Dergi Kurulları

Editör

Editör
Dr. Öğretim Görevlisi Selim KANAT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2663-3757 Türkiye
Milletlerarası Kamu Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Tarihi, Türk Dış Politikası, Çağdaş Dünya Tarihi, Siyasi Düşünce Tarihi, Uluslararası Kurumlar, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Türk Dış Politikası, Uluslararası Göç

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Bahadır Emre KÜÇÜKKALAY SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ 0000-0002-7289-1581 Türkiye
Dünya İktisat Tarihi
Arş. Gör. Meryem TOPRAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler
Arş. Gör. Mehmet Mubarek ALAN SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY 0000-0003-3968-8300 Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Arş. Gör. Muhammed UZUNYOL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-6638-2211 Türkiye
Tasavvuf

Alan Editörleri

Ebru TAYSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal Psikoloji
Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9029-3614 Türkiye
Kent Tarihi, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Kent Tarihi, Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi
Bekir GOVDERE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat, Büyüme, Gelişme Ekonomisi - Makro, Uluslararası İktisat
Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ KORTHOLT süleyman demirel üniversitesi Türkiye
Arkeoloji
Prof. Dr. Faruk TURHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ 0000-0002-4250-4675 Türkiye
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku
Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekonometri
Halil GÖDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6479-6269 Türkiye Web
Halkla İlişkiler
Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Prof. Hayri ÇAPRAZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Beşeri ve İktisadi coğrafya
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye Web
Din Sosyolojisi, Modernleşme Sosyolojisi, Sosyoloji, Bilgi ve Bilim Sosyolojisi, Din Sosyolojisi, Gençlik Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Niceliksel Yöntemler, Niteliksel Yöntemler, Sosyal Değişim
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İnternet, Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, E-Ticaret, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi
Mehmet Fahrettin ÖNDER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1808-5378 Türkiye
Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Felsefe
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK SULEYMAN DEMIREL UNIV Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal Politika, Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi, Çalışma Psikolojisi, Çalışma Sosyolojisi, Dezavantajlı Gruplar, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Adalet, Sosyal Dışlanma, Yoksulluk Çalışmaları, Sosyal Psikoloji
Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kamu Yönetimi, Kentsel / Yerel Siyaset, Kentsel Alan Yönetimi
Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ Suleyman Demirel University Faculty of Science and Arts, Department of English Language and Literature Türkiye
Filoloji
Prof. Dr. Ramazan ERDEM Süleyman Demirel University 0000-0001-6951-3814 Türkiye
Sağlık Yönetimi, Hastane İşletmeciliği, Niteliksel Yöntemler, Yönetim ve Strateji, İnsan Kaynakları Yönetimi, Örgüt ve Grup İletişimi, Örgütsel Davranış, Sağlık Kurumları Yönetimi
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Süleyman Demirel Üniv. İİBF-Maliye Bölümü öğretim üyesi.
Stratejik Yönetim, Maliye, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Ekonomisi, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Mali İktisat, Maliye Kuramı
Prof. Serpil SENAL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Denetim
Prof. Dr. Ümit AKCA Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Dezavantajlı Gruplar, Sosyoloji, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi
Prof. Dr. Ümit ARKLAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ Türkiye
İletişim Çalışmaları
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1961-645X Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Dr. Öğr. Üyesi Ebuzer SARP SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3129-1093 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Belagatı, Arap Dili ve Belâgati

Yayın Kurulu

Filoloji, İlahiyat, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Dilbilimi
Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Prof. Dr. Enver BOZKURT Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
Milletlerarası Kamu Hukuku
Doç. Dr. Salih TUNÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi İsmail Sadık YAVUZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0070-1363 Türkiye
Maliye
Yrd. Doç. Dr. Cihad ÖZSÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Türkiye Web
Sosyoloji

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS), Business Source Corporate Plus (EBSCO), Scientific Indexing Services (SIS), Türk Eğitim İndeksi (TEİ), Directory of Research JournalsIndexing (DRJI), Akademic Resource İndex (ResearchBib), Journal Factor, CiteFactor, Information Matrixforthe Analysis of Journals (MİAR), Index Copernicus (IC), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD) ulusal ve uluslararası indeksler tarafından taranan dergiler arasında yer almaktadır.