Amaç ve Kapsam

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimler alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimler alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, sigortacılık, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve davranış bilimleri bilim dallarında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir. 

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.