e-ISSN: 2148-0737
Başlangıç: 2013
Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
Yayıncı: Sakarya Üniversitesi
Kapak Resmi
       
JOBS bilimsel bir dergidir hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği çift kör-hakem değerlendirmesi sistemi kullanılmaktadır. Dergimiz Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç kez elektronik ortamda yayınlanmaktadır. 

JOBS’a gönderilen yazıların COPE ( Comitte on Publication Ethics)’a uygun olarak yazıldığı ve kurumsal etik ve yasal izinlerin alındığı varsayılacaktır. Bu konudaki bütün sorumluluk yazarlara aittir. JOBS, yayınlanmak üzere teslim edilen makaleleri değerlendirmek ve/veya yayınlanmak için herhangi bir ücret talep etmemektedir. Ayrıca, yayınlanan makaleler için yazarlara herhangi bir ücret ödememektedir. Dergide yayınlanmak üzere kabul edilen makaleler yayınlanmadan önce intihal incelemesine tabi tutulacaktır.
JOBS, yayınlanan makaleler için yazarlardan tek basım için telif izni almaktadır.
Yazar adına yapılan yayın/atıf taramalarında isim benzerlikleri, soyadı değişikliği Türkçe harf içeren isimler, farklı yazımlar, kurum değişiklikleri gibi durumlar sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle araştırmacıların tanımlayıcı kimlik/numara (ID) edinmeleri önem taşımaktadır. Bu nedenle dergimiz yazarlardan ORCID numarası talep etmektedir. ORCID numaranızı www.orcıd.org adresinden alabilirsiniz.

Duyurular

İşletme Bilimi Dergisi yeni indekslerde taranmak üzere başvurularını ve çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda başvurulan indekslerden alınan geri dönüşler doğrultusunda yayınlanan makalelerin görünürlüğünü ve atıf oranını arttırabileceğini düşündüğümüz 1000 kelimelik geniş özet istemi uygulamasına Aralık 2018 (Cilt 6 Sayı 3) itibari ile başlama kararı alınmıştır. 

Bilgilerinize saygıyla sunarız.

İşletme Bilimi Dergisi Editör Kurulu


DergiParkın aşağıdaki kuralına istinaden yayınlanan makalelerde değişiklik yapılması 5 günden sonra mümkün değildir. Bu konuda tüm sorumluluk yazarlara aittir. Bilgilerinize saygıyla sunarız.

"DergiPark'ta sayı yayımlandıktan sonra düzenleme/güncelleme yapma süresi 5 gündür. Daha sonra sayıda değişiklik yapılamaz. Değişiklik söz konusu olduğu durumlarda bir sonraki sayıda düzeltme yayımlanmalıdır."

.