İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 2618-6071 | e-ISSN 2618-6195 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |


İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Ocak, Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yazarlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dergimiz Index Copernicus, DOAJ, Crossref, CiteFactor, EBSCO, Google Scholar tarafıdan indekslenmektedir.


Creative Commons Lisansı
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2618-6071 | e-ISSN 2618-6195 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Bayburt Üniversitesi |
Kapak Resmi


İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez (Ocak, Temmuz) yayımlanan hakemli bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde işletme, iktisat, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler, yönetim bilişim sistemleri, sosyal hizmet, uluslararası ticaret ve lojistik ve ilişkili alanlarda makaleler yayımlar.  Dergide yayımlanan makalelerin dil, bilim, yasal ve etik sorumluluğu yazara aittir. Makaleler kaynak gösterilmeden kullanılamaz. Dergide yazarlar için herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Makale Şablonuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Dergimiz Index Copernicus, DOAJ, Crossref, CiteFactor, EBSCO, Google Scholar tarafıdan indekslenmektedir.


Creative Commons Lisansı
İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.