Amaç ve Kapsam

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Nisan 2001 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Ticaret gibi çeşitli bilim dallarından makalelere yer verilmektedir. Derginin amacı bilime özgün bir katkı yapmaktır. 

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi [SUSEAD] açık erişim politikası izleyen, uluslararası, hakemli, yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. SUSEAD

  • Ekonomi
  • İşletme
  • Finans
  • Siyaset Bilimi
  • Kamu Yönetimi
  • Uluslararası İlişkiler
  • Uluslararası Ticaret
  • Maliye

alanları ile ilgili bilimsel nitelikli makale, inceleme, tanıtma yazıları, bildiri metinleri, çeviri, bibliyografya ve kitap tanıtımı gibi özgün çalışmaları içerir. Dergimizin önceliği yayımlanacak olan makalelerin sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapacak güçlü, kuramsal ve ampirik niteliklere sahip olmasıdır.

Gelen akademik çalışmalar ilgili bölüm editörünün ön incelemesinden sonra konu ile ilgili uzman olan en az iki hakeme gönderilir. Hakemler ve yazarlar ile olan tüm iletişim DergiPark aracılığı ile sağlanır.

2112521126