Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-0027 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Dokuz Eylul University |


The Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal is a double-blind peer-reviewed journal published twice a year (in June and December).

The journal publishes original studies of theoretical nature, offering methodological and different perspectives of scientific nature in the fields of business, economics, political science, international relations and tourism management.

The publication language of the journal is Turkish and English.

Article submission takes place on the DergiPark system.

Studies submitted to the journal should not be published elsewhere and should not be undergoing review for publication.

Communication with the Journal Editorial Board should only be provided through the DergiPark system.

The Ithenticate report for the full paper and the copyright transfer form should be submitted along with the manuscript. In addition, the ethics committee decision document must be submitted for related studies, along with the manuscript.

Papers submitted to the journal are checked with  ith-logo.png?t=1481931852265 

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

ISSN 1303-0027 | Period Biannually | Founded: 2001 | Publisher Dokuz Eylul University |
Cover Image


The Dokuz Eylül University Faculty of Business Journal is a double-blind peer-reviewed journal published twice a year (in June and December).

The journal publishes original studies of theoretical nature, offering methodological and different perspectives of scientific nature in the fields of business, economics, political science, international relations and tourism management.

The publication language of the journal is Turkish and English.

Article submission takes place on the DergiPark system.

Studies submitted to the journal should not be published elsewhere and should not be undergoing review for publication.

Communication with the Journal Editorial Board should only be provided through the DergiPark system.

The Ithenticate report for the full paper and the copyright transfer form should be submitted along with the manuscript. In addition, the ethics committee decision document must be submitted for related studies, along with the manuscript.

Papers submitted to the journal are checked with  ith-logo.png?t=1481931852265 

CİLT 21 - SAYI 2 - ARALIK 2020 Last Issue
Volume 21 - Issue 2 - Dec 25, 2020
 1. THE IMPACT OF MACHIAVELLINISM ON THE RELATIONSHIP BETWEEN CULTURE AND ENTREPRENEURIAL TENDENCY
  Pages 235 - 254
  Deniz ÇELİKDEMİR, Alev KATRİNLİ, Seray Begüm SAMUR-TERAMAN
 2. AUGMENTED REALITY APPLICATIONS IN MUSEUMS: THE CASE OF SAKIP SABANCI MUSEUM
  Pages 255 - 274
  Handan AYTEKİN, Nilüfer KOÇAK
 3. AN EXPLORATORY SURVEY ON ORGANIZATIONAL READINESS FOR EVALUATION IN TURKEY
  Pages 275 - 286
  Sedef AKGÜNGÖR, Yaprak GÜLCAN, Yeşim KUŞTEPELİ
 4. ÜLKELERİN İNOVASYON PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNDE YAPAY SİNİR AĞLARI, BULANIK DEMATEL TABANLI ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE AĞIRLIK KISITLI VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YAKLAŞIMLARININ BÜTÜNLEŞİK OLARAK KULLANILMASI VE BİR UYGULAMA
  Pages 287 - 314
  Enver ÇAKIN, Aslı ÖZDEMİR
 5. SOSYAL MEDYADA MARKALAŞMA UYGULAMALARI: BUTİK KAFELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 315 - 334
  Taner GÜNDOĞAN, Keti VENTURA
 6. TÜRKİYE’NİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASINDA YER ALAN STRATEJİLERİN TOPSIS YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI
  Pages 335 - 346
  Rumeysa SAÇAK, Şeyda GÜR, Tamer EREN
 7. SOSYAL SERMAYE YARATILMASINDA TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNİN ROLÜ
  Pages 347 - 370
  Yeşim KUŞTEPELİ, Batuhan YILDIRIM
 8. ONLINE ALIŞVERİŞ YAPAN TÜKETİCİLERİN DÜZENLEYİCİ UYUMLARININ ALGILANAN DEĞER VE GÜVENE ETKİSİ
  Pages 371 - 393
  Asuman Bihter CİVELEK, Azra BAYRAKTAR
 9. KURUMSAL YÖNETİM KAPSAMINDA PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANILABİLMESİ AMACIYLA ELEKTRONİK GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNCEL MEVZUAT IŞIĞINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAZI ÖNERİLER
  Pages 395 - 415
  İ̇rem TORE
 10. DÖKÜM SÜRECİNDE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI
  Pages 417 - 437
  Onur ÖZVERİ, Zeynep ÇALIŞKAN, Emre BİLGİN SARI
Indexes and Platforms