İndeksler

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi aşağıdaki veri tabanları/bibliyografya/indeksler tarafından taranmaktadır:


 • Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS),
 • Business Source Corporate Plus (EBSCO),
 • Scientific Indexing Services (SIS),
 • Türk Eğitim İndeksi (TEİ),
 • Directory of Research JournalsIndexing (DRJI),
 • Akademic Resource İndex (ResearchBib),
 • Journal Factor,
 • CiteFactor,
 • Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR),
 • Index Copernicus (IC),
 • Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD)
 • Arastirmax Scientific Publication Index  
 • Akademik Türk Dergileri Indeksi

http://sbedergi.sdu.edu.tr/tr/yedek/indeks-bilgileri-8132s.html


18652.jpg 18653.jpg 18654.jpg

19310.jpg19311.jpg19548.jpg19677.jpg19898.jpg20374.jpg    flogo.png   21156.jpg       arastirmax_logo.gif        


Son Güncelleme Zamanı: 7.09.2021 00:56:43

.