslim edilmesini kabul etmiştir. Sorumlu yazar, tüm yazarların (yukarıdaki tanıma göre) yazar listesine dâhil edilmesini sağlamalı ve yazarların makalenin son halini gördüklerini ve yayınlanmak üzere sunulmasını kabul ettiklerini beyan etmelidir.
2.6. Beyan ve Çıkar Çatışmaları: Yazarlar, mümkün olan en erken aşamada (genellikle makale gönderimi sırasında bir bildirme formu sunarak ve makalede bir beyanı dâhil ederek) çıkar çatışmalarını açığa çıkarmalıdır. Çalışma için tüm mali destek kaynakları beyan edilmelidir (varsa hibe/fon numarası veya diğer referans numarası dâhil).
2.7. Hakem Değerlendirme: Yazarlar hakem değerlendirme sürecine katılmakla yükümlüdürler ve editörlerin ham veri taleplerine, açıklamalara ve etik onayının kanıtlarına ve telif hakkı izinlerine derhal yanıt vererek tam olarak iş birliği yapmakla yükümlüdürler. İlk olarak “gerekli revizyon” kararı verilmesi durumunda, yazarlar hakemlerin yorumlarına sistematik bir şekilde verilen son tarihe kadar yazılarını gözden geçirip yeniden ibraz etmelidir.
2.8. Yayınlanan Eserlerde Temel Hatalar: Yazarlar kendi yayınladıkları çalışmalarında önemli hatalar veya yanlışlıklar bulduklarında, dergi editörlerini veya yayıncılarını derhal bilgilendirmek ve makale üzerinde bir dizgi hatasını düzeltmek veya makaleyi yayımdan çıkarmak için dergi editörleriyle veya yayıncılarıyla işbirliği yapmakla yükümlüdür. Editörler veya yayıncı, yayınlanan bir çalışmanın önemli bir hata veya yanlışlık içerdiğini üçüncü bir şahıstan öğrenirse, yazarın makaleyi derhal düzeltme veya geri çekme veya derginin editörlerine kendi tespitlerinin yerindeliğine dair kanıt sunma yükümlülüğünü almalıdır.
3. Hakemlerin Sorumlulukları
3.1. Editoryal Kararlara Katkı: Editör kararlarında editörlere yardımcı olur ve editoryal iletişim yoluyla yazarlara makalelerini iyileştirmede yardımcı olur. Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.
3.2. Sürat: Makale önerisini incelemek için yeterli nitelikte hissetmeyen veya makale incelemesinin zamanında gerçekleşemeyeceğini bilen herhangi bir hakem, derhal editörleri haberdar etmeli ve gözden geçirme davetini reddetmeli, böylece yeni hakem atamasının yapılması sağlanmalıdır.
3.3. Gizlilik: Gözden geçirilmek üzere gönderilen tüm makale önerileri gizli belgelerdir ve bu şekilde ele alınmalıdır. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarına gösterilmemeli veya tartışılmamalıdır. Bu durum inceleme davetine reddeden hakemler içinde geçerlidir.
3.4. Tarafsızlık Standartları: Makale önerisi ile ilgili yorumlar tarafsız olarak yapılmalı ve yazarların makaleyi geliştirmek için kullanabileceği şekilde öneriler yapılmalıdır. Yazarlara yönelik kişisel eleştiriler uygun değildir.
3.5. Kaynakların Kabulü: Hakemler, yazarlar tarafından alıntılanmayan ilgili yayınlanmış çalışmaları tanımlamalıdır. Hakem ayrıca incelenen yazı ile başka herhangi bir makalenin (yayınlanmış veya yayınlanmamış) herhangi önemli bir benzerliğini editörüne bildirmelidir.
3.6 Çıkar Çatışmaları: Çıkar çatışmaları editöre bildirilmelidir. Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİNE AYKIRI EYLEMLER
1. İntihal: Başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermek,
2. Sahtecilik: Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak,
3. Çarpıtma: Araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,
4. Tekrar yayım: Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
5. Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak,
6. Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dâhil etmek veya olan kişileri dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,
7. Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek,
8. Henüz sunulmamış veya savunularak kabul edilmemiş tez veya çalışmaları, sahibinin izni olmadan kaynak olarak kullanmak,
9. İnsan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek,
10. İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak,
11. Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak,
12. Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak etik ihlal isnadında bulunmak,
13. Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak,
14. Araştırma ve çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazı olarak almamak,
15. Araştırmalarda mevzuatın veya Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak,
16. Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak,
17. Araştırmacılar ve yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlüğüne uymamak,
18. Akademik atama ve yükseltmelerde bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak. (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 4)

ETİK KURUL İZNİ GEREKTİREN ARAŞTIRMALAR
1. Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,
2. İnsanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
3. Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Bu çerçevede dergimizde değerlendirmeye alınacak çalışmalarda;
4. Niteliği itibariyle kişisel hakları kapsayan alan araştırmalarında “Aydınlatılmış onam formu” nun alındığının belirtilmesi,
5. Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
6. Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi gerekmektedir.
7. Editörler, değerlendirilen çalışmalarda insan haklarının korunmasını sağlar. Editörler, çalışmada kullanılan konularda etik kurulun onayı, deneysel araştırmalarla ilgili hiçbir izin olmadığında çalışmayı reddetme sorumluluğuna sahiptir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı, no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Niteliği itibariyle kişisel hakları kapsayan alan araştırmalarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir.

