ISSN: 2618-6195
e-ISSN: 2618-6195
Başlangıç: 2018
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Bayburt Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Ocak, Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yazarlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Dergide eğer etik kurul onayı gerektiriyorsa çalışmalardan Etik Kurul kararı istenmektedir.

Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dergimiz Index Copernicus, DOAJ, Crossref, CiteFactor, EBSCO, Google Scholar, ASSOS tarafıdan indekslenmektedir.


Creative Commons Lisansı
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

2023 - Cilt: 6 Sayı: 1

Araştırma Makalesi

COVİD-19 SÜRECİNDE ONLİNE EĞİTİMİN ÖĞRENCİLERİN ÖZ YETERLİLİK VE PERFORMANSINA ETKİSİ