Konular

• Sosyal Psikoloji
• Yoksulluk Çalışmaları
• Sosyal Dışlanma
• Sosyal Adalet
• İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
• Dezavantajlı Gruplar
• Çalışma Sosyolojisi
• Çalışma Psikolojisi
• Çalışma Ekonomisi ve İktisadi Demografi
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Bölgesel Gelişme ve Küreselleşme
• Sosyal Politika


Dergiler

Yazar
Hakem
Hakem
Yazar

Makaleler


M. TEKİN EPİK, M. ÖZTÜRK
Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Riskler, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
T. GÜL, M. ÖZTÜRK
ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN NEDENLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇALIŞMA, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
P. TÜZÜN, M. ÖZTÜRK
İŞ GÜVENCESİZLİĞİ ALGISINDA YÖNETİCİLERİN LİDERLİK TARZLARI VE GÜÇ MESAFELERİNİN ETKİSİ ÜZERİNE BİR LİTERATÜR ARAŞTIRMASI, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
S. UMUTLU, M. ÖZTÜRK
İŞ YAŞAMINDA KADIN VE KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
M. ÖZAYDIN, M. ÖZTÜRK
REFAH DEVLETİNİN KRİZİ EKSENİNDE YOKSULLUK VE YENİ SOSYAL RİSKLERLE MÜCADELE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2020)
M. GÜMÜŞ, M. ÖZTÜRK
POLİTİK SİNEMADA İŞÇİ SINIFI TEMALARININ İŞLENİŞİ: KEN LOACH SİNEMASI, İş ve Hayat, (2019)
A. AYDOĞAN, M. ÖZTÜRK
Y KUŞAĞININ SENDİKALAR HAKKINDAKİ TUTUMLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA, İş ve Hayat, (2019)
M. ÖZTÜRK, H. DEMİRTAŞ
ÖRGÜTSEL DEMOKRASİ BAĞLAMINDA SENDİKAL DEMOKRASİNİN SENDİKAL BAĞLILIĞA ETKİSİ: İZMİR İLİNDE BİR İNCELEME, İş ve Hayat, (2019)
M. ÇELİK, M. ÖZTÜRK, H. KANDEMİR
TAŞERON ÇALIŞANLARIN İŞ GÜVENCESİ ALGILARINA İLİŞKİN ALAN ARAŞTIRMASI ve 375 SAYILI KHK 23. Ve 24. MADDE SONRASI DEĞERLENDİRME, İş ve Hayat, (2018)
M. GÖÇMEN, M. ÖZTÜRK, M. IŞIK
TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNDE KAYIT DIŞI HİZMETİN TESPİTİ, İş ve Hayat, (2018)
A. NURDOĞAN, M. ÖZTÜRK
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN SOSYAL DIŞLANMIŞLIK ALGISI VE YAŞAM KALİTESİ, İş ve Hayat, (2018)
B. YİĞİT, Ö. ÇİÇEK, M. ÖZTÜRK
Gezici Mevsimlik Tarım İşçileri ile Yerel Mevsimlik Tarım İşçilerinin Karşılaştırmalı Analizi: Isparta İli Örneği, Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
T. GÜLAY, M. IŞIK, M. ÖZTÜRK
TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ VE AKADEMİSYENLERİN OTOMATİK KATILIMA BAKIŞ AÇILARINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ, İş ve Hayat, (2017)
M. IŞIK, H. BOLAK, M. ÖZTÜRK
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL ADALET VE ÇATIŞMA YÖNETİMİ İLİŞKİSİ (DENİZLİ ÖRNEĞİ) - ORGANİZATİONAL JUSTICE AND CONFLICT MANAGEMENT IN SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS ATTACHED TO THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION RELATIONSHIP (DENİZLİ CASE), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2017)
A. DUR, M. ÖZTÜRK
TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ VE MÜCADELE POLİTİKALARI: SDÜ MYO ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
H. BAYAR, M. ÖZTÜRK
İŞ STRESİNİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2017)
A. NURDOĞAN, A. DUR, M. ÖZTÜRK
TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA KIDEM TAZMİNATI FONU, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
S. AKITICI, M. ÖZTÜRK
ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİNİN İŞ DOYUMLARININ BİREYSEL VE DEMOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ: SDÜ ÖRNEĞİ, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)