Açık Erişim Politikası

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, bilimsel araştırmaların insanlığa ücretsiz sunulmasını, bilginin küresel paylaşımını arttıracağı ilkesini benimsediğinden, açık erişim sağlamaktadır.

LOCKSS: http://dergipark.gov.tr/ijar/lockss-manifest
OAI:     http://ijar.dergipark.gov.tr/api/public/oai/ijar/

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları DergisiCreative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.     

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi Budapeşte Açık Erişim  Deklarasyonunu imzalamıştır. Bakınız: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures?indorg=all&keyword=AFRO