Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2687-4903 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayınlanan  uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergide sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmamış ve sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir.

Değerlendirme aşamalarının sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerden dolayı dergimizde belli bir sayı için makale kabulü yapılmamaktadır. Makale kabulü sürekli olarak devam etmektedir. Hakem süreçleri tamamlanarak kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

NOT

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını, gerekli ise etik kurul onayı formunu (yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekir) ve yazar/yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formlarını yüklemelidirler. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi

e-ISSN 2687-4903 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz
Kapak Resmi


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayınlanan  uluslararası hakemli bir e-dergidir. Dergide sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarındaki hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların yayımlanmamış ve sözlü veya poster sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında olmaması gereklidir.

Değerlendirme aşamalarının sürelerinde oluşabilecek değişkenliklerden dolayı dergimizde belli bir sayı için makale kabulü yapılmamaktadır. Makale kabulü sürekli olarak devam etmektedir. Hakem süreçleri tamamlanarak kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

NOT

Yazarlarımız sisteme çalışmalarını yüklerken çalışmaları ile birlikte mutlaka intihal raporlarını, gerekli ise etik kurul onayı formunu (yazarların çalışma içerisinde izinle ilgili bilgilere yer vermesi gerekir) ve yazar/yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formlarını yüklemelidirler. Ayrıca sisteme yüklenen çalışmalarda yazar, kurum, unvan bilgileri bulunmamalıdır. Çalışma, dergi yazım kurallarına uygun şekilde olmalıdır. Bu kuralların dışında yapılan yüklemeler ön kontrol aşamasındaki editoryal incelemede iade edilecektir.

Dizinler

ASOS Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Central And East European Index (CEENDX)

CiteFaktor (Academic Scientific Journals)

International Society for Research Activity (ISRA)

International Institute Of Organized Research (I2OR)

EuroPub

Rootindexing

Idealonline

kaynakça.info