Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://sbedergi.sdu.edu.tr/


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme ve ilahiyat gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, law, political science, international relations, economics, business administration and theology. Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

ISSN 1305-7774 | e-ISSN 1304-6373 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2005 | Yayıncı Süleyman Demirel Üniversitesi | http://sbedergi.sdu.edu.tr/
Kapak Resmi


Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Uluslararası Hakemli bir dergi olan Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2005 yılından itibaren yayın hayatına devam etmektedir. Nisan, Ağustos ve Aralık olmak üzere yılda üç sayı olarak çıkan dergimiz sosyal ve beşeri bilimlerin; tarih, sosyoloji, felsefe, filoloji, hukuk, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, iktisat, işletme ve ilahiyat gibi birçok farklı disiplinleriyle ilgili yeni, ulusal ve uluslararası çalışmaları bilim insanlarıyla paylaşmayı amaçlamaktadır. Dergimiz Türkçe ve diğer dillerdeki, özgün araştırma, tartışma ve derlemelere olduğu gibi çeviri, kitap tanıtımı ve eleştirilere de yer vermektedir. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.


Journal of Graduate School of Social Sciences

Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences which is an international refereed journal has been active since 2005. Our journal is issued four times in a year: March, June, September and December. Our journal aims to share national and international studies with scientists about history, sociology, philosophy, philology, law, political science, international relations, economics, business administration and theology. Our journal also includes translation, book introduction and criticism besides specific researches, discussions and compilations in Turkish and other languages. Süleyman Demirel University, Journal of Graduate School of Social Sciences take part in national and international indices such as Akademia Social Sciences Index (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Turkish Education İndex (TEİ), Directory of Research Journals Indexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrix for the Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Social Sciences Citation Index (SOBİAD).    


Editör / Editor
Doç. Dr. Muharrem GÜRKAYNAKEditör Yardımcıları / Editorial Assistants

Doç. Dr. Hasan Tevfik MARULCU

Yrd. Doç. Dr. Adem Ali İREN


 


Erken Görünümdeki Sayılar
2019
Sayılar
Özel Sayılar
2016
35. Sayı Son Sayı
Sayı 35 - 31 Ara 2019
 1. TÜRKİYE’DE MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMLERİ ÜZERİNE BİR MEKÂNSAL BAĞIMLILIK ANALİZİ
  Sayfalar 1 - 28
  Hasan Hüseyin YİĞİT , Aykut SEZGİN
 2. OSMANLI DEVLETİ’NDE SON DÖNEM SİYASAL HAREKETLER, PARTİLEŞME VE İDEOLOJİK ARKA PLAN
  Sayfalar 29 - 51
  Niran CANSEVER , Hakan Mehmet KİRİŞ
 3. Şerif Ali'nin Mecmua-i Gazeliyatı'nda Yer Alan Nutuklar
  Sayfalar 52 - 82
  Veysel Murat ERDEM , Selami TURAN
 4. Yöntemler Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz: Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi Örneği
  Sayfalar 83 - 106
  Necla YILMAZ , Fatma TAŞ , Dilruba UĞURLUOĞLU
 5. SPOR YÖNETİMİ AÇISINDAN GRİ ENTROPİ TABANLI ROV YÖNTEMİ İLE 4 BÜYÜK FUTBOL KULÜBÜNÜN FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ
  Sayfalar 107 - 123
  Aşkın ÖZDAĞOĞLU , Murat Kemal KELEŞ
 6. ÜNİVERSİTELERDE ATIK YÖNETİMİ UYGULAMALARI
  Sayfalar 124 - 161
  Vesile ÖMÜRBEK , Çiğdem ERK , Sümeyranur HEREK
 7. TÜRKİYE’DE TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN GELİŞİMİNE DAİR KAVRAMSAL BİR İNCELEME
  Sayfalar 162 - 183
  Gulnihal TOPAY , Ramazan ERDEM
 8. BİR EDİP OLARAK TÂHÂ HUSEYN’İN (İ‘CÂZÜ’L) KUR’AN’A BAKIŞI
  Sayfalar 184 - 210
  Celalettin DİVLEKCİ
 9. TÜKENMİŞLİK SENDROMU: KAMU KURULUŞU ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  Sayfalar 211 - 230
  Halime Göktaş Kulualp
 10. Meslek ve Kişilik Etkileşiminin Büyük Beşli ve RIASEC Modeli Çerçevesinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 231 - 248
  Zeynep DEMİRGİL , Ramazan ERDEM
 11. AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZ PROGRAMI İLE ÖLÇÜLMESİ
  Sayfalar 249 - 276
  Fevzi AKBULUT
 12. OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Sayfalar 277 - 293
  Osman ŞENOL , Merve KİŞİ , Selin EROYMAK
 13. AN INVESTIGATION ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX HAVENS, LOBBY AND WELFARE LOSS
  Sayfalar 294 - 312
  Serdar ÖZTÜRK , Baki ÖZSOLAK
 14. KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN MÜŞTERİ DAVRANIŞINA ETKİSİ: BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 313 - 345
  Ahmet SONGUR , Tuğçe TURAN
 15. TÜRKİYE’DE BELEDİYE PERSONEL SİSTEMİNİN SORUNLARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Sayfalar 346 - 372
  Cuma YILDIRIM