İndeksler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi aşağıdaki veri tabanları/bibliyografya/indeksler tarafından taranmaktadır:


 • Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS),
 • Business Source Corporate Plus (EBSCO),
 • Scientific Indexing Services (SIS),
 • Türk Eğitim İndeksi (TEİ),
 • Directory of Research JournalsIndexing (DRJI),
 • Akademic Resource İndex (ResearchBib),
 • Journal Factor,
 • CiteFactor,
 • Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR),
 • Index Copernicus (IC),
 • Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
 • Arastirmax Scientific Publication Index  
 • Akademik Türk Dergileri Indeksi

http://sbedergi.sdu.edu.tr/tr/yedek/indeks-bilgileri-8132s.html


18652.jpg 18653.jpg 18654.jpg

19310.jpg19311.jpg19548.jpg19677.jpg19898.jpg20374.jpg    flogo.png   21156.jpg       arastirmax_logo.gif        


Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.