BibTex RIS Cite

Stratejik Bir Karar: Gemi Alım-Satımı Zamanlaması

Year 2008, Volume: 9 Issue: 2, 227 - 255, 01.06.2008

Abstract

Yatırım kararları, işletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.Deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işletmelerin yatırım kararları arasında gemi alım-satım kararları ilk sıralarda yer almaktadır. Deniz taşımacılığından elde edilen kazançlar, gemi arz-talep değişimleri, dünya ekonomik durumu ve beklenmeyen büyük değişim ve krizlere bağlı olarak sürekli dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada, dünya deniz taşımacılığında önemli yer tutan “kuru dökme yük” taşımacılığının son 10 yıllık gelişimi incelenmekte ve bu bağlamda Türkiye’deki kurumsallaşmış bir deniz taşımacılığı işletmesinin yakın zamanda filosuna kattığı kuru dökme yük gemisiyle ilgili finansal analiz ve yatırım kararı stratejik yönetim açısından, kararın alınışı ve zamanlanması yönünden irdelenmektedir.

References

 • Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim. 7.Baskı. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Alizadeh, A.H. & Nomikos, N.K. (2002). The Dry Bulk Shipping Market. Edd. Costas TH. Grammenos. The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 227-250). London: Informa Professional.
 • Baltic Exchange (2008). Kuru Dökme Yük Taşımacılığı ile İlgili Çeşitli Değerler. İndirilme Tarihi: (Çalışmadaki bilgiler, 15 Şubat-03 Mart 2008 tarihleri arasında Baltic Exchange’e deneme üyesi olarak kayıt olunarak alınmıştır). WWW:Web:http://www.balticexchange.com.
 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-38.
 • BBA, British Bankers’ Association (2008). Libor Değerleri, Londra, İndirilme Tarihi: 11 Mayıs 2008, WWW:Web: http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly .jsp?d=141&a=11948.
 • Bendall, H. & Stent, A.F. (2003). Investment Strategies in Market Uncertainty. Maritime Policy and Management, 30(4), 293-303.
 • Borzonis, N. (2006), Dry Bulk Shipping: The Engine of Global Trade, A Review of the Dry Bulk Sector. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://www.capitallink.com/press/BarronsArticleOct192006.pdf,
 • Can, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim, 7. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı. İstanbul: Beta A.Ş.
 • Dünya Bankası (2008). Dünya GSMH Büyüme Oranları. İndirilme Tarihi 16 Şubat 2008, WWW:Web: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC /EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTS/0,,contentMDK:2153943 4~menuPK:612511~pagePK:2904583~piPK:2904598~theSitePK:612501,00.html.
 • Engelen, S., Meersman, H. & De Voorde, E.V. (2006). Using System Dynamics in Maritime Economics: an Endogenous Decision Model for Shipowners in the Dry Bulk Sector. Maritime Policy and Management, 33(2), 141-158.
 • Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), 6. Baskı. İstanbul: Beta Basım Dağıtım A.Ş.
 • İş Bankası Amerikan Doları Yıllık Vadeli Mevduat Faiz Oranları (2008a). İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2008. WWW:Web: http://www.isbankcom.tr.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H. (2002b). Efficient Pricing of Ships in the Dry Bulk Sector of the Shipping Industry. Maritime Policy and Management, 29(3), 303-330.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H.( 2002a). The Expectations Hypothesis of the Term Structure and Risk Premiums in Dry Bulk Shipping Freight Markets. Journal of Transport Economics and Policy, 35(2),267-304.
 • Kavussanos, M.G. & Nomikos, N.K. (2003). Price Discovery, Causality and Forecasting in the Freight Futures Market. Review of Derivatives Research, 6, 203-230.
 • Kavussanos, M.G. (2002). Business Risk Measurement and Management in the Cargo Carrying Sector of the Shipping Industry. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 661-692). London: Informa Professional.
 • Keown, J.A., Martin, J.D. & Petty, W.J. (2002). Financial Management Principles and Applications, 9th Edt. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Nas, S. (2006). Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Nomikos, N.K & Alizadeh, A.H (2002). Risk Management in the Shipping Industry: Theory and Practice. In C.T.H. Grammenos (Ed), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 693-730). London: Informa Professional.
 • Platou Economic Research, (2008). Trip Charter Rates for Bulk Carriers. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://platoufinans.no/loadfile servlet/loadfiledb?id=1207566200320PUBLISHER&key=1207566209304.
 • Porth, J.S. (2003). Strategic Management: A Cross-Functional Approach. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • RG, Resmi Gazete (2000). 24088, Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği.
 • Scarsi, R. (2007). The Bulk Shipping Business: Market Cycles and Shipowners’ Biases. Maritime Policy and Management, 34(6), 577-590.
 • Stopford, M. (1997). Maritime Economics. 2nd Edt. Cornwall: TJ International Ltd.
 • Strandenes, S.P. (2002). Economics of the Markets for Ships. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Bussiness (ss. 186-202). London, Informa Professional.
 • Thanopoulou, H. (2002). Investing in Ships: An Essay on Constrains, Risk and Attitudes. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 623-641). London: Informa Professional.
 • Tsolakis, S. (2005), Econometric Analysis of Bulk Shipping Markets: Implications for Investment Strategies and Financial DecisionMaking. Roterdam: Erasmus Üniversitesi Doktora Tezi.
 • Tvedt, J. (2003). Shipping Market Models and the Specification of Freight Rate Processes. Maritime Economics & Logistics, 5, 327-346.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (19972007). Review of Maritime Transport, New York- Geneva.

STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI

Year 2008, Volume: 9 Issue: 2, 227 - 255, 01.06.2008

Abstract

Yatırım kararları, işletmeler açısından stratejik öneme sahip kararlardır.Deniz taşımacılığı sektöründe çalışan işletmelerin yatırım kararları arasında gemi alım-satım kararları ilk sıralarda yer almaktadır. Deniz taşımacılığından elde edilen kazançlar, gemi arz-talep değişimleri, dünya ekonomik durumu ve beklenmeyen büyük değişim ve krizlere bağlı olarak sürekli dalgalı bir seyir izlemektedir. Bu çalışmada, dünya deniz taşımacılığında önemli yer tutan “kuru dökme yük” taşımacılığının son 10 yıllık gelişimi incelenmekte ve bu bağlamda Türkiye’deki kurumsallaşmış bir deniz taşımacılığı işletmesinin yakın zamanda filosuna kattığı kuru dökme yük gemisiyle ilgili finansal analiz ve yatırım kararı stratejik yönetim açısından, kararın alınışı ve zamanlanması yönünden irdelenmektedir.

References

 • Akgüç Ö. (1998). Finansal Yönetim. 7.Baskı. İstanbul: Avcıol Basım Yayın.
 • Alizadeh, A.H. & Nomikos, N.K. (2002). The Dry Bulk Shipping Market. Edd. Costas TH. Grammenos. The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 227-250). London: Informa Professional.
 • Baltic Exchange (2008). Kuru Dökme Yük Taşımacılığı ile İlgili Çeşitli Değerler. İndirilme Tarihi: (Çalışmadaki bilgiler, 15 Şubat-03 Mart 2008 tarihleri arasında Baltic Exchange’e deneme üyesi olarak kayıt olunarak alınmıştır). WWW:Web:http://www.balticexchange.com.
 • Barca, M. (2005). Stratejik Yönetim Düşüncesinin Evrimi: Bilimsel Bir Disiplinin Oluşum Hikayesi. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-38.
 • BBA, British Bankers’ Association (2008). Libor Değerleri, Londra, İndirilme Tarihi: 11 Mayıs 2008, WWW:Web: http://www.bba.org.uk/bba/jsp/polopoly .jsp?d=141&a=11948.
 • Bendall, H. & Stent, A.F. (2003). Investment Strategies in Market Uncertainty. Maritime Policy and Management, 30(4), 293-303.
 • Borzonis, N. (2006), Dry Bulk Shipping: The Engine of Global Trade, A Review of the Dry Bulk Sector. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://www.capitallink.com/press/BarronsArticleOct192006.pdf,
 • Can, H. (2005). Organizasyon ve Yönetim, 7. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Dinçer, Ö. (2004). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, 7. Baskı. İstanbul: Beta A.Ş.
 • Dünya Bankası (2008). Dünya GSMH Büyüme Oranları. İndirilme Tarihi 16 Şubat 2008, WWW:Web: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC /EXTDECPROSPECTS/EXTGBLPROSPECTS/0,,contentMDK:2153943 4~menuPK:612511~pagePK:2904583~piPK:2904598~theSitePK:612501,00.html.
 • Engelen, S., Meersman, H. & De Voorde, E.V. (2006). Using System Dynamics in Maritime Economics: an Endogenous Decision Model for Shipowners in the Dry Bulk Sector. Maritime Policy and Management, 33(2), 141-158.
 • Eren, E. (2003). Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş ve Küresel Yaklaşımlar), 6. Baskı. İstanbul: Beta Basım Dağıtım A.Ş.
 • İş Bankası Amerikan Doları Yıllık Vadeli Mevduat Faiz Oranları (2008a). İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2008. WWW:Web: http://www.isbankcom.tr.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H. (2002b). Efficient Pricing of Ships in the Dry Bulk Sector of the Shipping Industry. Maritime Policy and Management, 29(3), 303-330.
 • Kavussanos, M.G. & Alizadeh, A.H.( 2002a). The Expectations Hypothesis of the Term Structure and Risk Premiums in Dry Bulk Shipping Freight Markets. Journal of Transport Economics and Policy, 35(2),267-304.
 • Kavussanos, M.G. & Nomikos, N.K. (2003). Price Discovery, Causality and Forecasting in the Freight Futures Market. Review of Derivatives Research, 6, 203-230.
