Makaleler


İ. ALTUNAL, N. KURNAZ
MUHASEBE MANİPÜLASYON RİSKİNİN HİLE ÜÇGENİ VE ÖRGÜTSEL İŞLETME STRATEJİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, (2020)
A. KESTANE, N. KURNAZ
ERP Sistemlerinin Muhasebe Bilgi Sistemine Entegrasyonu ve Finansal Raporlamaya Yansımaları, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
S. AKYAR
TÜRKİYE SAHRA ALTI AFRİKA (SSA) ÜLKELERİ İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (2019)
S. SVITLANA, S. OLHA
UKRAYNA KAMU SEKTÖRÜNDE FİNANSAL RAPORLAMA, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. DEDA (NDOJA)
ARNAVUT DİLİNİN YAPISINDA SEMANTİK DEĞERİN İNCELENMESİ GEREKLİLİĞİ, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (2019)
A. DERJAJ
DÜNYA TÜRKÇELERININ CEREYANINDA BALKAN TÜRKIZMALARINA LEKSIKOLOJIK BIR BAKIŞ, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (2019)
J. KÖPBAYEVA
KAZAK DİLİNDE DUYGU BİLDİREN CÜMLELERİN PSİKOLİNGÜİSTİK BOYUTU, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, (2018)
N. KURNAZ, C. ERCAN, A. KESTANE
MUHASEBE BİLGİ KALİTESİ EKSENİNDE İÇ DENETİM VE BİLGİ İFŞASI (WHİSTLEBLOWİNG) İLİŞKİSİ, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
N. Kurnaz, A. Kestane
KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN EKONOMİK AÇIDAN İNCELENMESİ VE YATIRIMCI DAVRANIŞLARI İLİŞKİSİ: BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)