Amaç ve Kapsam

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin herhangi bir alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin her alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimiz, sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, tarih, sosyoloji, felsefe, psikoloji, arkeoloji, sanat tarihi, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, sigortacılık, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Turizm İşletmeciliği, davranış bilimleri, dil bilimi, edebiyat, iletişim ve güzel sanatlar gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.