Amaç ve Kapsam

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi kâr amacı gütmeyen bir devlet üniversitesi yayınıdır. Derginin temel amacı sosyal bilimler alanında yapılmış nitel veya nicel araştırma ya da derleme niteliğinde hazırlanmış özgün makaleleri ve çeviri, kitap tanıtımı gibi diğer akademik çalışmaları yayımlayarak bilim literatürüne kazandırmaktır. Bu temel amacın yanında dergi; yayımladığı akademik çalışmaların ulusal ve uluslararası endekslerce taranmasını sağlayarak bilimin evrenselliğine katkıda bulunmak, sosyal bilimler alanı araştırmacılarına yayımladığı çalışmalar ile ilham kaynağı olmak, alanında yapılan bilimsel çabalara yayımcılık katkısında bulunarak bilimsel ilerlemeye fayda sağlamak amacındadır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nin kapsamı Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Anabilimdalları’nın akademik faaliyet alanıdır. Bu bağlamda derginin kapsamına giren konular arasında, Avrupa Birliği Çalışmaları, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Liderlik, İslam İktisadı ve Finansı, Arkeoloji, Batı Dilleri ve Edebiyatı, Coğrafya, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Felsefe, Felsefe ve Din Bilimleri, Finans ve Bankacılık, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat, İslam Tarihi ve Sanatları, İşletme, Kamu Hukuku, Maliye, Özel Hukuk, Psikoloji, Sağlık Yönetimi, Sanat Tarihi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Tarih, Temel İslam Bilimleri, Turizm İşletmeciliği, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası İlişkiler anabilim dalları kapsamında ve bu disiplinler arası yapılan çalışmalar sayılabilir.

Yayımlanma Ayları
Nisan Ağustos Aralık

.