YAYIN POLİTİKASI
İdrak’te dinî araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) özgün araştırma makaleleri, kitap kritiği, araştırma notu, sempozyum değerlendirmeleri ve çeviri makaleler türlerindeki bilimsel çalışmalara yer verilir. Derginin yayın dili Türkçe olup makalelerin tamamının 1/3’ünü aşmayacak şekilde İngilizce, Arapça ve Rusça dillerinde yayın yapılabilmektedir.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI
İdrak, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim politikası benimsenmektedir. Bu bağlamda dergide yayınlanan tüm yazılar http://idrak.giresun.edu.tr/index.php/idrak adresinde erişime açıktır.

TELİF HAKKI
Yazarlar, çalışmalarını gönderirken sistemde yer alan Telif Hakkı Devri ve Etik Beyan Formu’nu ıslak imzalı olacak şekilde doldurup göndermelidir. Yayını, İdrak’te yayımlanan yazarlar, yayınının telif hakkını süresiz olarak İdrak’e devretmiş sayılır. Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Değerlendirme süreci hakkında detaylı bilgi almak için lütfen tıklayınız.

BENZERLİK TESPİT POLİTİKASI
İdrak’e gönderilen tüm çalışmalar benzerlik taraması yapabilen yazılımlar (iThenticate vb.) aracılığıyla taramadan geçirilir. Yazar çalışma ile birlikte intihal oranını gösteren belgeyi de göndermelidir. İntihal oranı (kaynakça hariç olmak üzere) %15’in üzerinde olan çalışmalar değerlendirmeye alınmaz ve yazarına iade edilir. Dergide yayımlanmış bir çalışmanın intihal olduğu tespit edilirse Editör Kurulu makaleyi geri çekmek, meseleyi yazarın çalıştığı kurumdaki bölüm başkanına, dekanına ve/veya ilgili kurumlara bildirmek dâhil çeşitli işlemler yapma hakkını kendinde saklı tutar. Detaylı bilgi için tıklayınız.

KALİTE GÜVENCESİ
Editörler, dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
Editörler, değerlendirilen çalışmaya dâhil edilen konular veya resimlerle ilgili kişisel verilerin korunmasını sağlar. Dergiye katkı sağlayan kişilere (editör, yazar ve hakemler) talepleri halinde katkılarını gösteren belgeler verilir.

OLASI SUİSTİMAL VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMAYA KARŞI ÖNLEM
Editörler, olası suistimal davranışlarına karşı önlem alır. Bu duruma ilişkin şikâyetlerin tespiti ve değerlendirilmesi konusunda titiz ve nesnel bir soruşturma yürütmenin yanı sıra, editörün sorumlulukları konu ile ilgili bulguları yetkili merciler ile paylaşır.

AKADEMİK YAYIN BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAMAK
Editörler, eserlerde ortaya çıkan hataları, tutarsızlıkları veya yanıltmayı içeren kararların süratle düzeltilmesini sağlar.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI
Editörler, yayınlanan tüm makalelerin fikri mülkiyet haklarını korumak ve olası ihlallerde dergi ve yazar haklarını savunmak, yayınlanan tüm makalelerin içeriğinin diğer yayınların fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğinden emin olmak için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

YAPILANDIRMACILIK VE TARTIŞMAYA AÇIKLIK
Editörler, dergide yayınlanan eserlere karşı yapılacak eleştirileri dikkate alır ve bu eleştirilere karşı derginin amaç ve kapsamı doğrultusunda yapıcı bir tutum sergiler. Eleştirilen eser yazarlarının cevap verme hakkı bulunmaktadır. Olumsuz sonuçları içeren çalışmalar reddedilir.

ŞİKAYETLER
Editörler, şikayetleri dikkatlice gözden geçirerek yazarlara, hakemlere veya okuyuculara aydınlatıcı ve açıklayıcı bir şekilde cevap vermekle yükümlüdür.

POLİTİK VE TİCARİ KAYGILAR
Derginin sahibi, yayıncısı ve başka hiçbir siyasi veya ticari unsur editörlerin bağımsız kararlarını etkileyemez.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI
Editörler, yazarlara ve hakemlere derginin yayın sürecinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde sürdürüleceğini garanti eder ve sağlar.

• İdrak Dini Araştırmalar Dergisi açık erişimli bir dergidir, dergi için herhangi bir ücret talep edilmez.
• Yayımlanan metinleri için yazara ücret ödenmez.
• Editör kuruluna ve hakemlere herhangi bir ücret ödenmez.
• Çevirilerin tüm mali ve hukuki telif hakkı işlemleri çevirmen tarafından yapılır.