Yayın Ücreti

Dergimizde makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.

Ancak ilerleyen sayılarda, indeks ve yayın giderlerinin karşılanması amacıyla yasal çerçevede ücret alınması düşünülmektedir.

Makalelerden belirli bir ücret alınması, bu derginin yayın hayatını sağlıklı ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte, hakemlere de hakemlik ücreti ödeyerek, değerlendirme sürecinin hem daha hızlı  hem de bize vakit ayıran değerli hakem hocalarımıza teşvik olacağı düşünülmektedir.

Makale ücreti konusu editörler tarafından yapılacak toplantıda karara bağlanacaktır. Karar hakkında anasayfada ilerleyen zamanlarda bilgi verilecektir.

Dergimiz şu an ücretsiz olarak yayınlanmaya devam etmekte olup, tüm giderler editörler tarafından karşılanmaktadır.

All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.