Açık Erişim Politikası

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

LOCKSS: http://dergipark.gov.tr/ijar/lockss-manifest
OAI:     http://ijar.dergipark.gov.tr/api/public/oai/ijar/

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları DergisiCreative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.     

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim  Deklarasyonunu imzalamıştır. Bakınız: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures?indorg=all&keyword=AFRO


All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.