Dergi Kurulları

Editör Kurulu

Editör

 

Doç. Dr. Nihat ALTUNTEPE                          
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen Meslek Yüksekokulu, Toptan ve Perakende Satış Bölümü  

nihataltuntepe@isparta.edu.tr        


Alan Editörü       


 Prof. Dr. Murat ÇELİKER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta MYO, Tasarım B.

muratceliker@isparta.edu.tr


Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Hatice E. TÜTÜNSATAR    

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Seyahat-Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü       

evrimtutunsatar@isparta.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bayrak KAYA

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, El Sanatları Bölümü,                                                 

elifkaya@isparta.edu.tr


Dr. Öğr. Üyesi Derya TANER


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Yönetim ve Organizasyon Bölümü,


deryataner@isparta.edu.tr                                             

 

Öğr. Gör. Dr. Murat Yusuf UÇAN           

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Gönen MYO, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü                   

muratucan@isparta.edu.tr,

 

Yayın veya Danışma Kurulu

Prof. Dr. Yahya FİDAN

İstanbul Ticaret Üniversitesi, İşletme Fakültesi

yfidan@ticaret.edu.tr,

Prof. Dr. Şebnem ASLAN

Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Böl.

sebnemaslan27@hotmail.com

Prof. Dr.Himmet KARADAL

Aksaray Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü 

hkaradal@gmail.com

Prof. Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU

Atılım Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü 

dilaver.tengilimoglu@gmail.com

Prof. Dr. Recep KARADAĞ

İstanbul Aydın Üniversitesi 

recepkaradag@aydin.edu.tr

Prof. Dr. Özhan ÇETİNKAYA

Uludağ Üniversitesi, İİBF., Maliye Bölümü 

ozhanc@uludag.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk İPEK

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF., Maliye Bölümü  

selcukipek@comu.edu.tr

Prof. Dr. Olcay Bige AŞKUN

Marmara Üniversitesi, İşletme Fakültesi, İşletme Bölümü

olcayb@marmara.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZER

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bil. ve Kamu Y. 

mehmet.ozer@hbv.edu.tr

Prof. Dr. Nurhan PAPATYA

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF., İşletme Bölümü 

nurhanpapatya@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Bekir GÖVDERE

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

bekirgovdere@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Aydar Abuov

Avrasya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji Bölümü

Aidar_abuov@gmail.ru

Prof. Dr. Levent KÖSEKAHYAOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

leventkosekahyaoglu@sdu.edu.tr

Prof. Dr. Yakup ALTAN

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF.,Siyaset Bilimi ve Kamu Y.,  Böl.

yakupaltan@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Mirzahan EGEMBERDİYEV

El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Tarih Bölümü

mirzahan_1974@hotmail.com

Doç. Dr. Ahmet UÇAR

Celal Bayar Ün, İİBF Siyaset Bilimi ve Ul. İlişkiler Bölümü

ahmet.ucar@cbu.edu.tr

Doç. Dr. Gürcan PAPATYA

Süleyman Demirel Ün.,İİBF, İşletme Bölümü 

gurcanpapatya@sdu.edu.tr

Doç. Dr. İzzet TAŞAR

Fırat Ün., İİBF, İktisat Bölümü

itasar@firat.edu.tr

Doç. Dr. Gülnar TAUBAEVA

M.A. Güney Kazakistan Ulusal Ün. Uluslararası İlş.B.

gulnar_19.1977@mail.ru

Doç. Dr. Özcan DEMİR

Fırat Ün., İİBF, İşletme Bölümü

odemir@firat.edu.tr

Doç. Dr. Musa TÜRKOĞLU

Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü

musaturkoglu@sdu.edu.tr

Doç. Dr. Raşit TACİBAYEV

Ahmet Yesevi Uuslararası Türk-Kazak Ün. Uluslararası İ. B.

sokanay@mail.ru

Doç. Dr. Beyhan AKSOY

Akdeniz Ün. İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B

beyhanaksoy@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Muhammet DÜŞÜKCAN

Fırat Ün., İİBF, İşletme Bölümü

mdudsukcan@firat.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa GENÇ

Süleyman Demirel Ün, GSF, Geleneksel Türk Sanatları Böl.

mustafagencart@gmail.com

Doç. Dr. Fatima DURSUNOVA

Mehmet E. Resulzade Bakü Devlet Ün. Türkoloji Böl.

fatimad@bk.ru

Doç. Dr. Gökhan ÖZKUL

Süleyman Demirel Ün, İİBF, Bankacılık ve Finansman Bölümü

gokhanozkul@sdu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ece Çalış ZEĞEREK

Süleyman Demirel Ün, GSF, Tekstil ve Moda Tasarımı Böl.

ececalis@sdu.edu.tr  

Doç. Dr. Murat ÇELİKER

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Isparta MYO, Tasarım B.

muratceliker@isparta.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAŞARAN

Celal Bayar Ün., İİBF,  Kamu Yönetimi B.

ismail.basaran@cbu.edu.tr

Doç. Dr. Adem BABACAN

Cumhuriyet Ün., İİBF, Ekonometri Böl.

ababacan@cumhuriyet.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şerife DURMAZ

Akdeniz Ün., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B.

serifedurmaz@akdeniz.edu.tr

Doç. Dr. Mete Kaan NAMAL

Akdeniz Ün., İİBF, Çalışma Ekonomisi ve End. İlş B.

namal@akdeniz.edu.tr

Son Güncelleme Zamanı: 8.04.2024 10:30:44

23374216672166821669     21677 21671216722167321675   21676