Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4903 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayınlanan  uluslararası hakemli bir e-dergidir. Sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki hem teorik hem de uygulamalı çalışmaların yer aldığı dergi, sosyal bilimler ve güzel sanatların hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinlerarası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki en güncel bilimsel ve sanatsal gelişmeleri araştırmacılara, sanatçılara ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmamış ve sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir.

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi; ASOS Index, International Society for Research Activity (ISRA), International Institute Of Organized Research (I2OR), Rootindexing, Central And East European Index (CEENDX), CiteFaktor (Academic Scientific Journals), Idealonline, kaynakça.info indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.


NOT: 2020 yılında zorunlu kılınan, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu kriter çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.


Editör / Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Nihat ALTUNTEPE


Editör Yardımcıları / Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hatice Evrim TÜTÜNSATAR    

Öğr. Gör. Dr. Elif Bayrak KAYA

Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN


SOSGÜZ dergisinin ISSN: 2687-4903Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi

e-ISSN 2687-4903 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz
Kapak Resmi


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayınlanan  uluslararası hakemli bir e-dergidir. Sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki hem teorik hem de uygulamalı çalışmaların yer aldığı dergi, sosyal bilimler ve güzel sanatların hızla gelişen alanlarına ilişkin makalelerin yayınına öncelik tanır ve disiplinlerarası yöntem ve teknolojiler üzerine yoğunlaşmayı, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki en güncel bilimsel ve sanatsal gelişmeleri araştırmacılara, sanatçılara ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmamış ve sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir.

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi; ASOS Index, International Society for Research Activity (ISRA), International Institute Of Organized Research (I2OR), Rootindexing, Central And East European Index (CEENDX), CiteFaktor (Academic Scientific Journals), Idealonline, kaynakça.info indeks ve veri tabanları tarafından taranmaktadır.


NOT: 2020 yılında zorunlu kılınan, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir. Bu kriter çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.


Editör / Managing Editor

Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Nihat ALTUNTEPE


Editör Yardımcıları / Editorial Assistants

Dr. Öğr. Üyesi / Assist. Prof. Dr. Hatice Evrim TÜTÜNSATAR    

Öğr. Gör. Dr. Elif Bayrak KAYA

Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN


SOSGÜZ dergisinin ISSN: 2687-4903Dizinler

ASOS Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Central And East European Index (CEENDX)

CiteFaktor (Academic Scientific Journals)

International Society for Research Activity (ISRA)

International Institute Of Organized Research (I2OR)

Rootindexing

Idealonline

kaynakça.info