Journal Boards

Sahibi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü Adına

Prof. Dr. Niyazi KURNAZ (Bölüm Başkanı)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

niyazi.kurnaz@dpu.edu.tr 

ORCİD: 0000-0001-7019-0119


Prof. Dr. Niyazi KURNAZ KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-7019-0119 Türkiye

Editör

Prof. Dr. Niyazi KURNAZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
niyazi.kurnaz@dpu.edu.tr 

0000-0001-7019-0119

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
hakan.celikkol@dpu.edu.tr

Yayın Kurulu / Alan Editörleri

Prof. Dr. Ahmet AĞCA - Muhasebe
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
ahmet.agca@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Mesut KAYALI - Finans
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
mesut.kayali@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Cengiz DURAN - Üretim Yönetimi
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
cengiz.duran@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Gülnur KEÇEK - Sayısal Yöntemler
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
gülnur.kecek@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI - Pazarlama
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
aydin.kayabasi@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Ceren KARAVELİOĞLU - Yönetim Organizasyon
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
ceren.karavelioglu@dpu.edu.tr

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL - Kooperatifcilik/Finans
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
seyfettin.unal@dpu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTINBAY - Ticaret Hukuku/Muhasebe
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü
ali.altinbay@dpu.edu.tr

Bilim Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ayşe CİNGÖZ
Erciyes Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Seval KARDEŞ SELİMOĞLU
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Selahattin KARABINAR
İstanbul Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Gülsen Serap ÇEKEROL
Eskişehir Teknik Üniversitesi UMYO Yönetim Organizasyon

Prof. Dr. Yusuf GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü

Prof. Dr. Gülüzar KURT GÜMÜŞ
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü

Prof. Dr. Belgin AYDINTAN
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Nesrin ALPTEKİN
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Emel ŞIKLAR
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Enver AYDOĞAN
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Kürşat YALÇINER
Nişantaşı Üniversitesi İİSBF Finans ve Bankacılık

Prof. Dr. Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF Sağlık Yönetimi

Prof. Dr. Ahmet AĞCA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ali KARTAL
Anadolu Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Mesut KAYALI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Celaletdin SERİNKAN
Pamukkale Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Cengiz DURAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Lina ARTEMENKO
National Technical University uf Ukraine Kiev Polytechnic Institute

Prof. Dr. Gülten Eren GÜMÜŞTEKİN
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Necla ÖYKÜ İYİGÜN
İstanbul Ticaret Üniversitesi İşletme Fakültesi

Prof. Dr. Gülnur KEÇEK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Şakir SAKARYA
Balıkesir Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Aydın KAYABAŞI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Erkan AKAR
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Ceren KARAVELİOĞLU
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Cantürk KAYAHAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Seyfettin ÜNAL
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Şerafettin SEVİM
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Prof. Dr. Orhan ELMACI
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Selma KALYONCUOĞLU BABA
Hacı Bayram Veli Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Ali KESTANE
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. OLena DENYSIUK
Zhytomyr State Technological University

Doç. Dr. Kemal VATANSEVER
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İşletme Fakültesi

Doç. Dr. Nilay KÖLEOĞLU
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. N. Derya ÖZLER
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Kadir TUTKAVUL
Bursa Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Nagy HENRİETTA
Szent István University

Doç. Dr. Cumhur ŞAHİN
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük MYO

Doç. Dr. Jozsef KAPOSZTA
Szent István University

Doç. Dr. Burcu MUCAN ÖZCAN
Celal Bayar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hatice Hicret ÖZKOÇ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Müberra YURDAKUL
Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Ebru TOLAY
Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Doç. Dr. Hakan KİRACI
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi

Dr. Öğr. Üyesi Semra DOĞAN
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Esra YILDIRIM SÖYLEMEZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALTINBAY
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ARIK
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

İngilizce Dil Editörü

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe KARACA
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

ayse.karaca@dpu.edu.tr

Öğr. Grv. Dr. Eren AKDAĞ KURNAZ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi YDYO Yabancı Diller

eren.akdag@dpu.edu.tr

Turkish Language Editor

Öğr. Grv. Hatice ŞAŞ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili Bölümü

hatice.sas@dpu.edu.tr

Öğr. Grv. Hikmet DEGEÇ
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Türk Dili Bölümü

hikmet.degec@dpu.edu.tr

Sekreterya

Dr. Işık ALTUNAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

isik.altunal@dpu.edu.tr