Book Review
BibTex RIS Cite

Sabah Siddiqui. İslami Psikanaliz ve Psikanalitik İslam: Kültürel ve Klinik Diyaloglar. ed. Ian Parker. çev. Büşra Gök. İstanbul: İZ Yayıncılık, 2022, 277 sayfa.

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 423 - 428, 15.12.2023

Abstract

İnsanlık tarihi kadar eski olan psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışı aydınlanma ile birlikte 19.yy’da Batıda gerçekleşmiştir. Bu durum psikoloji biliminin Batı eksenli gelişmesine sebep olmuştur. Ancak günümüzde psikoloji biliminin farklı toplum, kütür ve dinler ekseninde varlığını sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Bu çalışma ise daha özelde İslam geleneğinde meselenin izini süren bir kitabın değerlendirmesinden oluşmaktadır. İnsanların yaşadıkları kültürlerden, inançlarından uzak kalmış bir psikoloji bilimi düşünülemez. Dolayısıyla psikoloji ile din arasında kurulacak olan diyalog her açıdan gelişim için önemlidir. Değerlendirmesini yaptığımız bu kitap da bu diyalog için atılmış adımlardan biri olan İslami Psikanaliz/Psikanalitik İslam adlı konferanstan derlenen bildirilerden oluşmaktadır. Kitapta yer alan bölümlerin her biri psikoloji ekollerinden psikanaliz ve İslam dini ekseninde İslami psikanaliz veya psikanalitik İslam’ın olabilirliğine farklı açılardan değinerek psikanaliz ve din diyaloğunu gerçekleştirmektedir.

Year 2023, Volume: 3 Issue: 2, 423 - 428, 15.12.2023

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Psychology of Religion
Journal Section Book Reviews
Authors

Şeyma Rümeysa Özkan 0009-0007-6286-3273

Publication Date December 15, 2023
Submission Date September 7, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 3 Issue: 2

Cite

ISNAD Özkan, Şeyma Rümeysa. “ 277 Sayfa”. İdrak Dini Araştırmalar Dergisi 3/2 (December 2023), 423-428.