 • Kavussanos, M.G. (2002). Business Risk Measurement and Management in the Cargo Carrying Sector of the Shipping Industry. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 661-692). London: Informa Professional.
 • Keown, J.A., Martin, J.D. & Petty, W.J. (2002). Financial Management Principles and Applications, 9th Edt. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • Nas, S. (2006). Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması, İzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Nomikos, N.K & Alizadeh, A.H (2002). Risk Management in the Shipping Industry: Theory and Practice. In C.T.H. Grammenos (Ed), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 693-730). London: Informa Professional.
 • Platou Economic Research, (2008). Trip Charter Rates for Bulk Carriers. İndirilme Tarihi: 17 Nisan 2008, WWW:Web: http://platoufinans.no/loadfile servlet/loadfiledb?id=1207566200320PUBLISHER&key=1207566209304.
 • Porth, J.S. (2003). Strategic Management: A Cross-Functional Approach. New Jersey: Pearson Education Inc.
 • RG, Resmi Gazete (2000). 24088, Türk Uluslararası Gemi Sicil Yönetmeliği.
 • Scarsi, R. (2007). The Bulk Shipping Business: Market Cycles and Shipowners’ Biases. Maritime Policy and Management, 34(6), 577-590.
 • Stopford, M. (1997). Maritime Economics. 2nd Edt. Cornwall: TJ International Ltd.
 • Strandenes, S.P. (2002). Economics of the Markets for Ships. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Bussiness (ss. 186-202). London, Informa Professional.
 • Thanopoulou, H. (2002). Investing in Ships: An Essay on Constrains, Risk and Attitudes. In C.T.H. Grammenos (Ed.), The Handbook of Maritime Economics and Business (ss. 623-641). London: Informa Professional.
 • Tsolakis, S. (2005), Econometric Analysis of Bulk Shipping Markets: Implications for Investment Strategies and Financial DecisionMaking. Roterdam: Erasmus Üniversitesi Doktora Tezi.
 • Tvedt, J. (2003). Shipping Market Models and the Specification of Freight Rate Processes. Maritime Economics & Logistics, 5, 327-346.
 • United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (19972007). Review of Maritime Transport, New York- Geneva.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Tevfik ARSLAN This is me

Publication Date June 1, 2008
Published in Issue Year 2008 Volume: 9 Issue: 2

Cite

APA ARSLAN, T. (2008). STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 9(2), 227-255.
AMA ARSLAN T. STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. June 2008;9(2):227-255.
Chicago ARSLAN, Tevfik. “STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9, no. 2 (June 2008): 227-55.
EndNote ARSLAN T (June 1, 2008) STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 2 227–255.
IEEE T. ARSLAN, “STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI”, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 227–255, 2008.
ISNAD ARSLAN, Tevfik. “STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9/2 (June 2008), 227-255.
JAMA ARSLAN T. STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2008;9:227–255.
MLA ARSLAN, Tevfik. “STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI”. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 2, 2008, pp. 227-55.
Vancouver ARSLAN T. STRATEJİK BİR KARAR: GEMİ ALIM-SATIMI ZAMANLAMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2008;9(2):227-55.

Dokuz Eylül University Journal of Faculty of Business
is indexed and abstracted by TR-DİZİN, SOBIAD and Araştırmax. 

Dokuz Eylül University Publisher's Web Page

Journal Contact Details