PDF EndNote BibTex RIS Cite

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Year 2008, Volume 9, Issue 1, 33 - 45, 01.03.2008

Abstract

Kalite Fonksiyon Göçerimi, temel olarak müşteri isteklerini ve beklentilerini organizasyonun süreçlerine aktaran ve hangi teknik özelliklerin geliştirilmesinin maksimum müşteri memnuniyeti yaratacağını ölçen bir süreçtir. Kalite Fonksiyon Göçerimi girdisi olan müşterinin sesinin değerlendirilmesi bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için katılımcılar istek ve beklentilerini karşılaştırma imkânı da bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, bireysel emeklilik planları alma ihtimali bulunan potansiyel müşterilerin ve sistem üyesi olan mevcut müşterilerin beklentileri için kriterler ve sigorta şirketlerinin sigortalı/sigortalanabilir bu müşterilerin beklentilerini ne derecede karşılayabildiğini belirleyebilmektir. Çalışma, sigorta şirketlerine müşteri beklentileri yardımıyla iyileştirme yollarıyla ilgili öncül bilgiler sunmaktadır.

References

 • Akao, Y. & Mazur, G.H. (2003). The Leading Edge in QFD: Past, Present, and Future. International Journal of Quality and Reliability Management, 20(1): 20-35.
 • Battacharya, A., Sarkar B. & Mukherjee S.K. (2005). Integrating AHP with QFD for Robot Selection under Requirement Perspective. International Journal of Production Research, 43, 17(1): 3671– 3685
 • Booth, P., Chadburn, R., Cooper, D., Haberman, S. & James D. (1999). Modern Actuarial Theory and Practice, Chapman & Hall.
 • Chuang, P.T. (2001). Combining the Analytic Hierarchy Process and Quality Function Deployment for a Location Decision from a Requirement Perspective. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 8(11): 842-849.
 • Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment How to Make QFD Work for You. Addison Wesley Longman.
 • Day, R (1997).Kalite Fonksiyon Yayılımı Bir Şirketin Müşterileri ile Bütünleşmesi Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
 • Debadyuti, D. & Kampan, M. (2008). Development of an AHP-QFD Framework for Designing a Tourism Product. International Journal of Services and Operations Management (IJSOM),4(3): 321-344
 • Dijkstra, L. & BIJ, Van der H. (2002). Quality Function Deployment in Healtcare. International Journal of Quality and Reliability. 19(1): 67-89.
 • Expert Choice Software Tutorials (2000), Expert Choice Inc. Pittsburg.
 • Ferguson, I. (2005). The Essential Need for QFD in the Measurement Based Strategy of Six Sigma. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05: 449-472.
 • Hallowell, D.L. (2006). Analytical Hierarchy Process (AHP) – Getting Oriented. İndirilme Tarihi: 15 Şubat 2008. WWW:Web: http://software.isixsigma.com/library/
 • Hauser, J.R. & Clausing, D. (1988). The House of Quality. Harvard Business Review, May June 1988: 63-73.
 • Hepler, C. (2008). Predicting Future Health Insurance Scenarios using Quality Function Deployment (QFD) and Analytic Hierarchy Process (AHP). İndirilme Tarihi: 20 Mayıs 2008, WWW: web: http://www.qfdi.org/sym_papers.htm
 • Hines, K. (2008). Using QFD to Understand, Prioritize, and Develop Solutions to Address the Future Needs of Customers. İndirilme Tarihi: http://www.qfdi.org/sym_papers.htm 2008, WWW: web:
 • Mazur, G.H. (1993). QFD for Service Industries from Voice of Customer to task Deployment. The Proceedings of the 5. Symposium on Quality Function Deployment: 1-19.
 • Mazur, G.H. (1996).The Application of Quality Function Deployment (QFD) to Design a Course in Total Quality Management (TQM) at The University of Michigan College of Engineering Proceedings of International Conference on Quality. Yokohama. JUSE: 1-8.
 • Mazur, G.H. (2003). Voice of the Customer (Define): QFD to Define Value. Proceedings of the 57th American Quality Congress. Kansas City: 1-7.
 • Mazur, G.H. (2005). QFD in North America: 2005 Update, Twenty-One Years of Practical Application. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05: 27-33.
 • Prasad, B. (2000). A Concurrent Function Deployment Technique For a Workgroup-based Engineering Design Process. Journal of Engineering Design, 11(2): 103-130.
 • Saaty, L.T. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill Comp. USA.
 • Smith, D.W.K. & Hunt R.A. (2005). Assisting the Australian Furniture Manufacturing Industry Using QFD: Voice of the Customer Collection and Preparation. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05.
 • Taptık, Y. & Keleş, Ö. (1998). Kalite Savaş Araçları, Kal-Der Yayınları No:23, İstanbul.
 • WWW: web: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. İndirilme Tarihi: 20 Şubat 2008. www.bireyselemeklilik.gov.tr
 • WWW: web: Bireysel Emeklilik Sistemi 2006 Gelişim Raporu. Emeklilik Gözetim www.egm.org.tr/bes2006gr.asp. Tarihi: 20 Şubat 2008.

KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Year 2008, Volume 9, Issue 1, 33 - 45, 01.03.2008

Abstract

Kalite Fonksiyon Göçerimi, temel olarak müşteri isteklerini ve beklentilerini organizasyonun süreçlerine aktaran ve hangi teknik özelliklerin geliştirilmesinin maksimum müşteri memnuniyeti yaratacağını ölçen bir süreçtir. Kalite Fonksiyon Göçerimi girdisi olan müşterinin sesinin değerlendirilmesi bu çalışmada Analitik Hiyerarşi Süreci yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma için katılımcılar istek ve beklentilerini karşılaştırma imkânı da bulmuştur. Bu çalışmanın amacı, bireysel emeklilik planları alma ihtimali bulunan potansiyel müşterilerin ve sistem üyesi olan mevcut müşterilerin beklentileri için kriterler ve sigorta şirketlerinin sigortalı/sigortalanabilir bu müşterilerin beklentilerini ne derecede karşılayabildiğini belirleyebilmektir. Çalışma, sigorta şirketlerine müşteri beklentileri yardımıyla iyileştirme yollarıyla ilgili öncül bilgiler sunmaktadır.

References

 • Akao, Y. & Mazur, G.H. (2003). The Leading Edge in QFD: Past, Present, and Future. International Journal of Quality and Reliability Management, 20(1): 20-35.
 • Battacharya, A., Sarkar B. & Mukherjee S.K. (2005). Integrating AHP with QFD for Robot Selection under Requirement Perspective. International Journal of Production Research, 43, 17(1): 3671– 3685
 • Booth, P., Chadburn, R., Cooper, D., Haberman, S. & James D. (1999). Modern Actuarial Theory and Practice, Chapman & Hall.
 • Chuang, P.T. (2001). Combining the Analytic Hierarchy Process and Quality Function Deployment for a Location Decision from a Requirement Perspective. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 8(11): 842-849.
 • Cohen, L. (1995). Quality Function Deployment How to Make QFD Work for You. Addison Wesley Longman.
 • Day, R (1997).Kalite Fonksiyon Yayılımı Bir Şirketin Müşterileri ile Bütünleşmesi Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.
 • Debadyuti, D. & Kampan, M. (2008). Development of an AHP-QFD Framework for Designing a Tourism Product. International Journal of Services and Operations Management (IJSOM),4(3): 321-344
 • Dijkstra, L. & BIJ, Van der H. (2002). Quality Function Deployment in Healtcare. International Journal of Quality and Reliability. 19(1): 67-89.
 • Expert Choice Software Tutorials (2000), Expert Choice Inc. Pittsburg.
 • Ferguson, I. (2005). The Essential Need for QFD in the Measurement Based Strategy of Six Sigma. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05: 449-472.
 • Hallowell, D.L. (2006). Analytical Hierarchy Process (AHP) – Getting Oriented. İndirilme Tarihi: 15 Şubat 2008. WWW:Web: http://software.isixsigma.com/library/
 • Hauser, J.R. & Clausing, D. (1988). The House of Quality. Harvard Business Review, May June 1988: 63-73.
 • Hepler, C. (2008). Predicting Future Health Insurance Scenarios using Quality Function Deployment (QFD) and Analytic Hierarchy Process (AHP). İndirilme Tarihi: 20 Mayıs 2008, WWW: web: http://www.qfdi.org/sym_papers.htm
 • Hines, K. (2008). Using QFD to Understand, Prioritize, and Develop Solutions to Address the Future Needs of Customers. İndirilme Tarihi: http://www.qfdi.org/sym_papers.htm 2008, WWW: web:
 • Mazur, G.H. (1993). QFD for Service Industries from Voice of Customer to task Deployment. The Proceedings of the 5. Symposium on Quality Function Deployment: 1-19.
