BibTex RIS Cite

ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Year 2009, Volume: 10 Issue: 1, 35 - 54, 01.03.2009

Abstract

-

ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Year 2009, Volume: 10 Issue: 1, 35 - 54, 01.03.2009

Abstract

Bu çalışmanın amacı Meyer ve diğerleri tarafından (1993) geliştirilmiş olan üç boyutlu mesleki bağlılık ölçeğinin Türkiye bağlamında güvenilir ve geçerli bir araç olup-olmadığını incelemektir. Bu amaçla bir dizi prosedür izlenerek bir saha çalışması yürütülmüştür. Bir kamu üniversite hastanesinde görev yapan 425 hemşireden veri toplanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin duygusal, devamlılık ve normatif olmak üzere üç boyuta ayrıştığını göstermektedir. Çalışmada her bir boyuta ilişkin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bu kapsamda mesleki devamlılık bağlılık boyutu için iç tutarlılık katsayısının düşük (Cronbach alfa katsayısı=0,27) ve ölçeği oluşturan maddeler arası korelasyonun zayıf olduğu tespit edilmiştir. Bundan başka, keşfedici faktör analizi sonuçları da duygusal, normatif ve devamlılık bağlılığı boyutlarında bazı ifadelerin net bir şekilde ilgili faktöre yüklenmediklerini ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına ilişkin kısıtlar ve gelecek çalışmalar için öneriler tartışılmıştır

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Bilçin TAK This is me

B. Aydem (aydemir) ÇİFTÇİOĞLU This is me

Publication Date March 1, 2009
Published in Issue Year 2009 Volume: 10 Issue: 1

Cite

APA TAK, B., & ÇİFTÇİOĞLU, B. A. (. (2009). ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 10(1), 35-54.
AMA TAK B, ÇİFTÇİOĞLU BA(. ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. March 2009;10(1):35-54.
Chicago TAK, Bilçin, and B. Aydem (aydemir) ÇİFTÇİOĞLU. “ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10, no. 1 (March 2009): 35-54.
EndNote TAK B, ÇİFTÇİOĞLU BA( (March 1, 2009) ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10 1 35–54.
IEEE B. TAK and B. A. (. ÇİFTÇİOĞLU, “ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 35–54, 2009.
ISNAD TAK, Bilçin - ÇİFTÇİOĞLU, B. Aydem (aydemir). “ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 10/1 (March 2009), 35-54.
JAMA TAK B, ÇİFTÇİOĞLU BA(. ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2009;10:35–54.
MLA TAK, Bilçin and B. Aydem (aydemir) ÇİFTÇİOĞLU. “ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 10, no. 1, 2009, pp. 35-54.
Vancouver TAK B, ÇİFTÇİOĞLU BA(. ÜÇ BOYUTLU MESLEKİ BAĞLILIK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE’DE GÜVENİLİRLİK VE GEÇERLİLİĞİNİN İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ALAN ARAŞTIRMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2009;10(1):35-54.

Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Business
is indexed and abstracted by TR-DİZİN, SOBIAD and Araştırmax. 

Dokuz Eylül University Publisher's Web Page

Journal Contact Details