e-ISSN: 2148-3043
Başlangıç: 2000
Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Kapak Resmi

Sosyal Medya hesaplarımız: Instagram: suseaddergi / Twitter: suseaddergisi

2020 yılından itibaren yapılan araştırmalar için "Etik Kurul Onayı" alınmış olmalıdır. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgilere (kurul adı, tarih ve sayı no) çalışmanın yöntem bölümünde ve ayrıca makalenin sonunda yer verilmelidir.

SUSEAD, 2001 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İİBF tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan uluslararası, akademik ve çift kör hakemli bir dergidir. SUSEAD 2001 yılından Kültür Bakanlığı'nın 20.01.2014 tarihli onayına kadar "Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi" (ISSN : 1303-8370) ismiyle yayımlanırken ilgili tarihten sonra "Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi" (ISSN : 2148-3043) ismiyle yayımlanmaya başlamıştır.

Dergimizde açık erişim politikası benimsenmiştir. Açık erişim politikamız Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin yaptığı tanıma uygun olarak yürütülmektedir. Bununla birlikte dergi politikamız gereği yazarlardan ve okuyuculardan herhangi bir işlem için herhangi bir ücret (değerlendirme ve/veya başvuru) talep edilmemektedir.

SUSEAD; Proquest ABI Inform Global, SOBİAD,  Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index, Scientific Indexing Services ve Directory of Research Journals Index'te taranmaktadır.

Dergimizdeki çalışmalar Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) ile lisanslanmıştır.

21126