Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Sosyal Ekonomik Araştırmalar dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Sosyal Ekonomik Araştırmalar dergisinin tüm giderleri Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından karşılanmaktadır.

21126