e-ISSN: 2602-215X
Başlangıç: 2016
Yayıncı: Hakan ARIDEMİR
Kapak Resmi
       

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi;
2016 yılından itibaren elektronik olarak yılda en az 2 kez yayımlanan uluslararası, bilimsel hakemli bir dergidir.
Dergi 2018 yılından itibaren Ocak ve Haziran aylarında yayımlanmaktadır.

Dergide sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, ekonometri, istatistik, bankacılık ve finans, sigortacılık, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve davranış bilimleri gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir.
Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.