 • Mazur, G.H. (1996).The Application of Quality Function Deployment (QFD) to Design a Course in Total Quality Management (TQM) at The University of Michigan College of Engineering Proceedings of International Conference on Quality. Yokohama. JUSE: 1-8.
 • Mazur, G.H. (2003). Voice of the Customer (Define): QFD to Define Value. Proceedings of the 57th American Quality Congress. Kansas City: 1-7.
 • Mazur, G.H. (2005). QFD in North America: 2005 Update, Twenty-One Years of Practical Application. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05: 27-33.
 • Prasad, B. (2000). A Concurrent Function Deployment Technique For a Workgroup-based Engineering Design Process. Journal of Engineering Design, 11(2): 103-130.
 • Saaty, L.T. (1980). The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill Comp. USA.
 • Smith, D.W.K. & Hunt R.A. (2005). Assisting the Australian Furniture Manufacturing Industry Using QFD: Voice of the Customer Collection and Preparation. Proceedings of the International Symposium on Quality Function Deployment, 05.
 • Taptık, Y. & Keleş, Ö. (1998). Kalite Savaş Araçları, Kal-Der Yayınları No:23, İstanbul.
 • WWW: web: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilmeniz Gerekenler. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı. İndirilme Tarihi: 20 Şubat 2008. www.bireyselemeklilik.gov.tr
 • WWW: web: Bireysel Emeklilik Sistemi 2006 Gelişim Raporu. Emeklilik Gözetim www.egm.org.tr/bes2006gr.asp. Tarihi: 20 Şubat 2008.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Eralp DOĞU This is me


Banu ÖZGÜREL This is me

Publication Date March 1, 2008
Published in Issue Year 2008, Volume 9, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ifede62849, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-0027}, address = {}, publisher = {Dokuz Eylul University}, year = {2008}, volume = {9}, number = {1}, pages = {33 - 45}, title = {KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA}, key = {cite}, author = {Doğu, Eralp and Özgürel, Banu} }
APA Doğu, E. & Özgürel, B. (2008). KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 33-45 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ifede/issue/4598/62849
MLA Doğu, E. , Özgürel, B. "KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA" . Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 33-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ifede/issue/4598/62849>
Chicago Doğu, E. , Özgürel, B. "KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 (2008 ): 33-45
RIS TY - JOUR T1 - KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA AU - EralpDoğu, BanuÖzgürel Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 33 EP - 45 VL - 9 IS - 1 SN - 1303-0027- M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %A Eralp Doğu , Banu Özgürel %T KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA %D 2008 %J Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi %P 1303-0027- %V 9 %N 1 %R %U
ISNAD Doğu, Eralp , Özgürel, Banu . "KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA". Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi 9 / 1 (March 2008): 33-45 .
AMA Doğu E. , Özgürel B. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1): 33-45.
Vancouver Doğu E. , Özgürel B. KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi. 2008; 9(1): 33-45.
IEEE E. Doğu and B. Özgürel , "KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ İLE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİ PAZARLAYAN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, vol. 9, no. 1, pp. 33-45, Mar. 2008