Editör Kurulu

Editör

 

Dr. Öğr. Üyesi Nihat ALTUNTEPE                          
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Toptan ve Perakende Satış Bölümü  

nihataltuntepe@isparta.edu.tr                                                                                                                  

 

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Hatice E. TÜTÜNSATAR    

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü       

evrimtutunsatar@isparta.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Elif Bayrak KAYA

 Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, El Sanatları Bölümü,                                                 

elifkaya@isparta.edu.tr

 

Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN           

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü                   

muratucan@isparta.edu.tr,

 

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yahya FİDAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi

yfidan@ticaret.edu.tr,

Prof. Dr. Şebnem ASLAN

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Böl.

sebnemaslan27@hotmail.com

Prof. Dr.Himmet KARADAL

Aksaray Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü 

hkaradal@gmail.com

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü 

dilaver.tengilimoglu@gmail.com

Prof. Dr. Recep KARADAĞ

İstanbul Aydın Üniversitesi 

recepkaradag@aydin.edu.tr

Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA

Uludağ Üniversitesi, İİBF., Maliye Bölümü 

ozhanc@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk İPEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF., Maliye Bölümü  

selcukipek@comu.edu.tr

Prof. Dr. Olcay Bige AŞKUN

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

olcayb@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bil. ve Kamu Y. 

mehmet.ozer@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü 

nurhanpapatya@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

bekirgovdere@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Aydar Abuov

Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji Bölümü

Aidar_abuov@gmail.ru

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Yakup ALTAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF.,Siyaset Bilimi ve Kamu Y.,  Böl.

yakupaltan@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mirzahan EGEMBERDİYEV

El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Tarih Bölümü

mirzahan_1974@hotmail.com

Doç. Dr. Ahmet UÇAR

Celal Bayar Ün, İİBF Siyaset Bilimi ve Ul. İlişkiler Bölümü

ahmet.ucar@cbu.edu.tr

Doç. Dr. Gürcan PAPATYA

Süleyman Demirel Ün.,İİBF, İşletme Bölümü 

gurcanpapatya@sdu.edu.tr

Doç. Dr. İzzet TAŞAR

Fırat Ün., İİBF, İktisat Bölümü

itasar@firat.edu.tr

Doç. Dr. Gülnar TAUBAEVA

M.A. Güney Kazakistan Ulusal Ün. Uluslararası İlş.B.

gulnar_19.1977@mail.ru

Doç. Dr. Özcan DEMİR

Fırat Ün., İİBF, İşletme Bölümü

odemir@firat.edu.tr

Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

musaturkoglu@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Raşit TACİBAYEV

Ahmet Yesevi Uuslararası Türk-Kazak Ün. Uluslararası İ. B.

sokanay@mail.ru

Doç. Dr. Beyhan AKSOY

Akdeniz Ün. İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B

beyhanaksoy@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN

Fırat Ün., İİBF, İşletme Bölümü

mdudsukcan@firat.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa GENÇ

Süleyman Demirel Ün, GSF, Geleneksel Türk Sanatları Böl.

mustafagencart@gmail.com

Doç. Dr. Fatima DURSUNOVA

Mehmet E. Resulzade Bakü Devlet Ün. Türkoloji Böl.

fatimad@bk.ru

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ÖZKUL

Süleyman Demirel Ün, İİBF, Bankacılık ve Finansman Bölümü

gokhanozkul@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalış ZEĞEREK

Süleyman Demirel Ün, GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Böl.

ececalis@sdu.edu.tr  

Doç. Dr. Mustafa KOÇANCI

Akdeniz Ün., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B

mkocanci@akdeniz.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Celal Bayar Ün., İİBF,  Kamu Yönetimi B.

ismail.basaran@cbu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Adem BABACAN

Cumhuriyet Ün., İİBF, Ekonometri Böl.

ababacan@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ

Akdeniz Ün., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B.

serifedurmaz@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL

Akdeniz Ün., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B.

namal@akdeniz.edu.tr

Dizinler

ASOS Index

Scientific Indexing Services (SIS)

Central And East European Index (CEENDX)

CiteFaktor (Academic Scientific Journals)

International Society for Research Activity (ISRA)

International Institute Of Organized Research (I2OR)

Rootindexing

Idealonline

kaynakça.info