Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayıncılıkta açık erişim (Open Access) ilkelerini benimser. Bu kapsamda yayınlanacak eser hak sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmez, yayınlanacak eserlerin sahibi yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Kör hakemlik sürecinde makale değerlendirmesi yapan hakemlere bir ücret ödenmezken dergi kullanıcısı okurlardan da herhangi bir ücret talep edilmez. Makaleler DergiPark sisteminden ve akabinde dergi web sitesinden ücretsiz olarak bilim camiasının kullanımına sunulur. Tüm bu süreçler ücretsiz olarak işletilir ve bu çalışmaların ve ücret politikasının amacı bilimsel ilerlemeye katkı sağlanması, özgür bilimsel ortamın yaratılmasıdır.

.