Book Review
BibTex RIS Cite

Hacı Bayram Başer. Sûfîler ile Sultanlar Klasik Dönemde Tasavvuf-Siyaset İlişkileri. İstanbul: Klasik Yayınları, 2021, 167 Sayfa.

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 327 - 332, 15.12.2021

Abstract

Eser Hacı Bayram Başer'in İSAV ve Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliğiyle 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde Bursa’da düzenlenen “Tarihten Günümüze Sûfî-Siyaset İlişkileri” konulu uluslararası sempozyumda sunmuş olduğu ve daha sonra bildiri kitabı içinde basılan “Klasik Dönem İslam Toplumunda Sûfîler ve Siyaset: Karşılıklı Etkileşimlerin Tasavvufun Gelişim Sürecindeki Rolü Üzerine Bazı Değerlendirmeler” bildirisinin genişletilmiş halidir.  Yazar bu çalışmasında miladi VII.  ve XI. yüzyıllarda sûfilerin ve yöneticilerin birbirlerine karşı tavrını, tasavvufun gelişim sürecine etkileri bakımından ele alır. Bu yazıda bahsi geçen eserin bölümlerine ve ana fikrine temas edilecektir.

Year 2021, Volume: 1 Issue: 2, 327 - 332, 15.12.2021

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Religious Studies
Journal Section Book Reviews
Authors

Büşra Canbaz This is me 0000-0002-9451-4111

Publication Date December 15, 2021
Submission Date October 21, 2021
Published in Issue Year 2021 Volume: 1 Issue: 2

Cite

ISNAD Canbaz, Büşra. “ 167 Sayfa”. İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 1/2 (December 2021), 327-332.