e-ISSN: 2148-0737
Başlangıç: 2013
Yayımcı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
 
İşletme Bilimi Dergisi / Journal of Business Science (JOBS) yayın hayatına 2013’te yılda iki sayı ile başlamış, 2017’den itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanan uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup İşletme Bilimi alanında nitelikli ampirik, teorik ve derleme çalışmaları yayınlanmaktadır.

2016 yılına kadar basılı ve elektronik ortamda yayınlanan JOBS, bu tarihten sonra yayın hayatına elektronik dergi olarak devam etmiştir. Dergi değerlendirme süreçleri elektronik ortamda Çift-Kör Hakem şeklinde yürütülmektedir. JOBS kapsamındaki tüm süreçler Şeffaf ve Açık Erişim Politikası doğrultusunda sürdürülmekte olup yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

JOBS, İşletme Bilimi ve alt disiplinleri kapsamında yer alan yayınlara odaklanmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen Amaç ve Kapsam bölümlerine bakınız. Dergimizde yayınlanacak çalışmaların bilimsel etik çerçevesinde hazırlanması ve yayınların intihal oranlarının toplamda %20'yi, tek kaynaktan ise %3'ü geçmemesi gerekmektedir. Detaylı bilgiye İntihal Politikası ile Etik İlkeler ve Yayın Politikası bölümlerinden ulaşılabilir.

Makalelerin ön değerlendirmesinin yapıldığı ortalama süre: 10 gün
Makalelerin gözden geçirildiği ortalama süre: 30 gün
Makalenin ortalama yayınlanma süresi: 60 gün


Prof. Dr. Mahmut AKBOLAT
İşletme Bilimi Dergisi Editörü