Yazım Kuralları

                                                                SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ YAZIM KURALLARI

1.Genel Bakış: Yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar ekler ve kaynakça dahil 10.000 (on bin) kelimeyi aşmamalıdır. Yazılar MS Office Word programı veya muadili bir programda "Times New Roman" karakteri kullanılarak yazılmalıdır. Dergiye gönderilecek çalışmanın tümünde, kenar boşlukları sol 5 cm, sağ 4,5 cm, üst 5 cm, alt 6 cm olmalıdır.

2. Başlık: Türkçe ve İngilizce başlıklar, Türkçe ve İngilizce özet bölümlerinin üzerine büyük harfle ortalayarak Times New Roman 14 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.

3. Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i: Makalenin yazarı/yazarları, soy isim büyük harfle olacak şekilde ana başlığın altında koyu ve sağa yaslı şekilde yazılmalıdır. Varsa akademik unvan ile birlikte, görev yaptığı kurum ve e-posta adresi tam ve açık olarak dipnot ile ilk sayfanın altında 9 punto büyüklüğünde belirtilmelidir. Birden fazla yazarlı makalelerde dipnotta sorumlu yazar parantez içerisinde Orcid numarası sonrasında belirtilmelidir.

4. Özet: Yazının birinci sayfasında, Türkçe ve İngilizce başlık, 150 ile 250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet ile özetlerin altında en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük yer almalıdır. Özetler tek satır aralığında, 10 punto, iki yana yaslı olarak yazılmalıdır. Özet/Abstract başlığı büyük harfler ile, koyu şekilde ortalayarak yazılmalı, öncesi ve sonrası 0nk olmalıdır. “Anahtar kelimeler/Keywords” başlıkları koyu ve italik, anahtar kelimeler italik yazılmalıdır.

5. Bölüm Başlıkları: Bölüm ve alt başlıklar 11 punto, koyu, iki yana yaslı şekilde yazılmalıdır. Sadece bölüm başlıkları büyük harfle yazılmalı, alt başlıkların her kelimesinin ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır. Girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Başlık numaralarında, sayılar giriş bölümünden itibaren verilmeli, ondalık sistemde (1., 1.1., 1.1.1. gibi) numaralandırılmalıdır.

6. Ana Metin: Paragraflar 11 punto büyüklüğünde olmalı, hizalama; iki yana yaslı, girinti; sol: 0 cm, sağ: 0 cm; özel: İlk satır 1,25 cm şeklinde olmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalı ve satır aralığı tek olacak şekilde yazılmalıdır. Sayfa numaraları en altta ve ortada olmalıdır.

7. Tablolar/ Şekiller/Grafikler/ Haritalar/ Resimler: Bu kısımda belirtilen kurallar “tablo” örneği üzerinden açıklanmıştır. Tablolar için geçerli burada yazılı kuralları şekiller, grafikler, haritalar, resimler için de geçerlidir. Tablo başlıkları tablo sınırlarını açmayacak şekilde, 11 punto, koyu, sözcüklerin baş harfleri büyük olmak üzere ve tablonun üst çizgisi ile tablo adı arasında 1 satır aralıklı; iki yana hizalı şekilde, ortalı olarak tablo ve şekillerin üzerine yazılmalıdır. Tablo başlıkları üstte ve önceki paragrafla 6nk ve tablo ile 6nk aralıklı olmalıdır Her tabloya sıra numarası (Tablo 1, Tablo 2.) verilmelidir. Tabloların kaynak bildirimleri hemen tablonun altında 9 punto ile yazılmalıdır ve bibliyografik bilgiler her seferinde eksiksiz olarak verilmelidir. Altında gösterilen kaynak tablo ile 6nk, sonraki paragrafla yine 6nk aralıklı olmalıdır. Tablo içindeki metin 9–11 punto aralığında olmalıdır. Metinde yer alacak matematiksel denklemlere sıra numarası verilmeli, sıra numaraları parantez içerisinde sayfanın sağına yaslı olarak yazılmalıdır.

8. Atıflar ve Kaynakça: Atıflar (kaynak gösterme) APA yöntemi kullanılarak yapılmalıdır. Açıklama notları ise sayfa altında dipnot şeklinde (9 punto) ifade edilmelidir. Açıklama dipnotları normal rakamlarla numaralandırılmadır. Metin içerisinde atıflar yazar(lar)ın soyadı, kaynağın yılı ve sayfa numarası şeklinde yapılmalıdır. Yazar adı yoksa kurum adı yazar yerine kullanılmalıdır. Örnek; (İren, 2013: 5), (Korucu ve Sezer, 2011: 15), (Bayram vd., 2000: 10-12), (DPT, 2004: 32).

Kaynakçanın hazırlanmasında da en son sürüm olan APA 7.0 kuralları gözetilerek hareket edilmelidir. Kaynakça başlığı tüm harfler büyük bir şekilde sola dayalı ve bir girinti olmadan kalın Times New Roman yazı stilinde 11 punto olarak yazılmalıdır. Kaynakça başlığında önce ve sonra 6nk boşluk değere ayarlanmalı ve tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Kaynakçada yer alan kaynaklar tek satır aralığıyla 11 punto Times New Roman yazı stili ile yazılmalıdır. Her bir kaynak iki yana yaslı olarak hizalanmalı önce ve sonra 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Daha ayrıntılı kaynak gösterme kuralları için lütfen tıklayınız

9. Örnek Makale Şablonu: Örnek şablonu indirerek bunun üzerinde değişiklik yaparak makalenizi oluşturabilirsiniz. Örnek şablonu indirmek için tıklayınız.

.