Amaç ve Kapsam

Dergimizin temel amacı; sosyal bilimlerin herhangi bir alanında çalışma yapan bilim insanlarının bilgi ve birikimlerini, bulgu ve görüşlerini, yöntem ve yaklaşımlarını değerlendirdikleri, görüş ve önerilerini paylaştıkları ortak, bilimsel bir platform oluşturmaktır. Bu sayede; sosyal bilimlerin her alanındaki çalışmalara ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

Dergimizde yayına kabul edilecek makaleler için yayın alanlarında daraltmaya gidilmiştir. Dergimizde sosyal bilimlerin; iktisat, işletme, maliye, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve lojistik, ekonometri, istatistik, hukuk, bankacılık ve finans, sigortacılık, kamu yönetimi, sosyal politika ve çalışma ilişkileri, insan kaynakları yönetimi ve davranış bilimleri gibi birçok alanında yerli ve yabancı araştırmacıların çalışmalarına yer vermektedir. Dergide kuramsal ve analitik özgün çalışmaların yanı sıra kitap incelemelerine de yer verilmektedir.

Derginin yayın dili Türkçe-İngilizce olup, diğer dillerde de yazım kurallarına uygun hazırlanmış olması koşuluyla değerlendirmeye yayın kabul edilmektedir.


All rights reserved. International Journal of Afro-Eurasian Research (IJAR) is an International refereed journal and published biannually. Authors are responsible for the content and linguistic of their articles. Articles published here could not be used without referring to the Journal. The opinions in the articles published belong to the authors only and do not reflect those of International Journal of Afro-Eurasian Research.