Telif Hakkı ve Açık Erişim

Yazarın Telif Hakkı
Yazarlar, Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

1) Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler (Telif Hakkı Bildirim Metni).
2) Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
3) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
4) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
5) Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
6) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
7) Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
8) Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
9) Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
10) Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Lisans: CC BY-NC 4.0
Gömülü Lisanslar: Evet. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/rss-feeds 
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/susead/ 

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 20.. yılında yayımladığı ilk sayısından itibaren tüm akademik makaleleri CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında yayınlamaya başlamıştır. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC BY-NC 4.0 lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Ancak ticari kullanıcılar veya ticari kullanım için Yazarlardan izin alınmalıdır. Makalelerde CC BY-NC 4.0 lisansı belirtilir. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
• Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
• Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
• Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
• Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

21126