Değerlendirme Süreci


Makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemi uygulanır. Hakemlerin makale değerlendirme sürecinde 4 seçeneği mevcuttur:

  • Kabul (mevcut haliyle yayınlanabilir)
  • Düzeltme (düzeltmelerden sonra tekrar hakeme göndermeye gerek kalmaksızın yayınlanabilir)
  • Düzeltme ve Tekrar Gönderme (düzeltmelerden sonra hakeme tekrar gönderilir)
  • Red (yayınlanamaz)

Gönderilen hakemlerden sadece birisi red verir verirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesi neticesinde ilgili bölüm editörü makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Hakemlerden ikisi de reddederse makale yayınlanmaz.

Bununla birlikte çalışmalar kapsam dışı ise ya da yayın standardının altında ise Editörün ön incelemesi neticesinde direkt olarak reddedilebilir.

Çalışmaların geldiği andan itibaren ortalama yayına hazırlanma süreci 2 aydır. Açık erişim politikamız gereği yazarlardan ve okuyuculardan herhangi bir ücret (Değerlendirme ve/veya başvuru) alınmaz.


2112521126