Ücret Politikası

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yayıncılıkta açık erişim (Open Access) ilkelerini benimser. Bu kapsamda yayınlanacak eser hak sahiplerinden herhangi bir ücret talep edilmez, yayınlanacak eserlerin sahibi yazarlara herhangi bir telif ücreti ödenmez. Kör hakemlik sürecinde makale değerlendirmesi yapan hakemlere bir ücret ödenmezken dergi kullanıcısı okurlardan da herhangi bir ücret talep edilmez. Makaleler DergiPark sisteminden ve akabinde dergi web sitesinden ücretsiz olarak bilim camiasının kullanımına sunulur. Tüm bu süreçler ücretsiz olarak işletilir ve bu çalışmaların ve ücret politikasının amacı bilimsel ilerlemeye katkı sağlanması, özgür bilimsel ortamın yaratılmasıdır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.