Sıkça Sorulan Sorular

SORU: Makale göndereceğim bir sonraki sayıya yetişir mi?
CEVAP: Dergimize gönderilen makaleler olması gerektiği gibi en az çift kör hakemlik sürecine tabi tutulmaktadır. Süreç olarak makaleler önce editör kontrolünden geçmektedir. Bu editöryel incelemeden geçemeyen makaleler gerekçesi bildirilerek yazarlara iade edilir. Editör kontrollünden geçen makaleler hakem sürecinin başlaması için, makale konusuna ilişkin dergi hakem havuzunda yer alan hakemler arasından bilimsel yayın etiği ilkelerine bağlı kalınarak tamamen rastlantısal olarak belirlenir. Makale bu noktada hakem incelemesine geçmiş olur. Bu incelemenin süresi hakem olarak atanan öğretim üyelerinin hakemliği tamamlama sürelerine göre farklılık göstermektedir. Hakem değerlendirme süreci kısa da olsa uzun da olsa titizlikle takip edilir. Hakemlik teklifini kabul etmekle birlikte değerlendirmesini süresi içinde tamamlamayan hakemler bilgilendirilir, değerlendirmeyi bir an önce tamamlamaları rica edilir, gecikme devam ediyorsa uyarılır netice alınamazsa yeni hakem atanır. Bu süreç nedeniyle makalenin değerlendirme süresinin ne zaman tamamlanacağına dair tam bir bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Fakat dergimizdeki sürece dahil olan makaleler için, makale değerlendirmesindeki ortalama süreyi aşağıya çekmek için çalışmalarımız devam etmektedir.

SORU: Dergipark sisteminden makale gönderimi sırasında benden neden hakem önerisi istiyorsunuz?
CEVAP: Bunun nedeni gönderilen makale konusuna ilişkin dergi hakem havuzumuzu genişletme, makalelerin değerlendirilmesinde konunun uzmanı olan öğretim üyelerini tespit etme ve hakemlik sürecini kısaltma isteğimizdir. Burada hakemlik sürecini, makaleyi yazar tarafından önerilen hakeme yollayarak kısaltmak kastedilmemektedir. Burada kastedilen şey gönderilen makalenin konusuna dair hakem havuzu ne kadar geniş olursa aynı hakemlere devamlı hakemlik isteği gitmeyeceğinden hakemlerde bir yorgunluk oluşmayacaktır. Farklı hakemlere farklı makalelerin gitmesi makale değerlendirme süresini kısalmaktadır. Sürecin tamamı çift kör hakemlik ve COPE yayın etiği ve prensipleri çerçevesinde işletilmektedir.

SORU: Dergipark sisteminden makale gönderimi sırasında önerdiğim hakemlere makalem gitmemiş, neden?
CEVAP: Yazarların makale yüklerken belirttiği hakemler, makalenin konusuna dair ilgili hakem havuzumuza eklenir. Sonrasında ise ilgili makaleye ilişkin hakem görevlendirmesi bu havuzdan tamamen bilimsel ilkelere ve editörler için COPE ilkelerine bağlı kalınarak körlemesine yapılır. Yani makale yüklemesi sırasında istenilen hakemlere doğrudan hakemlik görevlendirmesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla önerilen hakeme konu ile ilgili söz konusu makale de gidebilir, başka makaleler de gidebilir ya da hiçbir makale gitmeyebilir. Bu süreç bilimsel değerlendirme ve COPE editör etik ilkelerine bağlı kalınarak titizlikle takip edilmektedir.

SORU: Dergipark sisteminde makalem uzun süredir editör incelemesinde neden?
CEVAP: Editör incelemesi sürecinde kapsamlı bir değerlendirme yapılmaktadır. Bu yapılanlar yayın ilkeleri içerisinde açıklanmıştır. Bu ilkeler için tıklayınız. Burada tekrar özetleyecek olursak diyebiliriz ki süreç olarak makaleler önce editör kontrolünden geçmektedir. Bu süreçte gönderilen makalenin konusunun dergi yayın politikasına uygunluğu, makale başlığı, özet, anahtar kelimeler, kaynakça şekil şartları ve dergi yayın politikası açısından kontrol edilir. Aynı zamanda bu süreçte makale intihal tarama programları (ithenticate, turnitin, intilhal net vb) ile taranır ve diğer bilimsel yayın etiğine aykırı durumlar (dilimleme, haksız yazarlık vb) açısından incelenir. Bu incelemeler yazar veya yazarların daha önceki ulaşılabilen makalelerinin incelenmesi ile de genişletilebilir. Bu inceleme sürecinin süresi makalenin konusuna ve makale yoğunluğuna göre farklılıklar gösterebilmektedir. Ancak editör incelemesi, ilerleyen süreçte yazarların herhangi bir sürpriz ile karşılaşmamaları adına hassasiyetle yürütülmektedir ve belli süreler ile sınırlandırılmıştır.

SORU: Dergipark sisteminde makalem uzun zamandır hakem incelemesinde görünüyor, neden?
CEVAP: Sürecin uzamasının en sıklıkla karşılaşılan nedeni kör hakemlik sürecinde hakem ataması yaptığımız hakemlerin birinin ya da ikisinin görevlendirmeyi kabul etmekle birlikte değerlendirmede gevşek davranıyor olmalarıdır. Bu durumda ilgili hakeme mail yoluyla uyarıda ve imkan olduğu nispette değerlendirmeyi hızlandırması ricasında bulunulmakta, arzu etmesi halinde ek süre tanımlanmaktadır. Ancak yine de değerlendirmede gecikirse, hakemlik iptal edilip başka hakem ataması yapılmaktadır. Bu süreçler yazarların haklarının da korunması mantığı ile sıkı bir şekilde takip edilmeye çalışılmaktadır. Ancak tüm bu işlemler sırasında yazar makalesinin hakem sürecinde olduğunu görmekte ve herhangi bir ilerleme olmadığını düşünmektedir. Oysa ki süreç COPE etik kuralları ve ilkeleri çerçevesinde titizlikte işletilmektedir.

SORU: Dergipark sisteminde makalem yayın sürecinde diyor. Bu ne demek?
CEVAP: Bu makalenin değerlendirme sürecinin tamamlandığı artık mizanpajının ve dizgisinin yapıldığı anlamına gelmektedir. Takip eden sayılarda söz konusu makale yayınlanacaktır demektir. Bu durumda olan makaleler için talep edilmesi durumunda dergi sayısı da belirtilerek yayınlanacaktır yazısı yazarlara verilebilmektedir.

SORU: Dergiye herhangi bir konuda en etkili nasıl ulaşabilirim?
CEVAP: sbedergi@sdu.edu.tr e-posta adresi dergi ile ilgili konularda en kısa yoldan en net cevabı alabileceğiniz yoldur. Bu adrese gönderilen e-postalar tüm editör kurulu tarafından eş zamanlı görülür. Bu sayede soruya ilişkin cevap en kısa ve net bir şekilde verilebilir. Dergi editörüne ya da yardımcı editörlere veya alan editörlerine telefon ile ulaşmada tek bir kişiye ulaşılmış olacağından sorunun cevabına ilişkin bilginin elde edilmesinde iletişim ve süreç uzayabilmektedir. Ancak yine de telefon ile ulaşmak istenirse +90 246 2113202 numaralı Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü sekreterliği ve editörlerin diğer telefonlarından da ulaşılabilir.

Son Güncelleme Zamanı: 7.09.2021 00:56:43

.