Dergi Kurulları

Editör

Editör
Doç. Dr. Selim KANAT SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-2663-3757 Türkiye
Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri, Avrupa Çalışmaları, Uluslararası Göç, Uluslararası Güvenlik, Uluslararası Hukuk, Uluslararası İlişkiler Kuramları, Uluslararası İlişkilerde Siyaset

Editör Yardımcıları

Doktora Mustafa GÖKMENOĞLU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye

Doktora

Maliye Politikası, Maliye Çalışmaları
Arş. Gör. Meryem TOPRAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler
Doktora Ekin Deniz UYĞUN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Avrupa Birliği, Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları
Arş. Gör. Muhammed UZUNYOL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ Türkiye
Tasavvuf

Alan Editörleri

Prof. Dr. Ebru TAYSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Sosyal ve Kişilik Psikolojisi
Prof. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-9029-3614 Türkiye
Kent Tarihi, Kültürel ve Doğal Miras, Mimarlık Tarihi, Sanat Tarihi, Sanat Tarihinde Kent, Reklam Tarihi
Prof. Dr. Bekir GOVDERE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Makro İktisat, Büyüme, Kalkınma Ekonomisi - Makro, Gelişme Ekonomisi, Uluslararası İktisat
Prof. Dr. Faruk TURHAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ Türkiye
Ceza Hukuku
Prof. Dr. Hakan DEMİRGİL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Ekonometri, Ekonometrik ve İstatistiksel Yöntemler, Zaman Serileri Analizi
Prof. Dr. Halil Altay GÖDE SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Türk Halk Bilimi, Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi
Prof. Dr. Hasan GÜLLÜPUNAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6479-6269 Türkiye Web
Halkla İlişkiler
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Hayri ÇAPRAZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Prof. Dr. Kadir TEMURÇİN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Beşeri Coğrafya, Ekonomik Coğrafya
Prof. Dr. Kemaleddin TAŞ Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0001-8759-5147 Türkiye Web
Sosyoloji, Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Mustafa Zihni TUNCA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-2315-905X Türkiye Web
İnternet, Sosyal Medya Uygulamaları ve Analizi, Stokastik (Olasılıksal) Süreçler, E-Ticaret, Kalite Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi
Mehmet Fahrettin ÖNDER SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1808-5378 Türkiye
Ticaret Hukuku
Prof. Dr. Mevlüt ALBAYRAK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Felsefe
Prof. Dr. Muhammet Sadık AKDEMİR SULEYMAN DEMIREL UNIVERSITY Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Muharrem GÜRKAYNAK SULEYMAN DEMIREL UNIV Türkiye
Bölgesel Çalışmalar, Türk Dış Politikası, Uluslararası Güvenlik
Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sosyal Politika, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi, Dezavantajlı Gruplar, Sosyal Adalet, Sosyal Dışlanma, Sosyal Politikada Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme, Yoksulluk Çalışmaları, Çalışma Sosyolojisi, Sosyal ve Kişilik Psikolojisi, Çalışma Psikolojisi
Prof. Dr. Nilüfer NEGİZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Kamu Yönetimi, Kentsel Politika, Kentsel Alan Yönetimi
Prof. Dr. Ömer ŞEKERCİ Suleyman Demirel University Faculty of Science and Arts, Department of English Language and Literature 0000-0001-9074-3841 Türkiye
Dil Çalışmaları, İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Prof. Dr. Ramazan ERDEM Süleyman Demirel University 0000-0001-6951-3814 Türkiye
Örgütsel, Kişilerarası ve Kültürlerarası İletişim, Yükseköğretim Çalışmaları, Sağlık Sosyolojisi, Sosyolojide Niteliksel Yöntemler, Yönetim Sosyolojisi, Sağlık Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış, Hastane İşletmeciliği, Örgüt Kültürü, Örgütsel Davranış, Strateji
Prof. Dr. Serpil AĞCAKAYA SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Süleyman Demirel Üniv. İİBF-Maliye Bölümü öğretim üyesi.
Kamu Ekonomisi, Maliye Çalışmaları, Bütçe ve Mali Planlama, Kamu Maliyesi, Mali Hukuk, Maliye Kuramı, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış
Prof. Serpil SENAL SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Denetim ve Mali Sorumluluk
Şirvan Şen DEMİR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3253-1001 Türkiye
Tüketici Davranışı, Otel İşletmeciliği, Sürdürülebilir Turizm, Turizm Pazarlaması, Turizm Yönetimi
Prof. Dr. Ümit AKCA Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0002-8986-5873 Türkiye
Dezavantajlı Gruplar, Sosyoloji, Değişme, Azgelişmişlik ve Modernleşme Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi
Prof. Dr. Ümit ARKLAN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ, HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM BÖLÜMÜ Türkiye
İletişim ve Medya Çalışmaları
Doç. Dr. Osman Kürşat ACAR SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1961-645X Türkiye
Kamu Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi

Dil Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman YALKIN SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0326-1578 Türkiye Web
Dilbilim, Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Dr. Öğr. Üyesi Ebuzer SARP SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-3129-1093 Türkiye
Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili ve Belagatı

Yayın Kurulu

Dil Çalışmaları, Dilbilim, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. A. Mesud KÜÇÜKKALAY ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Enver BOZKURT Hasan Kalyoncu Üniversitesi Türkiye
Uluslararası Kamu Hukuku
Doç. Dr. Salih TUNÇ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Yakınçağ Tarihi
Doç. Dr. Ahmet Sait ÖZKUL Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0001-8858-4685 Türkiye Web
Örgütsel Davranış, Strateji, Yönetim ve Örgütsel Davranış (Diğer)
Doç. Dr. İsmail Sadık YAVUZ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0070-1363 Türkiye
Maliye Politikası, Kamu Maliyesi, Maliye Kuramı
Yrd. Doç. Dr. Cihad ÖZSÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi 0000-0003-1988-1445 Türkiye Web
Sosyoloji, Hukuk Sosyolojisi, Kent Sosyolojisi ve Toplum Çalışmaları, Kültür Sosyolojisi, Sanat Sosyolojisi, Sosyolojide Niteliksel Yöntemler

.